Wix Bookings: יצירת אוטומציות ב-Bookings

זמן קריאה: 3 דקות
אוטומציות עוזרות לכם לשמור על קשר עם הלקוחות שלכם ומסייעת לכם לוודא שהם יחזרו למפגשים נוספים. צרו אוטומציות שמופעלות על ידי דברים שונים, למשל כשלקוחות מגיעים למפגש הראשון, מבצעים צ'ק-אין למפגשים או אם לא הזמינו מפגש במשך זמן מה. 
חשוב:
כדי שהאוטומציות של 'Client is checked-in...' (הלקוח הגיע למפגש) יעבדו, אתם צריכים לסמן נוכחות. לפרטים נוספים

כדי ליצור אוטומציה חדשה ב-Wix Bookings:

 1. עברו אל Automations Dashboard (הדאשבורד של האוטומציות).
 2. ‏הקליקו על New Automation + (אוטומציה חדשה).
 3. הקליקו על הכותרת כדי לתת לאוטומציה שלכם שם.
 4. הגדירו את הגורם המפעיל:
  1. בחרו ב-Bookings תחת Choose a Trigger (בחירת טריגר).
  2. הקליקו על תיבת הסימון שליד הטריגר הרלוונטי: 
   • לקוח מזמין מפגש
   • לקוח מבטל מפגש
   • Client is checked-in for the 1st time (הלקוח עושה צ'ק-אין בפעם הראשונה): הפעלת פעולה אחרי שהלקוח הגיע למפגש הראשון שלו.
   • Client is checked-in to first X sessions (הלקוח הגיע ל-X מפגשים ראשונים): הפעלת פעולה אחרי שלקוח הגיע למספר מוגדר של מפגשים - 5, 10 או 15 מפגשים.
   • Client is checked-in to a session (הלקוח סומן שהגיע) הפעלת פעולה אחרי שלקוח נכנס למפגש.
   • Client was last checked-in X days ago (הלקוח סומן שהגיע למפגש לפעם אחרונה לפני X ימים): הפעלת פעולה ליצירת קשר מחודש עם הלקוח אחרי מספר ימים מוגדר. 
   • מפגש מתחיל.
   • מפגש מסתיים.
 5. בחרו לאיזה שירותים אתם רוצים שהטריגר יופעל.
 6. בחרו בפעולת המשך שמתרחשת בעקבות הטריגר שבחרתם. לדוגמה, אם הטריגר שלכם הוא 'A session starts' (מפגש מתחיל) אתם יכולים לבחור באפשרות 'Get notified by email' ('קבלת התראה במייל') כדי לשלוח התראה במייל אליכם ואל הצוות שלכם. לפרטים נוספים על פעולות ההמשך..
 7. בחרו מתי: 
  1. הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור כמה זמן לאחר הפגישה האחרונה של הלקוח לבצע את הפעולה:
   • Immediately (מיידית): הפעולה מתבצעת מיד אחרי שהלקוח שלכם מגיע לשיעור / פגישה. 
   • Set Custom Time: (בחירת זמן) הקליקו על החצים למעלה ולמטה כדי לכוון מספר ואז על התפריט הנפתח כדי לבחור אם המספר הזה הוא ימים או שעות.‏
  2. בחרו אם הפעולה תתבצע רק פעם אחת לכל לקוח.

 8. הקליקו על Activate בפינה הימנית העליונה כדי לשמור ולהפעיל את האוטומציה.
חשוב:
כשאתם בוחרים ב-"Client hasn't attended in a while" (הלקוח לא סומן שהגיע כבר כמה זמן) בתור טריגר, אתם מגדירים את משך הזמן תחת Choose a Time (בחירת משך הזמן). הקפידו לשנות את שעת ברירת המחדל מ-"Immediately" (מיד) לשעה מותאמת אישית, כדי שהאוטומציה לא תופעל מיד אחרי שהלקוח שלכם ישתתף בפגישה. 
שימו לב:
אם הגדרתם מייל אישור ב-HTML 5 כמו שמתואר למעלה, השבתו את מייל האישור תחת Emails & SMS Reminders (מיילים ותזכורות ב-SMS) בטאב Settings (ההגדרות) בדאשבורד שלכם כדי למנוע שליחת התראות כפולות ללקוחות שלכם. כדי לעשות זאת, הקליקו על המתג Confirmation Email (אישור במייל).

זה עזר לך?

|