עבודה עם פעולות של מערכי נתונים עבור כפתורים ותמונות

זמן קריאה: 5 דקות
בעמוד הזה נפרט את הפעולות האפשריות במערך הנתונים שאתם יכולים לשייך לקליק על כפתור או תמונה. הפעולות האלה מופיעות ברשימה הנפתחת Click action connects to ("פעולת הקליק מתחברת אל") בחלונית Connect Button (חיבור הכפתור) או Connect Image (חיבור התמונה).

Submit (שליחה)

כפתור Submit (שליחה) מאפשר לשמור את המידע שהגולשים שולחים לאוסף התוכן שלכם באמצעות אלמנטים של User Input (קלט משתמש). אפשרות זו זמינה רק במערכי נתונים שמוגדרים ל-Write-only (קריאה בלבד) או Read & Write (קריאה וכתיבה).
 • אם מערך הנתונים מוגדר לכתיבה בלבד, כפתור השליחה יוסיף פריט חדש לאוסף.
 • אם מערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, כפתור השליחה יעדכן את הפריט הנוכחי. 

Next Dynamic Page (העמוד הדינמי הבא)

בעמוד פריטים דינמי, הפעולה הזו תציג את עמוד הפריטים הבא באוסף. בעמוד רשימה דינמי, הפעולה הזו תציג את עמוד הרשימה הבאה באוסף.

אם יצרתם עמוד פריטים דינמי או עמוד רשימה דינמי כדי להציג תוכן מהאוסף שלכם, אתם יכולים לאפשר לגולשים לנווט בין הפריטים או הקטגוריות באוסף. 

העמוד הדינמי הבא הוא העמוד שכתובת ה-URL שלו היא הבאה בסדר האלפביתי. שימו לב שמספרים קודמים לאותיות, ואותיות גדולות (רישיות) קודמות לאותיות קטנות. כלומר, "Ziti" יהיה לפני "apple pie".

אם חיברתם אלמנטים של קלט משתמש למערך הנתונים של האלמנטים שלכם, ומערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, "העמוד הדינמי הבא" יעדכן גם את הפריט הנוכחי באוסף במידע שהגולש או הגולשת סיפקו לפני הצגת העמוד הבא.
הערות:
הפעולה הזו זמינה רק עבור:
 • מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • כפתורים או תמונות שמחוברים למערכי נתונים דינמיים.
 • מיון מערך הנתונים לא משפיע על סדר הצגת העמודים הדינמיים.

Next Item (הפריט הבא)

מקדם את הפריט הנוכחי במערך הנתונים לפריט הבא באוסף. אם הגדרתם עמוד רגיל להצגת תוכן מהאוסף שלכם, "הפריט הבא" יעבור לפריט הבא באוסף. פעולה זו מעדכנת אלמנטים שמחוברים לאותו מערך הנתונים (או מחוברים למערך נתונים שמסונן לפי מערך הנתונים הנוכחי). כל האלמנטים המחוברים מתעדכנים לפריט הבא באוסף, וזה יכול לכלול את הטקסט של הכפתור והכפתור.

הפריט הבא מבוסס על אופן המיון הנוכחי של מערך הנתונים שלכם. כברירת מחדל זהו תאריך היצירה, והפריטים החדשים ביותר מוצגים ראשונים. הפריט הבא תלוי גם באופן הסינון של מערך הנתונים.

אם חיברתם אלמנטים של קלט משתמש למערך הנתונים של האלמנטים, ומערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, "הפריט הבא" יעדכן גם את הפריט הנוכחי באוסף במידע שהגולש או הגולשת סיפקו לפני המעבר לפריט הבא.
הערות:
 • הפעולה הזו זמינה רק עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • הפעולה הזו לא רלוונטית לכפתורים או לתמונות שמחוברים למערכי נתונים דינמיים. במקום זאת, אתם יכולים להשתמש ב-Next dynamic page (העמוד הדינמי הבא).

Previous Dynamic Page (העמוד הדינמי הקודם)

בעמוד פריטים דינמי, הפעולה הזו מציגה את עמוד הפריטים הקודם באוסף. בעמוד רשימה דינמי, הפעולה הזו מציגה את עמוד הרשימה הקודם באוסף.

אם יצרתם עמוד פריטים דינמי או עמוד רשימה דינמי כדי להציג תוכן מהאוסף שלכם, אתם יכולים לאפשר לגולשים לנווט בין הפריטים או הקטגוריות באוסף. 

העמוד הדינמי הקודם הוא זה שכתובת ה-URL שלו היא הקודמת בסדר האלפביתי. שימו לב שמספרים קודמים לאותיות, ואותיות גדולות (רישיות) קודמות לאותיות קטנות. למשל: "Ziti" יופיע לפני ל"apple pie".
אם חיברתם אלמנטים של קלט משתמש למערך הנתונים של האלמנטים שלכם, ומערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, "העמוד הדינמי הקודם" מעדכן גם את הפריט הנוכחי באוסף שלכם במידע שהגולש או הגולשת סיפקו לפני הצגת העמוד הקודם.
הערות:
הפעולה הזו זמינה רק עבור:
 • מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • כפתורים או תמונות שמחוברים למערכי נתונים דינמיים.
 • מיון מערך הנתונים לא משפיע על סדר הצגת העמודים הדינמיים.

