CMS: Een dynamische lijstpagina instellen

Leestijd 8 minuten
Voordat je begint:
Een dynamische lijstpagina toont een voorbeeld van de items uit je verzameling op een lijst. Door op een item in deze lijst te klikken, gaat de bezoeker naar een dynamische itempagina die meer informatie over het item weergeeft.
Je kunt een repeater, tabel of galerij gebruiken om je items weer te geven. De lijstpagina kan bijvoorbeeld voorbeelden van recepten bevatten. Elk item in de lijst linkt vervolgens naar de itempagina voor dat recept. Elke artikelpagina toont de ingrediënten, afbeeldingen en instructies voor elk recept.
Let op:
Je kunt veel dynamische lijstpagina's maken om alleen items uit categorieën of groepen weer te geven. Je kunt vervolgens naar behoefte tussen ze linken.Het Wijzig de URL-gedeelte van dit artikel legt uit hoe je dit doet.
Een screenshot van een dynamische lijstpagina met recepten in een repeater.

Stap 1 | Voeg een dynamische lijstpagina toe

Maak de dynamische lijstpagina van de verzameling waarvoor je al een dynamische itempagina hebt gemaakt. 

Om een dynamische lijstpagina toe te voegen:

 1. Ga naar het CMS in je Editor:
  • Wix Editor: Klik links in de Editor op CMS.
  • Editor X: Klik bovenaan Editor X op CMS.
 2. Klik op Verzamelingen.
 3. Klik naast de betreffende verzameling op het Meer acties-pictogramen klik op Dynamische lijstpagina.
Een screenshot van het Content Manager-onderdeel van het Toevoegen-paneel, met de Dynamische lijstpagina toevoegen-optie gehighlight

De nieuwe dynamische lijstpagina bevat een repeater die een voorbeeld van alle items in je verzameling weergeeft. Als je deze repeater wilt gebruiken, ga je naar de volgende stap. Als je je items liever in een galerij of tabel wilt weergeven, kun je deze elementen toevoegen en de standaardrepeater verwijderen. 

Om een galerij of tabel toe te voegen en te koppelen:

 1. Ga naar het Toevoegen-paneel:
  • Wix Editor: Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
  • Editor X: Klik bovenaan Editor X op Elementen toevoegen .
 2. Voeg een galerij of tabel toe:
  • Wix Editor: Kies wat je wilt toevoegen:
   • Galerij: Klik op Galerij en selecteer de relevante galerij.
   • Tabel: Klik op Lijst, klik vervolgens op Tabellen en selecteer de relevante tabel.
  • Editor X: klik op Media, klik vervolgens op Pro Galleries en selecteer de relevante galerij.
   Let op: Tabellen zijn nog niet beschikbaar in Editor X.
 3. Klik op de galerij of tabel op de pagina.
 4. Klik op het Met data koppelen-pictogram(ofin Editor X).
 5. Selecteer het veld uit je verzameling in de dropdownmenu's onder Verbindingsopties.
 6. Selecteer de standaard repeater en druk op Delete op je toetsenbord om deze te verwijderen. 
Tip:
Lees meer over het tonen van verzamelingsinhoud in een galerij of een tabel.

Stap 3 | Controleer de koppeling van de elementen

De repeater zou al gekoppeld moeten zijn met de juiste velden in je verzameling. Maar het is altijd aan te raden om te controleren of alles correct is ingesteld.

Om de koppelingen in je repeater te controleren:

 1. Klik op de repeater, galerij of tabel in je Editor.
 2. Klik op het Met data koppelen-pictogram(ofin Editor X).
 3. Controleer elk van de elementen en velden onder Componenten. Klik er indien nodig op om de koppeling te wijzigen.
Een screenshot van het Repeater koppelen-paneel met de koppelingsopties voor componenten

Stap 4 | Stel het aantal items in om weer te geven

Het standaard aantal items dat wordt weergegeven op een dynamische itempagina is 12. Stel dit in op een andere waarde in de dataset om meer of minder items op je dynamische lijstpagina weer te geven.

Om het aantal weer te geven items in te stellen:

 1. Klik op je datasetelement en klik vervolgens op Instellingen.
 2. Wijzig het Aantal weer te geven items naar de gewenste waarde.
 3. Sluit het instellingenpaneel en klik op Opslaan.
Een screenshot van het optiepaneel voor de dynamische pagina-dataset met de Aantal weer te geven items-optie gehighlight

Stap 5 | Wijzig de URL

De URL van een dynamische pagina fungeert als filter. Als je extra veldwaarden uit de URL verwijdert, geeft de dynamische pagina alle items in de verzameling weer. Het verandert ook de naam van de pagina in 'Verzameling_naam (Alles)'.
Volg de onderstaande stappen om alleen items uit een bepaalde categorie op je dynamische pagina weer te geven. Hiervoor moet je verzameling een tekstveld hebben met categoriewaarden. Voor dit voorbeeld gebruiken we vegetarisch, vlees, pasta of saus. Vervolgens kun je de URL van de dynamische lijstpagina bijwerken om de categoriewaarde op te nemen.

Om de URL van je dynamische pagina wijzigen:

 1. Ga in je Editor naar Websitepagina's:
  • Wix Editor: Klik links in de Editor op Pagina's en menu.
  • Editor X: Klik bovenaan Editor X op Pagina's.
 2. Klik op Dynamische pagina's.
 3. Selecteer de nieuwe dynamische pagina en klik op het Meer acties-pictogram.
 4. Klik op Instellingen.
 5. Verwijder alle veldnamen of namen onder Wat is de pagina-URL?, maar zorg ervoor dat de naam van de verzameling behouden blijft.
  Let op: Nadat je het veld hebt verwijderd, verandert de paginanaam in Verzameling_Naam (Alles) - het is nu een type lijstpagina. Je kunt de items die weergegeven worden op je dynamische lijstpagina verfijnen door een veld aan de URL toe te voegen. Ga verder met de volgende stappen om groepen items weer te geven.
Een screenshot van het Paginainstellingen-paneel voor dynamische pagina's, met de dynamische waarde gehighlight.
 1. Klik op Veld toevoegen.
 2. Selecteer het veld waarop je wilt filteren. Dit staat bekend als de dynamische waarde.
Een screenshot van het Paginainstellingen-paneel voor dynamische pagina's, met de Veld toevoegen-dropdown gehighlight.
 1. Klik op het veld dat je zojuist hebt toegevoegd. De naam van het gekozen veld (de dynamische waarde) wordt nu tussen haakjes weergegeven aan het einde van de URL.
Een screenshot van het Wat is de URL van de pagina?-veld met de bijgewerkte URL.
 1. Items in de verzameling met overeenkomende waarden kunnen nu als groepen worden weergegeven.
Een screenshot van een verzameling in de Content Manager, met een veld voor de categorie Type eten wordt gehighlight
 1. Met de dropdown op het scherm kun je instellen welke groep wordt weergegeven.
Een screenshot van de dropdown op het scherm met de beschikbare categorieën die de dynamische lijstpagina kan weergeven.
 1. Schakel tussen groepen in de voorbeeldmodus om te zien hoe je pagina er live uitziet.

Nu je een dynamische pagina hebt ingesteld, maak je deze beschikbaar voor de bezoekers van je website. Voeg een link toe aan je websitemenu of voeg een koppelbaar element toe aan een van je websitepagina's, zodat je bezoekers toegang hebben tot de pagina. Lees meer over het linken naar een dynamische pagina.

Vond je dit artikel nuttig?

|