Toegankelijkheid: Over webtoegankelijkheid

Leestijd 3 minuten
Toegankelijkheid verwijst naar de praktijk van het mogelijk maken van toegang voor mensen tot diensten, middelen en goederen, ongeacht handicaps. Webtoegankelijkheid past dit concept toe op het internet en je website. 
Door webtoegankelijkheid toe te passen, zorg je ervoor dat iedereen, ook mensen met een handicap of beperking, je website kan openen, erop kan navigeren en ervan kan genieten. Sommige van je bezoekers ervaren je website anders en het is belangrijk je website aan te passen aan die ervaringen.

Het belang van webtoegankelijkheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ruwweg 15% van de bevolking een of andere vorm van handicap. Daarom is webtoegankelijkheid een belangrijk onderdeel van het maken, bouwen en onderhouden van websites. Door je website toegankelijk te maken, zorg je ervoor dat iedereen er toegang toe heeft en ervan kan genieten.
We raden aan om je website vanaf het begin op een toegankelijke manier te bouwen. Je kunt dit doen door te beginnen met een toegankelijk websitetemplate in de Wix Editor en onze toegankelijkheidschecklist grondig te volgen. 
Als je al een bestaande website hebt, kun je de Toegankelijkheidswizard gebruiken. De Wizard is een hulpmiddel dat je website scant, potentiële toegankelijkheidsproblemen opspoort en bruikbare oplossingen biedt. 
Bedenk dat er weliswaar internationale webnormen zijn waaraan websites moeten voldoen, maar dat je regio zijn eigen specifieke eisen kan hebben.
Tip:
Zelfs als je je website hebt gebouwd met toegankelijkheid in gedachten, raden wij je aan de Wizard te gebruiken voor het geval je iets over het hoofd hebt gezien.
Belangrijk:
Hoewel Wix er altijd naar streeft om onze producten en diensten te verbeteren, kunnen we niet garanderen dat je website zal voldoen aan de toegankelijkheidswetten en -regelgeving in jouw regio. We raden aan een toegankelijkheidsexpert te raadplegen om ervoor te zorgen dat je website voldoet aan de normen voor jouw regio.

Visuele beperkingen en visuele informatie

Mensen die blind zijn, weinig zicht hebben of moeite hebben met het verwerken van visuele informatie, kunnen de inhoud van je website misschien niet goed of zelfs helemaal niet zien. Visuele informatie omvat het grootste deel van de inhoud van je website, zoals tekst, afbeeldingen en GIF's.
Deze bezoekers kunnen gebruik maken van andere methoden en ondersteunende technologieën om hen te helpen op je website te navigeren, zoals schermlezers. 
Schermlezers 'lezen' de inhoud van je website, en zetten die om in audio die de bezoeker kan horen. Dit betekent dat je media op je website moet voorbereiden om ervoor te zorgen dat deze bezoekers er toegang toe hebben.

Je kunt je media voorbereiden door:
Tip:
Vergeet niet te controleren of alle tekst op je website de juiste HTML-tag heeft, zodat de schermlezer de pagina's niet overslaat of verspringt.

Motorische problemen en navigatie

Bezoekers met motorische problemen of handicaps kunnen andere methoden gebruiken om door je website te navigeren, zoals hun toetsenbord of ondersteunende technologieën.
Om ervoor te zorgen dat deze bezoekers kunnen navigeren en je website kunnen verkennen, raden wij aan twee of meer methoden voor websitenavigatie toe te voegen. Populaire zijn:
Je moet ook de juiste HTML-tags toevoegen voor alle tekst op je website. Zo kunnen bezoekers die de tab-toets gebruiken om te navigeren, je inhoud in de juiste volgorde zien en hoeven ze zich geen zorgen te maken dat de tab-toets delen overslaat of op de pagina verspringt.

Gehoorbeperkingen en audio

Sommige bezoekers kunnen moeilijkheden of beperkingen ondervinden met betrekking tot geluid en auditieve informatie. Deze bezoekers kunnen doof of slechthorend zijn, of moeite hebben met het verwerken van geluiden.
Om ervoor te zorgen dat deze bezoekers toegang hebben tot al je inhoud en ervan kunnen genieten, moet je alternatieven toevoegen voor alle media met audio op je website. Enkele van deze zijn:

Cognitieve handicaps en stoornissen

Er zijn verschillende stoornissen en handicaps die de cognitieve functie van een persoon beïnvloeden. Sommige daarvan zijn autisme, ADHD, hersenletsel, dementie en afasie.
Bezoekers met deze aandoeningen kunnen problemen ondervinden met concentratie, begrijpend lezen en informatieverwerking. Om je website toegankelijk te maken voor deze bezoekers, raden wij de volgende stappen aan:
  • Zorg ervoor dat de opmaak, structuur en indeling van je website duidelijk zijn. De hoofdinhoud van je pagina moet bijvoorbeeld niet aan de koptekst worden vastgemaakt.
  • Gebruik taal die gemakkelijk te begrijpen is.
  • Beperk het gebruik van decoratieve en/of geanimeerde elementen op je website tot een minimum.
  • Gebruik niet veel verschillende kleuren op je website en zorg ervoor dat ze niet te helder zijn.
  • Voeg alternatieven toe voor media die audio bevatten, zoals transcripties en onderschriften.

Vond je dit artikel nuttig?

|