Wix Site Inspection: Website-inspectierapporten begrijpen

Leestijd 12 minuten
Let op:
Per 1 december 2023 heeft Google hun 'Mobiel gebruiksgemak'-rapport, de mobielvriendelijke testtool en de mobielvriendelijke test-API stopgezet. Lees meer over deze update
Met Wix Site Inspection, kun je de pagina's van je website scannen op problemen die van invloed kunnen zijn op hun positie in de zoekresultaten van Google. 
Maak een gedetailleerd rapport met inzichten over de vindbaarheid en indexeerbaarheid van je pagina's. Je kunt snel de belangrijkste kwesties voor je hele website bekijken in het Highlights-gedeelte, een overzicht van je pagina's bekijken in het Volledig rapport-gedeelte, of het informatiepaneel van een pagina openen om gedetailleerde informatie over die pagina te bekijken.
Belangrijk:
Wix Site Inspection geeft informatie weer over de meest recent geïndexeerde versie van je website. Die is mogelijk niet hetzelfde als de nieuwste live versie van je website, omdat Google tijd nodig heeft om de wijzigingen die je aanbrengt te crawlen en indexeren. Lees meer over beperkingen van Site Inspection
In dit artikel lees je meer over:

Het Highlights-gedeelte begrijpen

In het Highlights-gedeelte zie je een overzicht van de indexeringsstatussen en topstatusgegevens van al je pagina's.
Je kunt het Highlight-rapport gebruiken om snel de algemene gezondheid van je website te controleren en na te gaan of er problemen zijn die je nader moet onderzoeken.
Het Highlights-gedeelte van het website-inspectiesrapport

Het Volledig rapport-gedeelte begrijpen

In het Volledig rapport-gedeelte zie je een overzicht van de resultaten van de scan van je website. In dit gedeelte zie je het volgende:
Je kunt het zoekvak gebruiken om te zoeken naar pagina's die een bepaald stuk tekst bevatten. Deze tekst kan in de naam van de pagina staan of in een ander veld, zoals Type of Indexstatus. Je kunt de filters ook gebruiken om een bepaald paginatype, indexstatus of uitgebreide resultatenstatus te bekijken. 
Een screenshot van Volledig rapport-gedeelte van de Site Inspection-tool
Elk paginaresultaat in je volledig rapport heeft een status ernaast. Deze statussen geven aan of je pagina al dan niet geïndexeerd is, problemen heeft of uitgesloten is van de zoekresultaten.
Status
Uitleg
Geldig
De pagina wordt geïndexeerd en kan verschijnen in de zoekresultaten.

Let op: Een geldige status garandeert niet dat een pagina in de zoekresultaten verschijnt. De pagina kan bijvoorbeeld ontbreken als het een dubbele pagina is of als de pagina niet voldoet aan de kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen van Google. Lees meer over geldige statussen
Waarschuwing
Google heeft deze pagina mogelijk wel of niet geïndexeerd, afhankelijk van de specifieke waarschuwingsstatus. Dit betekent dat de pagina mogelijk niet in de zoekresultaten verschijnt.
Ongeldig
Google heeft deze pagina niet geïndexeerd vanwege een fout. Mogelijk kun je Google verzoeken de pagina te indexeren nadat je de fout hebt hersteld.
Uitgesloten
Google heeft deze pagina gecrawld, maar besloten deze niet te indexeren. Google kan bijvoorbeeld een pagina uitsluiten, omdat die een duplicaat is van een eerder geïndexeerde pagina. Lees meer over uitgesloten statussen
Niet gespecificeerd
Google heeft momenteel geen informatie over deze pagina.

Het paginaresultaten-informatiepaneel begrijpen

In het informatiepaneel voor een specifiek paginaresultaat kun je meer gedetailleerde informatie over die specifieke pagina zien. Het informatiepaneel is verdeeld in twee delen: Indexeringsstatus en statusdetails en Rijke resultaten.