Previous Item (הפריט הקודם)

מחזיר את הפריט הנוכחי במערך הנתונים לפריט הקודם באוסף. אם יצרתם עמוד רגיל להצגת תוכן מהאוסף שלכם, תרצו לאפשר לגולשים שלכם לנווט בתוכן. "הפריט הקודם" גורם לאלמנטים שמחוברים למערך הנתונים של הכפתור להציג את התוכן של הפריט הקודם באוסף.

הפריט הקודם מבוסס על אופן המיון הנוכחי של מערך הנתונים. כברירת מחדל זהו תאריך היצירה, והפריטים החדשים ביותר מוצגים ראשונים. הפריט הקודם תלוי גם באופן הסינון של מערך הנתונים.

אם חיברתם אלמנטים של קלט משתמש למערך הנתונים של הכפתור, ומערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, "הפריט הקודם" יעדכן גם את הפריט הנוכחי באוסף במידע שהגולש או הגולשת סיפקו לפני המעבר לפריט הבא.
הערות:
 • הפעולה הזו זמינה רק עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • הפעולה הזו לא רלוונטית לכפתורים או תמונות שמחוברים למערכי נתונים דינמיים. במקום זאת, אתם יכולים להשתמש ב-Previous dynamic page (העמוד הדינמי הקודם).

Load More (טעינת פריטים נוספים)

מוסיף פריטים חדשים לסוף של רכיב התוכן החוזר (Repeater) על סמך Number of items to display (מספר הפריטים להצגה) שהוגדר במערך הנתונים. למשל, אם מספר הפריטים להצגה מוגדר ל-20, יתווספו 20 פריטים לסוף רכיב התוכן החוזר. 

שימו לב: גודל העמוד בפעולות "העמוד הבא" ו"העמוד הקודם" לא משתנה.
הערה:
 • הפעולה הזו זמינה רק עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • הפעולה הזו רלוונטית רק לרכיבי תוכן חוזר וגלריות

Reset Input Values (איפוס ערכי הקלט)

מאפס את כל הערכים שהגולש או הגולשת הכניסו.  לדוגמה, אם הגולש סינן את התוכן שמוצג על המסך, כל כפתור עם הפעולה הזו יכול לאפס את ההגדרות שהגולש בחר לסנן לפיהן.

ראו דוגמה
הערות:
 • הפעולה הזו מוצגת עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או קריאה וכתיבה, אבל היא רלוונטית רק למערכי נתונים המוגדרים לקריאה בלבד.
 • הפעולה הזו נתמכת כרגע במסננים של מערכי הנתונים.

Next Page (העמוד הבא)

מציג את עמוד הפריטים הבא באוסף. למשל, אם במערך הנתונים ה-Number of items to display ("מספר הפריטים להצגה") מוגדר ל-20, יוצגו 20 הפריטים הבאים.

כשהגולש או הגולשת יקליקו על "העמוד הבא", ברכיב התוכן החוזר יוצג רק עמוד הפריטים הבא בלי קשר למספר הפריטים שמוצגים בו כרגע.
הערה:
 • הפעולה הזו זמינה רק עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • הפעולה הזו רלוונטית רק לרכיבי תוכן חוזר

Previous Page (העמוד הקודם)

מציג את עמוד הפריטים הקודם באוסף. אם במערך הנתונים ה-Number of items to display ("מספר הפריטים להצגה") מוגדר ל-20, יוצגו 20 הפריטים הקודמים.

כשהגולשים יקליקו על "העמוד הקודם", ברכיב התוכן החוזר יוצג רק עמוד הפריטים הקודם בלי קשר למספר הפריטים שמוצגים בו כרגע.
הערות:
 • הפעולה הזו זמינה רק עבור מערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.
 • הפעולה הזו רלוונטית רק לרכיבי תוכן חוזר

New (חדש)

שומר את המידע שהוכנס לאלמנטים של קלט המשתמש, ומרענן את האלמנטים כדי שהם יהיו מוכנים לקבל קלט חדש. הפעולה הזו רלוונטית רק למערכי נתונים שמוגדרים לקריאה וכתיבה.

Revert (חזרה למצב הקודם)

הפעולה Revert (חזרה למצב הקודם) מוחקת את כל המידע שהגולש או הגולשת הוסיפו או שינו באלמנטים של קלט משתמש. היא מאפשרת לגולשים לבטל את השינויים שלהם ולחזור לגרסת התוכן שהייתה לפני השינויים. הפעולה הזו זמינה רק במערכי נתונים שמוגדרים לקריאה בלבד או לקריאה וכתיבה.

 • אם מערך הנתונים מוגדר לכתיבה בלבד, פעולת החזרה למצב הקודם תמחק את כל אלמנטי הקלט שמחוברים למערך הנתונים. 
 • אם מערך הנתונים מוגדר לקריאה וכתיבה, פעולת החזרה למצב הקודם תחזיר את כל אלמנטי הקלט שמחוברים למערך הנתונים לערכים הקודמים שלהם.

Delete (מחיקה)

מוחק את הפריט הנוכחי שמוצג על ידי אלמנטי קלט המשתמש שמחוברים למערך הנתונים. אפשרות זו זמינה רק במערכי נתונים שמוגדרים לקריאה וכתיבה.


זה עזר לך?

|