CMS: Verwijzingsvelden gebruiken om inhoud uit meerdere verzamelingen weer te geven

Leestijd 6 minuten
Koppel een verzameling aan andere verzamelingen door middel van verwijzingsvelden. Met verwijzingsvelden heb je toegang tot alle velden en inhoud die in een andere verzameling zijn opgeslagen. Hierdoor kunnen pagina-elementen inhoud uit meerdere verzamelingen weergeven. 
Definities:
 • Hoofdverzameling: Een inhoudsverzameling die verbinding maakt met een andere verzameling door middel van een verwijzingsveld.
 • Verzameling waarnaar wordt verwezen: De verzameling waaraan wordt gekoppeld. 
 • Primair veld: Het veld in de verzameling waarnaar wordt verwezen, dat aansluit op de hoofdverzameling. 
 • Verwezen veld: Het veld in de hoofdverzameling, dat aansluit op de verzameling waarnaar wordt verwezen. 

Stap 1 | Definieer het hoofdveld in de verzameling waarnaar wordt verwezen

 1. Ga naar je CMS op het dashboard van je website.
 2. Selecteer de verzameling waaraan je wilt koppelen.
 3. Klik op het titelveld boven aan de kolom.
 4. Klik op Primair maken bij het veld dat je als primair wilt instellen.
In het onderstaande voorbeeld heeft de verzameling waarnaar verwezen wordt de titel "Menu".

Stap 2 | Maak in een verwijzingsveld in de hoofdverzameling

 1. Ga naar je CMS op het dashboard van je website.
 2. Selecteer de hoofdverzameling die je wilt koppelen. 
 3. Klik op Velden beheren.
 4. Klik op + Nieuw veld om een nieuw veld aan te maken.
 5. Voer een Veldnaam in.
 6. Selecteer Verwijzing als het veldtype.
 7. Selecteer onder Verzameling waarnaar wordt verwezen naar welke verzameling je wilt verwijzen.
 8. Klik op Opslaan.
In het onderstaande voorbeeld is onze hoofdverzameling 'Recepten' getiteld.

Stap 3 | Vul de inhoud van het verwijzingsveld in de hoofdverzameling in

 1. Klik op een cel in de Verwijzingsveld-kolom in de hoofdverzameling.
 2. Selecteer de gewenste waarde in de dropdownlijst. (De dropdownlijst geeft de inhoud weer uit het primaire veld van de verzameling waarnaar wordt verwezen.)
Let op:
 • Je kunt de lijst filteren door letters te typen die verschijnen in de waarde die je wilt invullen.
 • Als je het hoofdveld in de verzameling waarnaar wordt verwezen wijzigt, veranderen de waarden in het verwijzingsveld zodat ze overeenkomen met het nieuwe hoofdveld.

Stap 4 | Stel je element in om de inhoud waarnaar wordt verwezen op je pagina weer te geven

Met verwijzingsvelden kun je inhoud uit verschillende verzamelingen in hetzelfde element weergeven. Je kunt inhoud uit verschillende verzamelingen weergeven met behulp van verwijzingsvelden in:
 • Tabellen (nog niet beschikbaar in Editor X)
 • Galerijen
 • Repeaters
Nieuwe dataset-interface:
In Wix Studio hebben we datasets verplaatst naar het Inspector-paneel aan de rechterkant om ze gebruiksvriendelijker te maken. Lees meer over de nieuwe dataset-ervaring in Wix Studio

Om een element op de pagina in te stellen:

 1. Voeg een tabel, galerij of repeater toe aan je pagina.
2. Voeg een dataset toe aan je pagina en koppel deze aan je hoofdverzameling:
3. Voeg een tweede dataset toe en koppel deze aan de verzameling waarnaar wordt verwezen. 
4. Voeg een filter toe aan de tweede dataset zodat deze alleen items uit de hoofddataset toont. 
5. Klik op een element in je tabel, galerij of repeater en klik op het Met data koppelen-pictogram
6. Selecteer het veld in de verzameling waarnaar wordt verwezen dat je wilt weergeven.
Let op:
In de dropdownlijst wordt het verwijzingsveld zelf weergegeven met de naam van de verzameling waarnaar deze verwijst. De velden in de verzameling waarnaar wordt verwezen, zijn ingesprongen onder het verwijzingsveld.
Editor X-gebruikers:
De bovenstaande schermafbeelding is afkomstig van de Wix Editor. Het ontwerp kan enigszins afwijken in Editor X.

Op zoek naar meer gevorderde informatie?

Vond je dit artikel nuttig?

|