CMS: Verzamelingsinhoud vanaf je live website beheren

Leestijd 18 minuten
Maak een pagina waarop mensen CMS-verzamelingsinhoud van je live website kunnen toevoegen, bewerken of verwijderen. Een nuttig voorbeeld hiervan zijn bezoekers die tekst en afbeeldingen insturen naar een ledengedeelte. Een ander voorbeeld, hieronder geïllustreerd, is een formulier op een vastgoedwebsite. Deze pagina maakt het mogelijk voor bezoekers om items toe te voegen, te verwijderen of bij te werken.
Gebruik je de Studio Editor?
We hebben dit proces vereenvoudigd in de Studio Editor, waar je een dynamische itembeheerpagina kunt toevoegen. De dynamische beheerpagina bevat een vooraf gebouwde pagina waarmee medewerkers en websiteleden verzamelingsinhoud vanaf je live website kunnen beheren.
Een schermafbeelding van een formulier waar bezoekers inzendingen kunnen toevoegen, verwijderen of bijwerken.
Voordat je begint:

Stap 1 | Maak een formulier met invoerelementen

Bouw aangepaste formulieren voor de specifieke behoeften van je website door invoerelementen aan je website toe te voegen. De elementen die worden gebruikt om je formulier te vormen, accepteren inhoud zoals tekst en bestandsuploads van bezoekers. Je verzameling slaat de inhoud op die via het formulier is ingediend. Lees meer over het maken van een formulier met gebruikersinvoerelementen.
Wix Editor
Studio Editor
 1. Ga naar je Editor.
 2. Ga naar de pagina of het onderdeel waar je een aangepast formulier wilt maken. 
 3. Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
 4. Klik op Invoer.
 5. Klik op het type invoerelement dat je wilt toevoegen.
 6. Klik en sleep het relevante invoerelement naar de pagina. 
 1. Klik op het invoerelement dat je hebt toegevoegd en selecteer Instellingen.
 2. Vul de instellingen in. De opties variëren afhankelijk van het invoerelement dat je hebt geselecteerd.
 3. (Optioneel) Klik op de Indelingen Ontwerp-pictogrammenom de indeling of het ontwerp te wijzigen.
 4. Herhaal stap 3-9 hierboven om zoveel invoerelementen toe te voegen als je formulier nodig heeft. 

Stap 2 | Koppel de invoerelementen aan je verzameling

Er zijn twee verschillende instellingen die invloed hebben op wat gebruikers kunnen doen en wie het kan doen. Een daarvan is de dataset-modus in de dataset, de andere is Machtigingen en privacy in de verzameling. 

De dataset-modus bepaalt welke acties kunnen worden uitgevoerd tussen de gekoppelde elementen en je verzameling. De instellingen voor Machtigingen en privacy van de verzameling bepalen wie de inhoud van de verzameling kan bekijken of bewerken. Lees meer over de dataset-modi en verzamelingsmachtigingen.
Wix Editor
Studio Editor
 1. Klik in je Editor op een van de invoerelementen die je zojuist hebt toegevoegd. 
 2. Klik op het Aan CMS koppelen-pictogram
 3. Koppel een dataset die is gekoppeld aan de verzameling waar je de inzendingen opslaat: 
  • Als je geen dataset op de pagina hebt: 
   1. Klik rechts op + Dataset toevoegen. Kies vervolgens de verzameling die je wilt koppelen, voer de naam van de dataset in en klik op Maken.  
   2. Klik op Inhoud verzamelen.
  • Als je al een dataset op de pagina hebt:
   1. Klik op Inhoud verzamelen
   2. Klik op de Kies een dataset-dropdown en selecteer de relevante dataset. Je kunt ook op Dataset toevoegen klikken om een nieuwe te maken, vervolgens de verzameling kiezen die je wilt koppelen, de naam van de dataset invoeren en op Maken klikken.
 4. Koppel het invoerelement aan een bestaand of nieuw verzamelingsveld:
  • Bestaand: Klik op de Waarde is gekoppeld aan-dropdown en selecteer het veld waarnaar je de invoer wilt verzenden. 
  • Nieuw veld: Klik op de Waarde is gekoppeld aan-dropdown en selecteer Nieuw veld toevoegen:
   1. Voer een Veldnaam in voor het nieuwe verzamelingsveld. 
   2. Selecteer het Veldtype in de dropdown. Het veldtype bepaalt wat voor soort gegevens je in het veld kunt opslaan
   3. Klik op Toevoegen
 1. (Indien nodig) Klik op de Lijstitems koppelen-schakelaar om te kiezen waar je de keuzes van het element wilt beheren:
  • Ingeschakeld: Gebruik een veld uit een andere CMS-verzameling voor de keuzes. Koppel de relevante dataset en kies de velden die je wilt gebruiken uit de Labels en waarden gekoppeld aan-dropdown.
  • Uitgeschakeld: Klik op Keuzes beheren om de keuzes voor het element los van de CMS te maken. 
 1. Herhaal deze stappen voor elk van de invoerelementen van je aangepaste formulier. 
 2. Klik in het rechterpaneel op Dataset-instellingen onder de eerste Kies een dataset-dropdown. Deze dataset koppelt aan de verzameling waarin je de inzendingen opslaat. 
 1. Klik op de Dataset-modus-dropdown en selecteer Lezen en schrijven.

