Wix Bookings: Klantgegevens bekijken en bewerken

Leestijd 7 minuten
In de contactenlijst houd je de contactgegevens, boekingsgeschiedenis, e-mails, chats en meer van je klanten bij. 
Elke keer dat een bezoeker een dienst boekt, een contactformulier indient of op een andere manier met je website communiceert, verschijnt de informatie op zijn of haar contactkaart. 
Lees in dit artikel meer over:
Tip:
Klik in de contactenlijst op de naam van een klant om rechts een kleinere contactkaart te openen. Klik op Bekijken om de volledige contactpagina van een klant te bekijken.


Een contact toevoegen of verwijderen

Voeg contacten toe aan of verwijder ze uit je contactenlijst wanneer je maar wilt. Het up-to-date houden van je contactenlijst is belangrijk voor je marketingcommunicatie en promoties.

Om een contactpersoon toe te voegen of te verwijderen:

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Afhankelijk van wat je wilt doen, volg je de onderstaande stappen:
  • Een nieuwe klant toevoegen:
   1. Klik op +Contact aanmaken.
   2. Voer de gegevens van de contactpersoon in.
   3. Klik op Opslaan.
  • Een contactpersoon verwijderen:
   1. Vink het selectievakje naast de betreffende contactpersoon of -personen aan.
   2. Klik op Verwijderen.
   3. Klik op Verwijderen om te bevestigen.

De contactgegevens van een klant bewerken

Elke klant heeft een contactkaart met persoonlijke contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. 
Je kunt meer informatie toevoegen in een van de vooraf ingestelde velden (bijvoorbeeld bedrijfsnaam of functie) of door een aangepast veld te maken dat bij je bedrijf past (bijvoorbeeld voor een hondenverzorgingsbedrijf kun je een veld 'Naam van hond' toevoegen). 

Om de contactgegevens van een klant te bewerken:

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Klik op de naam van de contactpersoon om hun contactkaart te openen.
 3. (In de contactkaart) Klik op Bewerken.
 4. Bewerk de persoonlijke gegevens van de klant (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummer).
 5. (Optioneel) Voeg nieuwe velden toe aan de contactgegevens: 
  1. Klik linksonder op Nieuw veld toevoegen.
  2. Selecteer het veld dat je wilt toevoegen: 
   • E-mail: Voeg een tweede e-mailadres voor de contactpersoon toe.
   • Telefoon: Voeg een tweede telefoonnummer voor de contactpersoon toe.
   • Adres: Voeg een tweede adres toe voor de contactpersoon.
   • Bedrijf: Voeg de bedrijfsnaam van de contactpersoon toe.
   • Positie: Voeg de positie van de contactpersoon in het bedrijf toe (bijv. directeur).
   • Taal: Voeg de taal toe die de contactpersoon voor communicatie prefereert. 
   • Btw-nummer: Voeg het btw-nummer van de contactpersoon toe.
   • Datum: Voeg een datum toe aan de contactgegevens.
   • Aangepast veld: Maak een aangepast veld om extra informatie over de contactpersoon toe te voegen: 
    1. Klik op Aangepast veld.
    2. Klik op het Veldtype-dropdownmenu en selecteer het type informatie: 
     • Tekst
     • Getal
     • Datum
     • URL
    3. Voer de naam van het veld in het Veldnaam-veld in (bijvoorbeeld hondenras).
    4. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Opslaan.

Aankomende en eerdere boekingen van een klant bekijken

Je kunt de boekingsgeschiedenis van elke klant bij je bekijken met behulp van hun contactkaart. Je kunt bijvoorbeeld hun voortgang controleren aan de hand van het aantal trainingen dat bij je bedrijf is gevolgd. Dit is handig wanneer je nieuwe diensten gaat aanbieden waarvan je denkt dat de klant hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn

Aankomende en eerdere boekingen van een klant bekijken

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Klik op de naam van de contactpersoon om hun contactkaart te openen.
 3. (In de Contactkaart) Klik op de dropdown onder Bookings en kies uit de volgende opties:
  • Geplande boekingen: Bekijk een lijst met de meest recente toekomstige sessies van de klant.
  • Eerdere boekingen: Bekijk een lijst met de meest recente eerdere sessies van de klant. 
  • Alle boekingen: Bekijk alle boekingen van de klant.
 