Indexeringsstatus en statusdetails

Dit gedeelte bevat informatie over de status van je pagina, de sitemap waar deze deel van uitmaakt, de crawler die de pagina heeft bezocht, de laatste datum waarop Google de pagina heeft gecrawld en de canonical URL van de pagina. 
Detail
Betekenis 
Dekkingsstatus
Toont informatie over of je pagina wel of niet in de zoekresultaten kan verschijnen en eventuele problemen die de pagina heeft. Lees meer over statussen
Sitemap
De URL van de sitemap waarin je pagina wordt weergegeven.
Crawler-type
Dit is het primaire webcrawler-type dat Google heeft gebruikt om deze pagina te crawlen. 
Googlebot Desktop simuleert bijvoorbeeld een desktopgebruiker die je website bezoekt, terwijl Googlebot Smartphone een gebruiker van een mobiel apparaat simuleert. Lees meer over Google-crawlers
Datum laatst gecrawled door Google
De laatste datum waarop een Google-webcrawler deze pagina heeft bezocht. 
Door de gebruiker geselecteerde canonical versie
De canonical tag die jij (de website-eigenaar) voor de pagina hebt ingesteld.
Door Google geselecteerde canonical URL
De canonical URL die Google voor deze pagina heeft gekozen. Als het niet de verwachte URL is, kun je proberen om indexering voor deze pagina aan te vragen.

Rijke resultatenrapport

Dit gedeelte toont je informatie over eventuele types rijke resultaten waarvoor je pagina in aanmerking komt. Deze rijke resultaten zijn gebaseerd op de gestructureerde gegevensopmaak van je pagina. Het toont je ook eventuele problemen met de opmaak van je pagina die zoekmachines kunnen verhinderen uitgebreide resultaten voor de pagina weer te geven.
Wix voegt een vooraf ingestelde opmaak toe op sommige pagina's van je website. Productpagina's van Wix Stores hebben bijvoorbeeld een vooraf ingestelde productopmaak die Google vertellen dat de pagina een product bevat. De opmaak bevat ook relevante informatie over je product die Google kan opnemen in de zoekresultaten. 

Indexeringsstatussen begrijpen

Indexeringsstatussen geven je informatie over of Google een pagina wel of niet kan indexeren, zodat hij in de zoekresultaten kan verschijnen. Er zijn vijf mogelijke statuscategorieën: Geldig, Ongeldig, Waarschuwing, Uitgesloten, en Ongespecificeerd.
Lees de relevante secties hieronder voor meer informatie over de statussen die je in het rapport ziet. 

Geldige statussen

Pagina's met geldige statussen worden geïndexeerd en kunnen in zoekresultaten verschijnen. 
Belangrijk:
Een geldige status garandeert niet dat een pagina in de zoekresultaten verschijnt. Het kan bijvoorbeeld ontbreken als het een dubbele pagina is of als het niet voldoet aan de kwaliteits- en beveiligingsrichtlijnen van Google.
Je kunt de volgende geldige statussen zien:
Status
Uitleg
Geldig – de pagina is geïndexeerd
Google heeft deze pagina gecrawld en geïndexeerd en hij kan verschijnen in de zoekresultaten. 
Geldig – de pagina is geïndexeerd, maar heeft problemen
Deze pagina is geïndexeerd en kan worden weergegeven in zoekresultaten. De pagina heeft echter enkele problemen die van invloed kunnen zijn op hoe deze pagina verschijnt. Het kan bijvoorbeeld een uitgebreid resultaat missen door problemen met de gestructureerde gegevensopmaak.
Geldig – geïndexeerd, niet ingediend in sitemap
Google heeft deze pagina geïndexeerd, ook al staat hij niet in de sitemap van je website. De pagina kan verschijnen in de zoekresultaten. 

Ongeldige statussen

Pagina's met ongeldige statussen zijn niet geïndexeerd en verschijnen niet in de zoekresultaten van Google. Je kunt de volgende statusredenen zien voor pagina's op je website die fouten hebben:
Status
Uitleg
Serverfout (5xx)
Deze fout heeft betrekking op een mislukte aanvraag van een webpagina. Google heeft toegang gevraagd tot deze pagina, maar de pagina was niet beschikbaar. Een serverfout kan optreden wanneer Googlebot de pagina probeert te openen en faalt door een time-out van het verzoek, een overbelaste server of een server die niet bereikbaar is.

