Wix Loyalty Program: ניהול מועדון הלקוחות

זמן קריאה: 6 דקות
אחרי שהגדרתם והפעלתם מועדון לקוחות, אתם יכולים לנהל אותו מהדאשבורד של האתר. אתם יכולים לשנות את האופן שבו הלקוחות צוברים נקודות מועדון וליצור הטבות חדשות באמצעות קופונים. אתם יכולים לתת נקודות ללקוחות באופן ידני או ליצור אוטומציות שמעניקות נקודות על סמך פעולות מסוימות באתר (כמו רכישה).
כאן תוכלו לקרוא על:

שינוי הפרטים של מועדון הלקוחות

אתם יכולים לעדכן את הפרטים העיקריים של מועדון הלקוחות כולל שם המועדון, אייקון הנקודות והכינוי לנקודות. הפרטים האלה מוצגים לכל הגולשים באתר שרוצים להצטרף למועדון.

כדי לשנות את הפרטים של מועדון הלקוחות:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (מועדון לקוחות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. הקליקו על Edit Details (עריכת הפרטים) ליד Program details (פרטי התוכנית).
 4. עדכנו את שם המועדון, את שם הנקודות ואת אייקון הנקודות שמוצגים באתר שלכם.
 5. הקליקו על Save (שמירה).
הערה:
אם אתם רוצים לעדכן את העיצוב של עמודי מועדון הלקוחות באתר שלכם (העמודים Loyalty ו-My Rewards) בחרו את האלמנט הרלוונטי ב-Editor והקליקו על Settings (הגדרות).

עדכון הדרכים לצבירת נקודות מועדון

נקודות מועדון מוענקות ללקוחות שמבצעים פעולות מסוימות באתר. הדרכים לצבור נקודות משתנות בהתאם לאפליקציה שבה אתם מפעילים את התוכנית: Wix Stores‏, Wix Bookings‏, Restaurants או Events. הדרכים לצבור נקודות יכולות להיות, למשל, הצטרפות כחברים לאתר, רכישת מוצר, הזמנת מוצר ועוד.
דרך דאשבורד ה-Loyalty אפשר להגדיר איך לקוחות יוכלו לצבור נקודות. אתם יכולים גם לעבור אל Wix Automations וליצור דרכים חדשות לצבירת נקודות. לכל דרך צבירת נקודות שיצרתם יש מתג שמאפשר לכם להפעיל או לכבות אותה באופן זמני.

כדי לעדכן איך הלקוחות צוברים נקודות:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (מועדון לקוחות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. הקליקו על הטאב Points and rewards (נקודות והטבות).
 4. תחת Earn points (צבירת נקודות), עמדו עם העכבר מעל הדרך הרלוונטית לצבירת נקודות ובחרו מה אתם רוצים לעשות:
  • שינוי סטטוס: העבירו את המתג למצב פעיל כדי להפעיל את דרך צבירת הנקודות, או למצב כבוי אם אתם לא רוצים לאפשר ללקוחות לצבור נקודות בדרך הזאת.
  • עריכת הדרכים לצבור נקודות: הקליקו על Edit (עריכה) כדי לעדכן את הדרך שבה הלקוחות צוברים נקודות. אפשרויות העריכה משתנות בהתאם לאוטומציה.
  • מחיקת הדרך לצבירת נקודות: הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ועל Delete כדי למחוק. הקליקו על Delete (מחיקה) כדי לאשר.
 5. (לא חובה) הקליקו על Automations (אוטומציות) כדי להוסיף עוד דרך לצבור נקודות. אתם תועברו אל Wix Automations, ושם תוכלו ליצור דרך משלכם לצבירת נקודות שבה Loyalty הוא הטריגר.

עדכון ההטבות

הטבות הן הנחות שהלקוחות מקבלים כשהם צוברים מספיק נקודות. אפשר להציע קופונים כהטבה. אם יש לכם מסעדה, אפשר להציע הנחות על הזמנות מהמסעדה. תוכלו לערוך את הפרטים של כל אחד מההטבות, כולל שם ההטבה, הקופון שבאמצעותו ממשים אותו ומספר הנקודות הנדרש כדי לצבור אותו. אפשר גם ליצור הטבות חדשות ולהפעיל או להשבית הטבות קיימות.
לדוגמה, אפשר ליצור קופון שמקנה 20% הנחה על הזמנה ולהגדיר את עלות הקופון ל-10 נקודות. כשלקוח צובר 10 נקודות, הוא מקבל קוד קופון שמקנה לו 20% הנחה כתגמול שאפשר לממש בתשלום.
הערה:
כל שינוי שתבצעו בהטבות לא יחול על הטבות שהלקוחות כבר מימשו.