Tip:
Je kunt bovenaan het zijpaneel van de contactpersoon ook op Bekijken en vervolgens op het Bookings-tabblad klikken om een uitgebreide weergave te zien.


De betaalstatus van een klant bijwerken naar 'betaald'

Wanneer je een offline betaling ontvangt (bijvoorbeeld wanneer de klant je persoonlijk of via een app betaalt), kun je je gegevens bijwerken om aan te tonen dat de dienst volledig is betaald. 

Om de betaalstatus van een klant bij te werken naar 'betaald':

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Wijs de betreffende klant aan en klik op Bekijken.
 3. Klik op het Boekingen-tabblad.
 4. Klik naast de relevante sessie op de Niet betaald-dropdown.
 5. Klik op Persoonlijk betaald
 6. Klik op Markeren als betaald om te bevestigen.
  Let op: Je kunt deze actie niet ongedaan maken. 
Tip:
Je kunt de betaalstatus van een klant ook bijwerken vanuit de boekingsagenda.

Reacties op het boekingsformulier van klanten bekijken

Je kunt aangepaste velden toevoegen aan het formulier dat klanten invullen wanneer ze een dienst bij je boeken. Wanneer klanten sessies boeken, heb je toegang tot hun antwoorden op aangepaste velden op het Contactenlijst-tabblad.

Om reacties van klanten op het boekingsformulier te bekijken:

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Wijs de betreffende klant aan en klik op Bekijken
 3. Klik op het Boekingen-tabblad.
 4. Wijs een boeking aan en klik op het Reacties op boekingsformulier bekijken-pictogram.

Notities toevoegen aan klantprofielen in de contactenlijst

Je kunt een notitie aan een contactpersoon toevoegen om je te helpen belangrijke klantgegevens bij te houden. Deze notitie is alleen voor jou; klanten zien deze niet.

Om een notitie toe te voegen aan een klantprofiel in je contactenlijst:

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Klik op de naam van de contactpersoon om hun contactkaart te openen.
 3. (In de contactkaart) Klik onder Notities op Notitie toevoegen
 4. Voer je notitie in.
 5. (Optioneel) Klik op het Selecteer type-dropdownmenu en selecteer een van de volgende opties: 
  • Samenvatting vergadering
  • Samenvatting telefoongesprek
 6. Klik op Klaar.

Medewerkerstaken toewijzen aan de contactkaart van een klant

Je kunt op de contactkaart van een klant taken toewijzen aan jezelf of je medewerkers. Dit is een goede manier om de follow-ups met de klant te beheren. Vraag je hoofdcoach bijvoorbeeld om een voedingsschema te maken voor een van de sporters in je sportschool.

Om medewerkers een taak toe te wijzen op de contactkaart van een klant:

 1. Ga naar Contacten op het dashboard van je website.
 2. Klik op de naam van de contactpersoon om hun contactkaart te openen.
 3. (In de contactkaart) Scrol omlaag naar Taken en deadlines
 4. Klik op Taak toevoegen
 5. Voer de taakbeschrijving in.
 6. Selecteer in de Toewijzen aan-dropdown de relevante medewerker om de taak aan toe te wijzen. 
 7. Stel de deadline voor de taak in het daarvoor bestemde veld in. 
 8. Klik op Gereed


Contacten beheren met behulp van labels

Met labels kun je contacten indelen in verschillende groepen op basis van hun relatie me jou en je bedrijf. Je kunt bestaande labels gebruiken of labels die je aanmaakt om je contactenlijst te filteren. 
Sommige labels verschijnen automatisch. Elke klant die een dienst boekt, krijgt bijvoorbeeld automatisch het label voor die dienst. Je kunt je eigen labels aan contacten toevoegen  
Een screenshot van labels die zijn toegewezen aan een contactpersoon, die automatisch zijn gemaakt op basis van sessies die ze hebben geboekt
Als je op label wilt filteren, klik je op het Filteren-dropdownmenu en selecteer je een label.
Een screenshot van de Filter-dropdown in de contactenlijst
En nu?
Je kunt ook een lijst downloaden van klanten die tijdens een bepaalde periode hebben geboekt (bijvoorbeeld een lijst van alle klanten die lessen hebben gevolgd in een bepaalde week) door een boekingsrapport te exporteren

Vond je dit artikel nuttig?

|