CMS: Over datasets

Leestijd 4 minuten
Datasets dienen als de cruciale link tussen de elementen op je pagina en de inhoud in je CMS (Content Management System)-verzamelingen. Ze zijn puur functioneel en verschijnen niet op je live website. Met datasets kun je een tweerichtingsverbinding creëren voor het weergeven van verzamelingsinhoud, het opslaan van gebruikersinvoer, of beide. In je datasetinstellingen kun je specificeren welke items worden geladen, in welke volgorde, en hoeveel er tegelijk worden weergegeven. 
Nieuwe dataset-interface:
In Wix Studio hebben we datasets verplaatst naar het Inspector-paneel aan de rechterkant om ze gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over de nieuwe dataset-ervaring in Wix Studio

Koppel en toon verzamelingsinhoud op je pagina's

Met datasets kun je bepalen welke delen van je pagina-elementen gekoppeld zijn aan welke velden in je verzameling. Elke dataset is gekoppeld aan een verzameling en elk element dat aan de dataset is gekoppeld, maakt verbinding met een veld in de verzameling. Dit geeft je een nieuwe manier om te beheren welke inhoud waar verschijnt.

Koppel datasets aan repeaters om je ontwerpproces te stroomlijnen. Met repeaters kun je één item ontwerpen, bestaande uit meerdere elementen, dat dezelfde indeling herhaalt. In je dataset kies je welke verzamelingsvelden gekoppeld zijn aan de itemelementen. Elk item in je repeater toont dan een ander item uit je verzameling met behoud van een consistente indeling. 
Een screenshot van de koppelingen in een dataset.

Bepaal wat bezoekers met je verzameling kunnen doen

Pas de dataset-modus aan om te bepalen welke acties kunnen worden uitgevoerd tussen de gekoppelde elementen en je verzameling. 

Stel de dataset-modus in op 'Schrijven' of 'Lezen en schrijven' als je invoerelementen gebruikt om bezoekers inhoud rechtstreeks bij je verzamelingen te laten indienen. Maak aangepaste formulieren met behulp van invoerelementen zoals tekstvakken, keuzerondjes, dropdownmenu's, uploadknoppen en meer. Je kunt inzendingen beperken tot alleen leden van de website of aangepaste machtigingen in elke verzameling maken. 

Stel de dataset-modus in op 'Lezen en schrijven' of 'Lezen' als je wilt dat bezoekers invoerelementen gebruiken om de inhoud van de verzameling te filteren waarmee ze interactie hebben op je website. 
Een screenshot van de datasetmodus in de datasetinstellingen.

Bepaal hoeveel items worden weergegeven en geladen

Gebruik het 'Maximum aantal weergegeven items'-veld in je dataset om te kiezen hoeveel items tegelijk worden geladen. Houd er rekening mee dat een groot aantal items dat tegelijkertijd wordt geladen, de laadtijd van je pagina kan vertragen. In plaats daarvan voeg je een 'Meer laden'-knop toe of een pagineringsbalk. Hiermee kunnen bezoekers meer items bekijken wanneer ze dat willen, waarbij een balans wordt bewaard tussen toegankelijkheid van inhoud en laadsnelheid.

Voeg sorteervoorwaarden toe aan de dataset om de volgorde te kiezen waarin items worden weergegeven. Gebruik filters in je dataset om specifieke items uit te sluiten die je niet op je website wilt laten verschijnen. Je kunt filters toepassen op basis van datasetwaarden om gerelateerde items uit andere verzamelingen weer te geven. Laat bijvoorbeeld primaire items uit de ene verzameling zien en de bijbehorende secundaire items uit een andere verzameling, zoals albums en de bijbehorende nummers. 
Een screenshot van het maximum aantal weergegeven items, filters en sorteringen in een dataset.

Aangepaste navigatie-elementen maken

Verbeter de navigatie-ervaring op je website met aangepaste navigatie-elementen die zijn afgestemd op jouw behoeften. Maak aangepaste navigatieknoppen door reguliere knoppen aan een dataset te koppelen. Kies vervolgens een 'Klikken is gekoppeld aan'-optie in de dataset om te kiezen wat er gebeurt als op de knop wordt geklikt (bijvoorbeeld 'Meer laden', 'Volgende dynamische pagina' of 'Volgend item'). 

Gebruik pagineringselementen als je grote hoeveelheden inhoud in een repeater of galerij hebt. Met paginering kun je de inhoud van een lijst opsplitsen in verschillende 'pagina's' waar bezoekers gemakkelijk doorheen kunnen navigeren. Koppel de pagineringsbalk aan een dataset om het proces te automatiseren, zodat bezoekers gemakkelijk van de ene pagina naar de andere kunnen gaan om door uitgebreide inhoud te bladeren. 
Een screenshot met een knop die is gekoppeld aan de volgende dynamische pagina.

Dynamische pagina-inhoud beheren

Datasets zijn essentieel voor zowel dynamische lijstpagina's als dynamische itempagina's. Ze dienen als een brug tussen de inhoud die is opgeslagen in verzamelingen en de elementen op de pagina.

In dynamische lijstpagina's halen datasets inhoud uit de gekoppelde verzameling en maken deze beschikbaar voor de elementen binnen een repeater. Dit maakt de dynamische weergave van meerdere items in een gestructureerde en herhalende indeling mogelijk. Door de repeater aan de dataset te koppelen, past het aantal weergegeven items zich automatisch aan op basis van de inhoud van de verzameling.

Ook in dynamische itempagina's leggen datasets de verbinding tussen de inhoud van het individuele item en de pagina-elementen. De dataset haalt het specifieke item uit de verzameling, zodat je gedetailleerde informatie kunt presenteren met behulp van gewone pagina-elementen.
Een screenshot van een dynamische paginadataset.

Vond je dit artikel nuttig?

|