Websiteleden: Over ledenbadges

Leestijd 2 minuten
Voordat je begint:
Om ledenbadges te gebruiken, moet je een ledengedeelte op je website installeren.
Wijs badges toe aan specifieke websiteleden waardoor deze zich onderscheiden van de andere leden. Je kunt bijvoorbeeld een badge maken zoals 'Ster Blogger' voor leden die het meest bijdragen aan je blog, of een badge voor leden die experts zijn in een onderwerp, bijvoorbeeld 'Yoga Expert'.
Hieronder kun je zien hoe de badges verschijnen op de ledenpagina van je website.

Een ledenbadge aanmaken en instellen

Maak ledenbadges en stel ze in vanuit Siteleden op je dashboard. Tijdens het instellen kun je de titel en beschrijving van de badge toevoegen en de badge zelf ontwerpen.

Machtigingen instellen voor een ledenbadge

Stel de machtigingen van badgehouders in zodat ze toegang krijgen tot specifieke ledenpagina's. Alleen leden met de badge hebben toegang tot die pagina's.

Een badge toewijzen aan een lid

Wijs op twee manieren een badge toe aan een lid: vanaf Siteleden op je dashboard of vanaf je live website. Je kunt een badge toewijzen aan zoveel leden als je wilt. 

Vond je dit artikel nuttig?

|