Stap 3 | Voeg een interactieve knop toe en stel deze in.

Voeg een knop toe waarop bezoekers kunnen klikken om te werken met je verzamelingsgegevens. Pas vervolgens de knop aan en koppel deze aan dezelfde dataset als je invoerelementen. 

Je kunt een verzendknop toevoegen om de gebruikersinvoerwaarden in je verzameling op te slaan. Stel in de dataset de Klikken is gekoppeld aan-dropdown in op 'Verzenden' zodat de knop de invoer naar je verzameling stuurt. Je kunt kiezen uit verschillende klikacties om interactieve knoppen te maken (zoals filters toepassen, nieuw, of verwijderen).
Wix Editor
Studio Editor
 1. Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
 2. Klik op Knop.
 3. Klik en sleep de knop die je als verzendknop wilt gebruiken naar de pagina. Je kunt elk van de volgende knoptypen gebruiken: Themaknoppen, Tekst- en pictogramknoppen, Pictogramknoppen, of Afbeeldingsknoppen.
  Tip: Je kunt ook een afbeelding toevoegen en deze gebruiken als verzendknop. 
Een screenshot van het toevoegen van een knop om te gebruiken als verzendknop.
 1. Klik op Tekst en pictogram wijzigen en voer de tekst in die je op de knop wilt weergeven (bijvoorbeeld: 'Indienen'). 
 2. Klik op het Aan CMS koppelen-pictogram.
 3. Klik op de Verbind een dataset-dropdown en selecteer de dataset die gekoppeld is aan je inzendingsverzameling. 
 4. Klik op de Klikken is gekoppeld aan-dropdown en selecteer Verzenden
 5. (Optioneel) Voeg succes- en foutberichten toe die verschijnen wanneer inzendingen succesvol of niet succesvol zijn ingediend:
  1. Klik op + Succesbericht toevoegen en klik vervolgens op + Foutbericht toevoegen.
  2. Klik en sleep beide berichten naar de plaats waar je ze wilt laten verschijnen. Ze kunnen elkaar overlappen omdat de berichten niet tegelijkertijd worden weergegeven.
  3. Klik op elk bericht op Tekst bewerken om de berichten te bewerken.
 6. Selecteer de knop en klik op het Aan CMS koppelen-pictogram. Klik vervolgens op de Bij succes, navigeren naar-dropdown en selecteer een optie:
  • Blijf op deze pagina: De bezoeker blijft op dezelfde pagina nadat het formulier is verzonden.
  • Een link: De bezoeker wordt doorgestuurd naar een andere pagina na het indienen van het formulier. Klik op Kiezen onder Kies een link en stel de link in.
 1. Klik op de knop en selecteer het Ontwerp-pictogramom het uiterlijk van je verzendknop aan te passen

Stap 4 | Stel de machtigingen voor de verzameling in

De machtigingen en privacy-instellingen van je verzameling bepalen wie de items in de verzameling kan bekijken, toevoegen, verwijderen en bijwerken. Stel aangepaste machtigingen in om te kiezen wie je toegang wilt geven tot het bewerken van de verzameling. Je kunt deze instellingen verfijnen, bijvoorbeeld als je bewerkingstoegang wilt beperken tot websiteleden. 

Om de verzamelingsmachtigingen in te stellen:

 1. Ga naar je CMS op het dashboard van je website. Je kunt in je Editor ook op CMSen vervolgens op Je verzamelingen klikken.
 2. Klik op de verzameling die je vanaf je live website wilt beheren.
 3. Klik bovenaan op Meer acties en selecteer Machtigingen en privacy.
 4. Klik op de Wat voor soort inhoud ga je in deze verzameling opslaan?-dropdown en kies een optie:
  • Aangepast: Bepaal wie inhoud kan bekijken, toevoegen, verwijderen en bijwerken vanuit de relevante dropdowns. 
  • Door leden gegenereerd: Sta iedereen toe om inhoud te bekijken, websiteleden om inhoud toe te voegen en websiteleden om inhoud te verwijderen of bij te werken. Klik op de relevante dropdowns om de machtigingen aan te passen. 
 5. Klik op Opslaan.
Een screenshot van het instellen van door leden gegenereerde machtigingen in een CMS-verzameling.