Omleidingsfout
Dit betekent dat Google een omleidingsfout heeft gevonden. Google kan bijvoorbeeld een omleidingslus hebben gevonden of de omleiding kan een gebroken URL bevatten.
Tip: Je kunt een debugging-tool gebruiken zoals Lighthouse om meer informatie over het probleem te krijgen.
Ingediend, geblokkeerd door robots.txt
Dit betekent dat een pagina die je hebt ingediend voor indexering, in het robots.txt-bestand van je website is gemarkeerd als een pagina die je niet in de zoekresultaten wilt laten verschijnen. Je kunt je robots.txt-bestand bewerken om Google toe te staan deze pagina te indexeren en vervolgens indexering aanvragen voor de pagina.
Ingediend, gemarkeerd 'noindex'
De 'noindex'-tag is een metatag die je aan de HTML-code van een pagina kunt toevoegen om te voorkomen dat zoekmachines deze in zoekresultaten weergeven. Deze foutmelding betekent echter niet noodzakelijk dat er een 'noindex'-tag in je code staat. Lees meer over het oplossen van deze fout
Ingediend, lijkt een Soft 404 te zijn
Een Soft 404-fout betekent dat Google de pagina verwachtte te vinden, maar dat niet deed. Dit kan zijn omdat je de pagina onlangs hebt verwijderd, of het kan zijn dat er geen inhoud op de pagina staat. 
Ingediend, retourneert ongeautoriseerd verzoek (401)
Dit betekent dat Google heeft geprobeerd deze pagina te openen nadat je deze hebt ingediend voor indexering, maar dat deze is geblokkeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je deze pagina met een wachtwoord beveiligd hebt, of mogelijk is het een privépagina in je ledengedeelte

Als je wilt dat deze pagina geïndexeerd wordt, moet je er een openbare pagina van maken en vervolgens indexering aanvragen.
Ingediend, niet gevonden (404)
Dit betekent dat je deze URL bij Google hebt ingediend voor indexering, maar Google niets kon vinden voor deze pagina omdat hij niet bestaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren nadat je een pagina hebt verwijderd of de URL van een pagina hebt gewijzigd. 
Ingediend, retourneert 403
Dit betekent dat je deze URL bij Google hebt ingediend voor indexering, maar dat Google werd geblokkeerd toen het probeerde de URL te crawlen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je deze pagina met een wachtwoord beveiligd hebt, of mogelijk is het een privépagina in je ledengedeelte.

Als je wilt dat deze pagina geïndexeerd wordt, moet je er een openbare pagina van maken en vervolgens indexering aanvragen.
Ingediend, geblokkeerd vanwege ander 4xx-probleem
Dit betekent dat Google heeft geprobeerd deze pagina te openen nadat je deze hebt ingediend en een ander serverprobleem heeft gevonden dat niet onder de bovenstaande problemen valt.

Waarschuwingsstatussen

Pagina's met een waarschuwingsstatus hebben problemen waardoor Google ze al dan niet heeft geïndexeerd. Dit betekent dat de pagina's mogelijk niet verschijnen in de zoekresultaten. Of de pagina's al dan niet geïndexeerd worden, hangt af van de specifieke waarschuwingsstatus van de pagina.
Status
Betekenis 
Geïndexeerd, maar geblokkeerd door robots.txt
Google heeft deze pagina gecrawld en geïndexeerd, ondanks je verzoek aan Google om deze niet te indexeren in het robots.txt-bestand van je website. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand anders op een andere website naar je pagina linkt. 
Als je niet wilt dat deze pagina geïndexeerd wordt, kun je een 'noindex'-instructie toevoegen in de robots-metatag van de pagina.
Als je deze pagina geïndexeerd wilt hebben, moet je het robots.txt-bestand van je website bijwerken. 
Let op: Wix voegt standaard een 'noindex'-tag toe aan sommige pagina's wanneer je ze toevoegt aan je website, zoals formulierpagina's en kalenderpagina's. 
Geïndexeerd zonder content
Dit betekent dat Google de pagina kon indexeren, maar de inhoud van de pagina niet kon lezen. 

