CMS: Over dynamische pagina's

Leestijd 9 minuten
Een dynamische pagina is een type webpagina dat is gemaakt om inhoud weer te geven van een CMS (Content Management System)-verzameling. Hiermee kun je websites maken die efficiënt een grote hoeveelheid inhoud aankunnen met behoud van een consistent ontwerp en gebruikerservaring. 

Er zijn twee soorten dynamische pagina's in Wix: dynamische lijstpagina's en dynamische itempagina's. Dynamische lijstpagina's geven meerdere verzamelingsitems weer in een repeater, galerij of tabel. De items in je repeater, galerij of tabel linken naar een enkele dynamische itempagina die wordt gebruikt om meer details over een bepaald item te geven. Elk item krijgt zijn eigen 'versie' van dezelfde dynamische itempagina met een uniek URL-einde. 

Dynamische pagina's helpen je efficiënt te schalen, omdat je ze maar één keer hoeft te ontwerpen. Je kunt vervolgens items toevoegen aan je verzameling om automatisch nieuwe URL's voor elk item te maken. Alle dynamische inhoud wordt beheerd in je verzameling, waar je teamleden machtigingen kunt verlenen om samen te werken
Tip:
Wix-websites hebben een limiet van 100 statische pagina's. Dynamische pagina's zijn een handige oplossing voor deze beperking. Lees hoe dynamische pagina's kunnen helpen met het maken van een website met een onbeperkte hoeveelheid inhoud.

Dynamische pagina's toevoegen

Wanneer je dynamische pagina's toevoegt, kun je ervoor kiezen om ze vanuit je eigen verzameling te maken of een voorinstelling te kiezen. Een voorinstelling is in feite een template voor het maken van dynamische pagina's in het CMS. 

Elke voorinstelling bevat een: 
  • Verzameling: Deze CMS-verzameling bestaat uit voorbeeldinhoud die aansluit bij de twee soorten dynamische pagina's die ook aan je Editor worden toegevoegd. Lees hoe je je eigen verzameling maakt.
  • Dynamische lijstpagina: Deze pagina toont meerdere items uit de verzameling in een repeater of galerij. Als je op een item uit deze elementen klikt, ga je naar de dynamische itempagina van het item.
  • Dynamische itempagina: Deze pagina toont details over een afzonderlijk item uit de verzameling. Elk verzamelingsitem krijgt zijn eigen dynamische itempagina-URL, waarbij elke pagina hetzelfde ontwerp en dezelfde indeling behoudt. 
Let op:
Wanneer je een nieuwe dynamische pagina toevoegt, wordt er door het selecteren van Lege pagina een lege dynamische itempagina toegevoegd. Je kunt vervolgens elementen toevoegen om de pagina te ontwerpen. Om dynamische inhoud weer te geven, koppel je elementen, zoals afbeeldingen, tekstvakken en knoppen aan de dataset van de dynamische pagina. 

Dynamische pagina's ontwerpen

Dynamische pagina's bestaan meestal uit zowel statische als dynamische elementen. Statische elementen, zoals de kop- en voettekst, geven op elke pagina altijd dezelfde inhoud weer. Elementen die aan je verzamelingsvelden koppelen via een dataset zijn dynamisch. Deze dynamische elementen veranderen hun inhoud op basis van welk item de dataset uit je verzameling haalt. 

Dynamische lijstpagina's

Deze pagina's zijn als indexen of catalogi die verschillende items uit je verzameling weergeven. Informatie over de items verschijnt in een repeater, galerij of tabel. Je kiest welke details worden weergegeven door elk deel van het element aan een ander verzamelingsveld te koppelen. Je kunt bezoekers de inhoud die verschijnt laten filteren door invoerelementen zoals dropdowns en selectievakjes toe te voegen. 

De Editor geeft dynamische lijstpagina's de naam {Naam verzameling} (Lijst).

Dynamische itempagina's

Deze pagina's geven meer informatie over afzonderlijke items uit je verzameling. Ze bestaan uit verschillende soorten elementen die je koppelt aan verzamelingsvelden om inhoud van een specifiek item weer te geven. Elke dynamische itempagina gebruikt dezelfde indeling en hetzelfde ontwerp, dus je hoeft de pagina maar één keer te ontwerpen. 

