CMS: Een dataset toevoegen en instellen

Leestijd 13 minuten
Een dataset dient als de brug die elementen op je pagina verbindt met de inhoud in je CMS (Content Management System)-verzameling. Gebruik datasets om een tweerichtingsverbinding te creëren voor het weergeven van verzamelingsinhoud, het opslaan van gebruikersinvoerwaarden, of beide. Je kunt bepalen welke items worden weergegeven, de volgorde waarin ze worden weergegeven en hoeveel er tegelijk kunnen worden geladen vanuit je dataset-instellingen. 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je eerst een dataset toevoegt en instelt en er vervolgens pagina-elementen aan koppelt. Als alternatief kun je de dataset maken tijdens het proces van het koppelen van ondersteunde elementen aan je CMS-verzameling
Voordat je begint:
Zorg ervoor dat je het CMS aan je website toevoegt als je dat nog niet hebt gedaan. 

Stap 1: Voeg een dataset toe

Ga in je Editor naar de pagina waarin je elementen wilt koppelen aan een CMS-verzameling en voeg een dataset toe. Als je de dataset wilt gebruiken om inzendingen van bezoekers te verzamelen, kies je de formulier-dataset. 
Wix Editor
Studio Editor
 1. Ga naar je Editor en ga naar de relevante pagina.
 2. Klik links op CMS.
 3. Klik op + Contentelementen.
 4. Klik op het datasettype dat je wilt toevoegen: 
  • Dataset: Voeg een lege dataset toe om pagina-elementen te koppelen zodat ze inhoud uit je verzameling kunnen weergeven.  
  • Formulier dataset: Voeg een dataset toe die is geconfigureerd om formulierinzendingen van websitebezoekers te accepteren. 
Een screenshot van het toevoegen van een dataset in je Editor.

Stap 2 | Koppel de dataset aan een verzameling

Kies aan welke verzameling je je dataset wilt koppelen. Je zult deze verzameling gebruiken om inhoud op je pagina-elementen weer te geven, bezoekersinvoer vast te leggen, of beide. 
Wix Editor
Studio Editor
 1. Klik op de Koppel een verzameling-dropdown en selecteer de verzameling die je wilt koppelen. 
  Tip: Selecteer Verzameling maken om een nieuwe verzameling te maken.
 2. (Optioneel) Klik op het Dataset naam-veld om de naam van de dataset te bewerken.
 3. Klik op Maken
Een screenshot van het maken van een dataset in de Wix Editor.