Uitgesloten statussen

Als je in je rapport een uitgesloten status ziet, hoef je je daar niet per se zorgen over te maken.
Niet alle pagina's op je website hoeven geïndexeerd te worden. Zoekmachines raden bijvoorbeeld aan bepaalde pagina's niet te indexeren, zoals Wix Blog-archiefpagina's of blogtagpagina's. Wix voegt standaard automatisch een 'noindex'-tag toe aan de robots-metatag van deze pagina's om te voorkomen dat zoekmachines ze indexeren. 
Je kunt ook een uitgesloten status zien voor een pagina wanneer Google deze heeft gecrawld, maar heeft besloten deze niet te indexeren voor zoekresultaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als Google besluit dat een pagina een duplicaat is van een eerder geïndexeerde pagina. 
Status
Uitleg
Uitgesloten door noindex-tag
Dit betekent dat Google de pagina probeerde te indexeren, maar een 'noindex'-instructie vond in de robots-metatag van de pagina. Als je wilt dat deze pagina wordt geïndexeerd, kun je het volgende proberen: zorg ervoor dat er geen 'noindex'-instructie is in de robot-metatag van de pagina of in de SEO-instellingen van je website en zorg ervoor dat je zoekmachines toestaat je website te indexeren
Geblokkeerd door tool voor paginaverwijdering
Dit betekent dat de pagina momenteel wordt geblokkeerd door een URL-verwijderingsverzoek aan Google. Deze blokkade is maximaal 90 dagen geldig, daarna mag Google de pagina weer indexeren.
Geblokkeerd door robots.txt
Dit betekent dat een pagina die je hebt ingediend voor indexering, in het robots.txt-bestand van je website is gemarkeerd als een pagina die je niet in de zoekresultaten wilt laten verschijnen. 
Als je wilt dat Google deze pagina indexeert, kun je je robots.txt-bestand bewerken en vervolgens indexering aanvragen.
Als je niet wilt dat Google deze pagina indexeert, kun je beter de robots-metatag van de pagina bewerken om de 'noindex'-instructie toe te voegen.
Geblokkeerd wegens ongeautoriseerd verzoek (401)
Dit betekent dat Google heeft geprobeerd deze pagina te crawlen, maar dat deze werd geblokkeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je deze pagina met een wachtwoord beveiligd hebt, of mogelijk is het een privépagina in je ledengedeelte.

Als je wilt dat deze pagina geïndexeerd wordt, moet je er een openbare pagina van maken en vervolgens indexering aanvragen.
Gecrawled – momenteel niet geïndexeerd
Dit betekent dat Google deze pagina heeft gecrawld, maar heeft besloten hem op dit moment niet te indexeren voor zoekresultaten. De pagina kan in de toekomst wel of niet geïndexeerd worden. 
Tip: Als je wilt dat deze pagina's in de zoekresultaten verschijnen, kun je proberen om indexering voor de pagina's aan te vragen.
Gevonden – momenteel niet geïndexeerd
Dit betekent dat Google deze pagina gevonden heeft, maar besloten heeft hem op dit moment niet te crawlen voor zoekresultaten. Dit is meestal omdat Google heeft besloten dat het crawlen van deze pagina je website overbelast en het crawlen heeft verplaatst naar een later tijdstip.
Tip: Als je wilt dat deze pagina's in de zoekresultaten verschijnen, kun je proberen om indexering voor de pagina's aan te vragen.
Alternatieve pagina met correcte canonical tag
Google heeft deze pagina gecrawld en besloten dat het een duplicaat is van een andere pagina die het beschouwt als de canonical versie. Deze pagina verwijst correct naar de canonical pagina, dus je hoeft niets te doen.
Dubbele pagina zonder door de gebruiker geselecteerde canonical versie
Google heeft deze pagina gecrawld en beschouwt het als een duplicaat van een andere pagina, maar geen van de pagina-URL's zijn gemarkeerd als de canonical versie. Google denkt ook dat deze pagina niet de canonical versie is. Als je wilt dat Google deze pagina indexeert, kun je deze fout oplossen door de canonical URL bij te werken. 
Dubbele pagina, Google heeft een andere canonical pagina gekozen dan de gebruiker
Je hebt deze pagina gemarkeerd als de canonical versie van een reeks pagina's. Google denkt echter dat een andere pagina een betere keuze is als canonical versie en indexeert die pagina. 