Je kunt duizenden items in een verzameling hebben, die elk dezelfde dynamische itempagina delen, elk met zijn eigen unieke URL. Wanneer je websitepagina's in je Editor beheert, zie je slechts één dynamische itempagina per verzameling. In je Editor kun je echter schakelen tussen items om een voorbeeld te bekijken van hoe elk uniek item op de pagina wordt weergegeven.  

De Editor geeft dynamische itempagina's de naam {Naam verzameling} (Item).

Dynamische itempagina's om items per categorie weer te geven

Deze pagina's helpen je bij het categoriseren van je verzamelingsitems op je website, met behulp van dynamische 'categoriepagina's'. Elke categorie krijgt zijn eigen versie van de pagina, waar bezoekers door een lijst met items binnen die categorie kunnen bladeren en specifieke items kunnen selecteren voor meer informatie. 

Als je bijvoorbeeld een boekenblogger bent die verschillende genres behandelt, kun je op deze pagina's beoordelingen per genre ordenen, waardoor het voor bezoekers gemakkelijker wordt om de inhoud te vinden waarin ze geïnteresseerd zijn. Je kunt deze pagina's aanpassen, hun URL-structuren aanpassen en zelfs een dynamische hoofdpagina maken die al je categorieën weergeeft.

De Editor geeft deze dynamische 'categorie'-pagina's dezelfde naam als de dynamische itempagina's: {Naam verzameling} (Item). Je kunt ze indien nodig hernoemen om ze gemakkelijker te identificeren.  

De inhoud van je dynamische pagina's wijzigen

Dynamische elementen zoals tekst, afbeeldingen en knoppen zijn gekoppeld aan een dataset die je verzamelingsvelden koppelt. Deze elementen krijgen hun inhoud van de waarden in de gekoppelde velden. Om de inhoud die in deze elementen wordt gebruikt te wijzigen, wijzig je de waarden in de relevante verzamelingsvelden. Je kunt elementen ook opnieuw koppelen aan verschillende verzamelingsvelden om aan te passen welke velden voor inhoud worden gebruikt. 

Elementen en delen van elementen die niet gekoppeld zijn aan een dataset zijn statisch en kunnen zoals gewoonlijk worden bewerkt. Je kunt bijvoorbeeld een knop koppelen aan een dataset en de klikactie instellen om te koppelen aan een dynamische itempagina. In de koppelingsopties kun je het knoplabel losgekoppeld laten en statische tekst gebruiken op de knop die niet verandert (bijvoorbeeld 'Lees meer'). 


De dataset van je dynamische pagina beheren

De dataset van de dynamische pagina fungeert als een contentfacilitator tussen je verzameling en de pagina-elementen. Ga naar de datasetinstellingen om het maximum aantal items aan te passen dat tegelijk kan worden geladen, welke items worden weergegeven en de volgorde waarin ze worden weergegeven. 

Maximaal aantal items dat wordt weergegeven in je Editor versus je live website:
Standaard is de 'Maximum aantal weergegeven items'-instelling voor datasets 12 items. Je kunt dit aantal verhogen om meer items op je live website en in de voorbeeldmodus weer te geven. Je ziet echter maximaal 12 items in je Editor. Dit is om de prestaties te optimaliseren terwijl je je website bouwt.

De SEO-instellingen van je dynamische pagina beheren

Je kunt de meeste van je SEO-instellingen voor dynamische pagina's bewerken vanuit je SEO-dashboard. Ga voor dynamische lijstpagina's naar het 'Hoofdpagina's'-gedeelte van het dashboard. Ga voor dynamische itempagina's naar het 'Bewerken op paginatype'-gedeelte. Ga voor beide soorten dynamische pagina's naar het SEO-tabblad van de pagina-instellingen in je Editor om variabelen aan de URL's toe te voegen


Veelgestelde vragen

Klik hieronder voor antwoorden op veelgestelde vragen over dynamische pagina's. 

Vond je dit artikel nuttig?

|