Stap 5 | Voeg een tabel toe om specifieke items te selecteren en te bewerken

Met een aangepast formulier kunnen jij en je bezoekers inhoud toevoegen aan je verzameling. Om specifieke items van je live website te selecteren en te bewerken, kun je een tabel toevoegen.
Op de live website verschijnen de items als er inhoud wordt toegevoegd in je tabel. Bewerk de inhoud van elk item met behulp van het aangepaste formulier. Je kunt knoppen koppelen aan klikacties voor datasets voor meer functionaliteit, zoals het toevoegen en verwijderen van items aan je verzameling. Je kunt ook knoppen toevoegen om tussen items te navigeren door ze in te stellen om het 'volgende item' of 'vorige item' te tonen.
Een screenshot van een formulier dat een tabel bevat voor het selecteren van verzamelingsitems die moeten worden bijgewerkt of verwijderd.
Let op:
In plaats van een tabel te gebruiken, kun je knoppen instellen om tussen items te navigeren. Gebruik hiervoor 'Vorig item' en 'Volgend item' onder de Klikken is gekoppeld aan-dropdown van je dataset. Je kunt dan de inhoud die in je formulier staat bewerken en op Verzenden klikken om dat item bij te werken. Je kunt ook knoppen instellen om een nieuw item aan te maken of een bestaand item te verwijderen.

Om een tabel toe te voegen:

Wix Editor
Studio Editor
 1. Ga naar je Editor.
 2. Klik links in de Editor op Elementen toevoegen.
 3. Klik op Lijst.
 4. Klik op Tabellen.
 5. Klik en sleep de tabel die je wilt gebruiken naar de pagina. 
Een screenshot van het toevoegen van een tabel in de Wix Editor.
 1. Klik op het Aan CMS koppelen-pictogram.
 2. Klik op de Kies een dataset-dropdown en selecteer de dataset waaraan je invoerelementen ook koppelen. 
 3. Klik op de relevante dropdowns onder Koppelingen om te kiezen welke verzamelingsvelden aan elke kolom gekoppeld zijn. 
 4. Pas de tabel aan
 5. Publiceer je website als je klaar bent om de wijzigingen live te laten gaan.

(Optioneel) Voeg een filter toe om specifieke items weer te geven

Om alleen inhoud weer te geven die specifieke bezoekers kunnen beheren, voeg je een filter toe aan de dataset die het Eigenaar (tekst)-veld bevat dat is ingesteld op de status 'ingelogd'. 

Stel filters in je dataset in, zodat je websitebezoekers specifieke inhoud te zien krijgen. Als je bijvoorbeeld een receptenwebsite hebt, kun je gebruikers de recepten laten filteren op basis van hun gewenste maaltijd zoals ontbijt, lunch of diner. Bezoekers van de website kunnen vervolgens door je gefilterde verzamelingsitems bladeren met behulp van een tabel.

Om een filter aan de dataset toe te voegen:

Wix Editor
Studio Editor
 1. Ga naar de relevante pagina in je Editor
 2. Ga naar de relevante dataset-instellingen:
  1. Klik links op CMS.
  2. Klik op Paginakoppelingen beheren.
  3. Klik naast de relevante dataset op het Meer acties-pictogramen selecteer Dataset-instellingen
 3. Klik onder Filter op + Filter toevoegen
 4. Klik op de Veld-dropdown en selecteer het veld waarop je het filter wilt toepassen. 
 5. Klik op de Voorwaarde-dropdown en kies de voorwaarde die je in het filter wilt gebruiken. De opties variëren op basis van het veldtype dat wordt gefilterd. 
 6. (Indien nodig) Selecteer de Waarde bron:
  • Handmatige invoer: Voer in het Waarde-veld de waarde in waarop je wilt filteren. 
  • Andere dataset: Selecteer de dataset en het veld waarop je wilt filteren uit de relevante dropdowns.
 7. Klik op Filter toevoegen
Een screenshot van het toevoegen van een filter aan een dataset in de Wix Editor.
 1. Publiceer je website wanneer je klaar bent om de wijzigingen live te laten gaan. 

Tip:
Je kunt het proces van het invoeren van een item in de verzameling automatiseren met behulp van Velo by Wix. Lees meer over het bouwen van een ledengedeelte waar bezoekers op elk moment hun persoonlijke profielen kunnen bekijken en bijwerken.

Vond je dit artikel nuttig?

|