CMS: Over gebruikersinvoerelementen

Leestijd 4 minuten
Wix heeft veel gebruikersinvoerelementen, zodat je de inhoud van bezoekers in een verzameling kunt vastleggen, weergeven en bewerken. Met deze elementen kun je op je website je eigen formulieren maken of bezoekers de inhoud op je website laten filteren.
De meeste elementen zoals tekst, selectievakjes en kalenders kunnen met formulieren worden gebruikt. Sommige elementen, zoals dropdownmenu's en keuzerondjes, kunnen ook worden gebruikt om de inhoud op je website te filteren. Met de uploadknop kunnen bezoekers zelfs hun eigen afbeeldingen en bestanden uploaden. 
Een screenshot van verschillende gebruikersinvoerelementen in de Editor.
Hieronder volgt een lijst met beschikbare gebruikersinvoer en andere interactieve elementen: 
Gebruiker-invoerelement
Beschrijving
Koppelt aan
Tekstinvoer
Invoervakken worden gebruikt om kleine hoeveelheden tekst of cijfers in te voeren of te bewerken.  
Lees meer over tekstinvoer.
Tekstveld
Nummerveld
URL
Tekstvak
Tekstvakken worden gebruikt om grote hoeveelheden tekst in te voeren of te bewerken. 
Lees meer over tekstinvoer.
Tekstveld
Nummerveld
URL
Rich text-vak
Met Rich Text kun je tekst invoeren, bewerken en opmaken, zoals vet, onderstrepen, cursief, tekstuitlijning, opsommingstekens en meer. 
Lees meer over rich text.
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
Rich text-veld

Keuzerondje
Met keuzerondjes kunnen gebruikers een van een vooraf gedefinieerde reeks opties selecteren. 

Keuzerondjes hebben een label (tekst weergegeven op je pagina) en een waarde (inhoud opgeslagen in je verzameling). 
Lees meer over keuzerondjes.
Tekstveld
Nummerveld
URL
Datum en tijd 
Selectievakje
Selectievakjes kunnen worden aangevinkt of uitgeschakeld. De bijbehorende Booleaanse waarde wordt in je verzameling opgeslagen.  
Lees meer over selectievakjes.
Booleaans veld
Selectievakken groep
Selectievakken groep staat toe dat bezoekers meerdere selecties maken.

Een selectievakken groep heeft een label (tekst weergegeven op je pagina) en een waarde (inhoud opgeslagen in je verzameling). De door een bezoeker geselecteerde opties (waarden) worden opgeslagen als een batch tekst gescheiden door komma's. 
Lees meer over selectievakjes.
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
Tagsveld
Vervolgkeuzelijst
Vervolgkeuzelijsten worden gebruikt om een van een aantal opties te selecteren. 

Vervolgkeuzelijsten hebben een label (tekst weergegeven op je pagina) en een waarde (inhoud opgeslagen in je verzameling). 
Lees meer over vervolgkeuzelijsten.
Tekstveld
Nummerveld


Selectietags
Gebruik Selectietags om opties weer te geven waaruit gebruikers kunnen kiezen.
Lees meer over selectietags.
Tagsveld
Datumkiezer
Met datumkiezers kunnen bezoekers een datumveld vullen door een datum te kiezen met behulp van een kalenderpop-up. 
Lees meer over de datumkiezer.
Datum en tijdstip
Tijdweergave
Met tijdkiezers kunnen je bezoekers tijdwaarden invoeren als tekst, de tijd selecteren uit een dropdown, of stapsgewijs de tijd vroeger of later instellen. 
Lees meer over de tijdkiezer
Tijdveld
Schuifregelaar
Met schuifregelaars kunnen gebruikers een nummer invoeren door een hendel op een track te schuiven. 

Je kunt een minimum- en maximumwaarde voor je schuifregelaar definiëren, evenals een standaardwaarde. 
Lees meer over de schuifregelaar
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
Nummerveld
Bereik-schuifregelaars
Bereik-schuifregelaars laten je bezoekers een bereik van waarden markeren door handvatten op een schaal te verplaatsen. 

Je kunt ze ook instellen om een vast bereik weer te geven dat je bezoekers niet kunnen wijzigen.
Lees meer over de bereik-schuifregelaar.
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
n.v.t.
Uploadknop
Met Uploadknoppen kunnen je bezoekers een bestand uploaden.
Lees meer over de uploadknop.
Audioveld
Bestandsveld
Afbeeldingsveld
Videoveld
Invoer van beoordelingen
Beoordelingsinvoer laat je bezoekers een beoordeling invoeren. Je kunt beslissen of het element aangepaste tekst moet weergeven wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op elke beoordeling plaatst. De gebruikersselectie wordt opgeslagen als een nummer. 
Lees meer over de beoordelingsinvoer.
Nummerveld

Weergave van beoordelingen
Met Beoordelingsweergave-elementen kun je door middel van pictogrammen een waarde weergeven voor gebruikers.
Lees meer over beoordelingsweergave.
Nummerveld

Adresinvoer
Met adresinvoer kunnen bezoekers van je website een adres typen en worden exacte locaties voorgesteld met behulp van Google Maps-diensten. 
Lees meer over de adresinvoer.
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
Adresveld
Schakelaar
Schakelaars kunnen aan of uit staan. De bijbehorende Booleaanse waarde wordt opgeslagen in de verzameling. 
Lees meer over schakelaars.
Booleaans veld
Handtekeninginvoer
Handtekeninginvoer kan worden toegevoegd aan formulieren, zodat je bezoekers hun naam kunnen ondertekenen voordat ze het formulier indienen.
Lees meer over de handtekeninginvoer .
Afbeeldingsveld
Pagineringsbalk
Dev-modus vereist
Met pagineringsbalken kunnen gebruikers door items in je verzameling navigeren. 

Wanneer je een pagineringsbalk aan een element koppelt, leest deze het aantal beschikbare pagina's op basis van de paginagrootte die is gedefinieerd in de datasetinstellingen.  
Lees meer over de pagineringsbalk.
Let op: Nog niet beschikbaar in Editor X.
Pagineringsbalken zijn rechtstreeks gekoppeld met de dataset. 
Voortgangsbalk 
Dev-modus vereist
Toon je voortgang van een project of doel met een volledig aanpasbare voortgangsbalk. Koppel het aan een dataset om de voortgang te updaten.
Lees meer over de voortgangsbalk.
 Nummerveld 
reCAPTCHA
Dev-modus vereist
Voeg de reCAPTCHA-tool van Google toe aan je website om je te helpen beschermen tegen potentiële spam en andere vormen van geautomatiseerd misbruik. 
Lees meer over reCAPTCHA.
n.v.t.

Vond je dit artikel nuttig?

|