כדי לעדכן את התגמולים שלכם:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (מועדון לקוחות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. הקליקו על הטאב Points and rewards (נקודות והטבות).
 4. תחת Rewards (הטבות), עברו עם העכבר מעל להטבה הרלוונטית ובחרו מה אתם רוצים לעשות:
  • שינוי הסטטוס: הקליקו על המתג כדי להפוך את ההטבה לזמינה או ללא זמינה ללקוחות. אם המתג במצב כבוי, הלקוחות לא יוכלו לקבל את ההטבה הזה גם אם צברו מספיק נקודות.
  • ערכו את פרטי התגמול: 
   1. הקליקו על Edit ועדכנו את השדות הבאים:
    • בחרו את ההטבה שאתם רוצים להציע: בחרו אחוז הנחה, הנחה כספית או משלוח חינם.
    • Reward name: הכניסו את שם ההטבה כפי שיופיע באתר שלכם.
    • Apply to: בחרו אם הקופון יהיה תקף לגבי כל הרכישות, רכישות ספציפיות, או רק בהזמנות שהגיעו לסכום ביניים מינימלי.
     הערה: בהתאם לסוג הקופון שלכם, יכול להיות שתצטרכו להגדיר תנאים נוספים של הקופון.
    • הגדירו את ההנחה שהקופון מציע או את מספר הנקודות שהלקוח צריך כדי לקבל את ההטבה:
     • Discount % coupons (קופונים של % הנחה): הכניסו את ערך ה-Discount (הנחה) של הקופון ואת ערך ה-Cost in points (שווי בנקודות).
     • Discount $ coupons (קופונים של סכום הנחה): הכניסו את ערך ה-Discount (הנחה) של הקופון ואת ערך ה-Cost in points (שווי בנקודות).
     • Free shipping coupons (קופונים למשלוח חינם): הכניסו את ה-Cost in points (שווי הקופון בנקודות).
      הערה: אם הוספתם רמות למועדון, סמנו את התיבות ליד הרמות שאתם רוצים להציע בהן את ההטבה הזו. הכניסו את ההנחה ו/או השווי בנקודות ליד כל רמה שנבחרה.
   2. הקליקו על Save (שמירה).
  • מחיקת ההטבה: הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  והקליקו על Delete כדי למחוק דרך מסוימת לצבירת נקודות. הקליקו על Delete (מחיקה) כדי לאשר. 
 5. (לא חובה) הקליקו על ‎+ Create New Reward (הוספת הטבה חדשה) כדי להוסיף קופון הטבה חדשה למועדון הלקוחות.
צילום מסך של תצוגת ההטבות
הערה:
הלקוחות יכולים לראות כמה נקודות הם צברו וגם לממש קופוני הטבות מהעמוד My Rewards (ההטבות שלי) באתר.

ניהול ההתראות במייל על הטבות

אתם יכולים להגדיר שהלקוחות יקבלו מייל אוטומטי ברגע שיהיו להם מספיק נקודות לקבלת הטבה כלשהי. המייל הזה נשלח גם לחברי מועדון הלקוחות וגם לאנשים שצברו מספיק נקודות אבל עדיין לא הצטרפו למועדון.
המייל מוגדר דרך אוטומציה שמותקנת מראש כשאתם מגדירים את מועדון הלקוחות. אתם יכולים לנהל את המייל הזה ולהשבית אותו דרך הדאשבורד של מועדון הלקוחות.

כדי לנהל את ההתראות במייל על תגמולים:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (מועדון לקוחות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. הקליקו על הטאב Email automations (אוטומציות מיילים).
 4. הקליקו על המתג כדי לבחור אם אתם רוצים או לא רוצים להמשיך לשלוח את המייל דרך האוטומציה המותקנת מראש:
  • במצב פעיל: מייל אוטומטי נשלח לכל הלקוחות שיש להם מספיק נקודות מועדון כדי לממש הטבה.
  • במצב כבוי: האוטומציה לא פועלת והלקוחות לא מקבלים מייל כשהם צוברים מספיק נקודות למימוש הטבה.
 5. הקליקו על Edit (עריכה) ליד המייל האוטומטי כדי לעבור לדאשבורד של Wix Automations ועדכנו את ההגדרות של המייל האוטומטי, כולל תבנית המייל.
  הערה: מכיוון שזו אוטומציה מוגדרת מראש, יש הגבלה למספר השינויים שאתם יכולים לעשות. אם אתם רוצים לעשות עוד שינויים, עליכם לשכפל את האוטומציה ואז לערוך את הגרסה החדשה.

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|