CMS: Een uploadknop toevoegen en instellen

Leestijd 7 minuten
Maak een uploadknop zodat websitebezoekers bestanden rechtstreeks naar je CMS-verzamelingen kunnen sturen. Kies de soorten bestanden die je wilt accepteren, waaronder documenten, afbeeldingen, video's en audio. De geüploade bestanden worden vervolgens veilig in je verzameling opgeslagen zodat je ze kunt beheren. 
Voordat je begint:
We raden aan om bekend te raken met aangepaste formulieren. Die zijn een goede manier om informatie van bezoekers te verzamelen. 
Een screenshot van een aangepast formulier met een uploadknop en een verzendknop.

Stap 1 | Voeg je uploadknop toe en koppel deze

Voeg eerst een knop toe die je wilt gebruiken als je uploadknop. Dit is de knop waarop bezoekers zullen klikken om het bestand te selecteren dat ze willen uploaden. 

Je moet de knop ook koppelen aan een dataset die koppelt aan de verzameling waarin je de geüploade bestanden opslaat. Zorg ervoor dat de verzameling die je kiest de juiste machtigingen heeft. We raden aan Formulierinzendingen te kiezen in de Instellingen voor machtigingen en privacy om iedereen toe te staan inhoud toe te voegen.
Nieuwe dataset-interface:
In Wix Studio hebben we datasets verplaatst naar het Inspector-paneel aan de rechterkant om ze gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over de nieuwe dataset-ervaring in Wix Studio

Om je uploadknop toe te voegen en te koppelen:

 1. Ga naar het Toevoegen-paneel:
  • Wix Editor: Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
  • Editor X: Klik bovenaan Editor X op Elementen toevoegen.
 2. Klik Invoer en daarna op Uploaden.
 3. Selecteer een knop en sleep deze naar je website.
 4. Klik op de knop op je pagina.
 5. Klik op het Met data koppelen-pictogram(ofin Editor X).
 6. Klik op Dataset creëren.
 7. Klik op de Kies een verzameling-dropdown en selecteer de verzameling waarin je bezoekers bestanden willen uploaden.
  Tip: Klik op de Kies een verzameling-dropdown en selecteer Verzameling maken om een nieuwe verzameling te maken waarin je bezoekers bestanden zullen uploaden. 
 8. (Optioneel) Voer een naam in voor je dataset in het veld Dataset naam.
 9. Klik op Maken.
 10. Klik op de Bestand gekoppeld aan-dropdown en selecteer het veld waaraan je de uploadknop wilt koppelen.Tip: Klik op Nieuw veld toevoegen als je de uploadknop wilt koppelen aan een nieuw veld in je verzameling. Voer vervolgens een Veldnaam in, selecteer het Type veld en klik op Toevoegen
Een screenshot van een uploadknop met het Connect Upload Button-paneel.

Stap 2 | Stel de uploadknop in en ontwerp deze

Kies vervolgens het type bestanden dat je bezoekers wilt laten uploaden, samen met andere opties in de knopinstellingen. Je kunt de indeling en het ontwerp van de knop aanpassen, zodat deze eruitziet zoals jij dat wilt. 

Om je uploadknop in te stellen en te ontwerpen:

 1. Klik op de uploadknop op je pagina. 
 2. Klik op het Instellingen-pictogramen kies uit de volgende opties:
  • Uploadinstellingen: Kies welke bestandstypes je wilt dat bezoekers kunnen uploaden, stel het maximale aantal bestanden in dat ze kunnen uploaden en stel het veld naar wens in (optioneel). 
  • Weergaveopties: Pas de volgende opties aan:
   • Veldtitel: (aanbevolen) Voer een titel in die boven de knoptekst wordt weergegeven. 
   • Knoptekst: Bewerk de tekst die op de knop zelf verschijnt. 
   • Tekst onder knop: Kies wat je onder de knop wilt weergeven:
    • Alleen bestandsinformatie weergeven: Toon de naam van het bestand dat je bezoeker uploadt. 
    • Aangepaste tekst weergeven: Boer aangepaste tekst in die je onder de knop wilt weergeven, zoals bestandsvereisten. Deze tekst verandert in de naam van het bestand zodra het is geüpload. 
  • Bezoekersbestanden beheren: Klik op Bestanden bekijken om naar je map met bezoekersuploads in je Media Manager te gaan. 
Een screenshot van de instellingen van de uploadknop.
 1. Klik op het Indeling-pictogramom de tekst en pictogrampositie, tekstuitlijning of afstand tussen het veld en de veldtitel te wijzigen. 
 2. Klik op het Ontwerp-pictogramen kies een vooraf ingestelde knop. Klik op Ontwerp aanpassen om het ontwerp van de knop verder aan te passen.
Een screenshot van een uploadknop met het paneel Knopontwerp.

Stap 3 | Voeg een verzendknop toe en stel deze in.

Je hebt een 'verzendknop' nodig waarop bezoekers kunnen klikken om het indienen van hun bestanden te voltooien. Voeg nog een knop toe om er je verzendknop van te maken. Stel het vervolgens in en koppel de verzendknop aan dezelfde dataset als je uploadknop. 

Om de verzendknop toevoegen en instellen:

 1. Ga naar het Toevoegen-paneel:
  • Wix Editor: Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
  • Editor X: Klik bovenaan Editor X op Elementen toevoegen.
 2. Klik op Knop.
 3. Selecteer een knop en sleep deze naar de pagina.
 4. Klik op Wijzig tekst en pictogram en voer 'Verzenden' in onder Tekst.
  Tip: Zorg ervoor dat de Kies wat er wordt weergegeven-dropdown is ingesteld op Alleen tekst of Tekst en pictogram, tenzij je geen tekst op de verzendknop wilt weergeven.
Een screenshot van de instellingen van de verzendknop.
 1. Klik op het Met data koppelen-pictogram(ofin Editor X).
 2. Zorg ervoor dat de Verbind een dataset-dropdown is ingesteld op de dataset die je in stap 1 hebt gekoppeld. 
 3. Klik op de Klikken is gekoppeld aan-dropdown en selecteer Verzenden.
 4. (Optioneel) Voeg een succesbericht toe dat verschijnt wanneer bezoekers klaar zijn met het uploaden van hun documenten:
  1. Klik op + Succesbericht toevoegen.
  2. Selecteer het succesbericht in je Editor en bewerk het bericht.
  3. Klik en sleep het succesbericht naar de plaats waar je het wilt laten verschijnen. 
 5. (Optioneel) Voeg een foutmelding toe die verschijnt als het bestand niet kan worden geüpload:
  1. Selecteer de verzendknop en klik op het Met data koppelen-pictogram (of in Editor X).
  2. Klik op + Foutmelding toevoegen.
  3. Selecteer de foutmelding in je Editor en bewerk het bericht. 
  4. Klik en sleep het foutbericht naar de locatie waar je het wilt laten verschijnen. Je kunt het overlappen met het succesbericht omdat ze niet allebei tegelijkertijd worden weergegeven. 
 6. Klik op de Bij succes, navigeren naar-dropdown en selecteer en optie:
  • Blijf op deze pagina: De bezoeker blijft op deze pagina na het indienen van het formulier.
  • Een link: De bezoeker wordt doorgestuurd naar een andere pagina na het indienen van het formulier. Klik onder Kies een link op Kiezen en stel de link in.

Wil je dat bezoekers deze bestanden kunnen downloaden?
Je kunt bezoekers toestaan bestanden uit je verzameling te downloaden, door bijvoorbeeld een invoerelement als een knop aan je site toe te voegen. Koppel de knop door gebruik te maken van het Met data koppelen-pictogram(ofin Editor X), met het veld waarin deze bestanden zijn opgeslagen. Als je er klaar mee bent en iemand op de gekoppelde knop klikt, wordt het bestand onmiddellijk gedownload.

Vond je dit artikel nuttig?

|