Om deze pagina te indexeren, werk je de canonical URL van de andere pagina bij om aan te geven dat het om het duplicaat gaat. 
Niet gevonden (404)
Dit betekent dat Google tijdens het crawlen niets kon vinden voor de URL van deze pagina. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren nadat je een pagina hebt verwijderd, of de URL van een pagina hebt gewijzigd zonder een 301-omleiding aan te maken.
Pagina met omleiding
Google heeft deze pagina gecrawld en vond dat het een omleiding was naar een andere pagina. Daarom besloot Google deze pagina niet te indexeren voor zoekresultaten.
Soft 404
Dit betekent dat Google verwachtte de pagina te vinden bij het crawlen, maar dat niet deed. Dit kan zijn omdat je de pagina onlangs hebt verwijderd, of het kan zijn dat er geen inhoud op de pagina staat.
Dubbel, ingediende URL niet geselecteerd als canonical
Je hebt verzocht dat Google deze pagina indexeert. Google heeft echter vastgesteld dat het een van een set dubbele pagina's is en geen ervan is gemarkeerd als de canonical versie. Google denkt dat een andere pagina een betere keuze is als de canonical versie en heeft die pagina geïndexeerd.

Om deze pagina te indexeren, werk je de canonical URL van de andere pagina bij om aan te geven dat het om het duplicaat gaat. 
Geblokkeerd vanwege verboden toegang (403)
Dit betekent dat Google heeft geprobeerd deze pagina te crawlen, maar dat deze werd geblokkeerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je deze pagina met een wachtwoord beveiligd hebt, of mogelijk is het een privépagina in je ledengedeelte.

Als je wilt dat deze pagina geïndexeerd wordt, moet je er een openbare pagina van maken en vervolgens indexering aanvragen.
Geblokkeerd vanwege een ander 4xx-probleem
Google probeerde deze pagina te crawlen, maar vond een ander serverprobleem dat niet onder de bovenstaande problemen valt.
Onbekend bij Google
De URL is nog niet gevonden door Google. Dit kan zijn omdat het een nieuwe pagina is of omdat er geen links naar verwijzen.

Niet-gespecificeerde status

Een niet-gespecificeerde status betekent dat Google geen informatie beschikbaar heeft voor deze pagina. 
Heb je nog hulp nodig?
In dit Hulp-artikel vind je meer informatie over redenen waarom je website of pagina mogelijk niet wordt geïndexeerd.

Rijke resultaten-statussen begrijpen

De rijke resultaten-statussen geven je informatie over de types uitgebreide resultaten waarvoor de pagina's op je website in aanmerking komen. Deze uitgebreide resultaten zijn gebaseerd op de gestructureerde gegevensopmaak op de pagina.

Dit gedeelte toont ook eventuele problemen met de opmaak van je pagina. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat zoekmachines geen uitgebreide resultaten kunnen weergeven voor je pagina's in zoekresultaten.
Belangrijk:
Nog niet alle soorten uitgebreide resultaten worden door Google ondersteund voor website-inspectie. Pagina's met gestructureerde gegevensopmaak voor niet-ondersteunde types kunnen nog steeds uitgebreide resultaten tonen in de zoekresultaten.
In de onderstaande tabel worden de verschillende rijke resultaten-statussen die je in je rapport kunt zien toegelicht.
Status
Uitleg
Geldig
Het rijke resultaat komt in aanmerking en kan verschijnen in de zoekresultaten van Google. De opmaak van de pagina heeft alle vereiste en optionele gegevens die het nodig heeft.
Optionele oplossing
Het rijke resultaat komt in aanmerking om te verschijnen in de zoekresultaten van Google, maar er zijn optionele gegevens die je kunt toevoegen aan de opmaak van de pagina die deze kunnen verbeteren. Enkele voorbeelden van optionele correcties zijn ontbrekende of ongeldige optionele waarden, fouten in niet-kritische eigenschappen, of verouderde eigenschappen in de opmaak.
Problemen
De opmaak van je pagina mist verplichte gegevens en het uitgebreide resultaat kan niet verschijnen in de zoekresultaten van Google. Opmaken met problemen hebben ten minste één fout en kunnen ook waarschuwingen hebben. Lees meer over veelvoorkomende problemen met gestructureerde gegevensopmaak
Niet gespecificeerd
Deze status betekent dat Google momenteel geen informatie over de pagina beschikbaar heeft. Dit komt vaak doordat Google de pagina niet kon ophalen of het uitgebreide resultaat niet kon testen op het moment van het rapport. 
Geen data
Deze status kan betekenen dat de pagina geen opmaak heeft, of dat de pagina niet geïndexeerd is en Google er geen informatie over heeft.  
Lees hier meer over de verschillende soorten in aanmerking komende uitgebreide resultaten:

Vond je dit artikel nuttig?

|