Stap 3 | Bewerk de dataset-instellingen

Kies een dataset-modus om te bepalen of de dataset inhoud uit de verzameling kan lezen, inhoud naar de verzameling kan schrijven, of beide. Bewerk het maximum aantal items dat per keer laden kan worden weergegeven als je van plan bent de dataset aan een repeater of galerij te koppelen. Voeg filters toe om specifieke items op te nemen of uit te sluiten van weergave in elementen die je aan de dataset koppelt en voeg sorteringen toe om de volgorde waarin ze verschijnen te bepalen. 
Wix Editor
Studio Editor
 1. (Alleen Velo) Bewerk in de dataset-instellingen indien nodig de dataset-ID die wordt gebruikt om de dataset te identificeren in de code van je pagina. 
 2. Klik op de Dataset-modus-dropdown en selecteer een optie:  
  • Lezen: Gekoppelde elementen kunnen inhoud uit je verzameling lezen en weergeven. De elementen kunnen de inhoud van de verzameling niet wijzigen. 
  • Schrijven: Gekoppelde elementen kunnen geen inhoud uit de verzameling weergeven. Invoerelementen kunnen inhoud aan de verzameling toevoegen, maar kunnen de bestaande inhoud van de verzameling niet wijzigen.  
  • Lezen en schrijven: Gekoppelde elementen kunnen inhoud uit je verzameling weergeven. Invoerelementen kunnen inhoud aan je verzameling toevoegen of bewerken. 
 3. (Optioneel) Klik op het machtigingstype Verzamelingsmachtigingen om de instellingen voor machtigingen en privacy van je verzameling te bewerken. 
 4. Bewerk het Maximum aantal weergegeven items-veld om te bepalen hoeveel items in eerste instantie kunnen worden geladen in gekoppelde repeaters en galerijen. Het bepaalt ook hoeveel extra items verschijnen wanneer bezoekers op 'Meer laden'-knoppen, 'Volgende/vorige pagina'-knoppen of pagineringsbalken klikken. Lees meer over het instellen van het 'Maximum aantal weergegeven items'-veld.
 5. (Alleen Velo) Schakel de relevante selectievakjes in onder Prestaties:
  • Ophalen na laden: De gegevens van de dataset worden pas opgehaald nadat de rest van de pagina is geladen. Dit betekent dat de initiële weergave van de pagina niet wordt geblokkeerd door deze dataset, waardoor de pagina sneller wordt geladen. We raden deze optie aan wanneer elementen die de gegevens weergeven in eerste instantie niet zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als ze in de weergave moeten scrollen of een onderdeel moeten openen.
  • Pagina's ophalen met cursors: De dataset laadt de begin- en volgende gegevens met behulp van opeenvolgende cursors. Dit zorgt ervoor dat gegevens sneller worden geladen, wat ten koste gaat van alleen navigatie tussen de volgende en vorige pagina's met gegevens. Navigeren tussen verschillende pagina's met een pagineringsbalk of 'Volgende/vorige pagina'-datasetacties is niet beschikbaar met deze optie.
 6. (Optioneel) Voeg een filter toe om items op te nemen of uit te sluiten van de dataset:  
  1. Klik op + Filter toevoegen.
  2. Klik op de Veld-dropdown en selecteer het veld dat je wilt filteren.
  3. Klik op de Staat-dropdown en kies de voorwaarde die je in het filter wilt gebruiken.
  4. (Indien nodig) Selecteer de Waarde bron:
   • Handmatige invoer: Voer de waarde in die je wilt filteren in het Waarde-veld. 
   • Andere dataset: Selecteer een andere dataset en het veld dat je wilt filteren uit de relevante dropdowns. 
  5. Klik op Filter toevoegen
 1. (Optioneel) Voeg een sortering toe die de volgorde bepaalt waarin gekoppelde items worden weergegeven: 
  Tip: Je kunt items ook in dezelfde volgorde weergeven als waarin ze in je verzamelingsweergave verschijnen door 'Op website spiegelen' in te schakelen. Als je 'Op website spiegelen' hebt ingeschakeld, kun je sorteringen aan de dataset toevoegen om de volgorde die in je verzameling wordt gebruikt te overschrijven.
  1. Klik op + Nieuwe sortering toevoegen
  2. Klik op de Veld-dropdown en kies het veld dat je wilt sorteren. 
  3. Klik op de Volgorde-dropdown en kies de volgorde waarin de inhoud moet verschijnen. 
  4. Klik op Sortering toevoegen.
 1. (Optioneel) Schakel onder Geavanceerde instellingen de Op alle pagina's weergeven-schakelaar in om de dataset op alle websitepagina's te gebruiken. Hiermee kun je elementen in je kop- of voettekst koppelen aan je CMS-verzameling.
  Let op: Het toevoegen van veel Master-datasets kan de prestaties van je website vertragen. 

Stap 4 | Koppel pagina-elementen aan de dataset

Nu is het tijd om de pagina-elementen aan je dataset te koppelen, zodat ze inhoud kunnen lezen of schrijven. Je ziet verschillende koppelingsopties, afhankelijk van het element dat je koppelt. Als je een afbeelding of een knop koppelt, kun je klikacties kiezen om te bepalen wat er gebeurt als bezoekers erop klikken (bijvoorbeeld: meer laden, indienen, volgend item). 
Wix Editor
Studio Editor
 1. Selecteer in je Editor het element dat je aan de dataset wilt koppelen.
 2. Klik op het Aan CMS koppelen-pictogram.
 3. Klik op de Kies een dataset-dropdown en selecteer de dataset die je wilt koppelen.
 4. Klik op de relevante dropdownmenu's onder Koppelingen en kies de verzamelingsvelden of dataset-acties die je aan elk deel van het element wilt koppelen. De koppelingsopties variëren afhankelijk van het type element dat je koppelt
Een screenshot van de dataset-koppelingsopties voor een afbeelding.
 1. Klik op Voorbeeld om je CMS-koppelingen te testen. 
 2. Klik op Publiceren als je klaar bent om de wijzigingen live te laten gaan.

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag hieronder om meer te lezen over het instellen van datasets.

Vond je dit artikel nuttig?

|