Wix Automations: יצירת אוטומציה חדשה

צרו אוטומציה חדשה בהתאם לדרך שהייתם רוצים לנהל ולפתח את העסק שלכם. אתם יכולים לבחור ליצור אחת חדשה, או לערוך אחת מהאוטומציות המומלצות. כשאתם מתחילים ליצור אוטומציה, יופיעו לכם אוטומציות מומלצות שמתאימות לסוג העסק שלכם.

כל האוטומציות מורכבות מטריגר (הגורם לפעולה) והפעולה. הטריגר באוטומציה הוא האירוע (event) שדורם לפעולה להתרחש. הפעולה היא התגובה לטריגר.

גורם חשוב באוטומציה הוא התזמון. בגלל שהפעולה אוטומטית, יש להגדיר את התזמון מראש. הפעולה יכולה להתרחש מיד לאחר הטריגר, או לאחר מספר שעות או ימים שהוגדרו מראש.
דוגמה:
למיכל יש ניוזלטר חודשי. היא יצרה טופס הרשמה לניוזלטר כדי להגדיל את רשימת התפוצה שלה. היא רוצה לשלוח מייל תודה לכל מי שנרשם לאחר ההרשמה, ידנית זאת משימה בלתי אפשרית. במקום, היא יכולה להגדיר אוטומציה ששולחת הודעת 'תודה' אוטומטית בכל פעם שמישהו נרשם כמנוי חדש.

שלב 1 | הוספת אוטומציה חדשה

כל אוטומציה שתצרו תופיע ב-Automations בדאשבורד של האתר. וודאו שאתם בוחרים שם שקל לזכור ושכל בעלי התפקידים באתר יוכלו להבין אותו.

להוספת אוטומציה חדשה:

 1. עברו לטאב Automations (אוטומציות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על + New Automation (אוטומציה חדשה) הפינה העליונה משמאל.
 3. הקליקו על + Start from Scratch (להתחיל מאפס).
  שימו לב: כדי להשתמש באוטומציה מומלצת, חפשו ובחרו באפשרויות תחת Popular (פופולריות). אפשר לערוך את הטריגר והפעולה של אוטומציות מומלצות.
 1. הקליקו על הכותרת כדי לתת לאוטומציה שלכם שם.

שלב 2 | בחירת טריגר

הטריגר הוא הפעולה או האירוע שגורמים לתגובה האוטומטית. זה יכול להיות משהו שהגולשים שלכם עושים באתר (לדוגמה, רוכשים מוצר) או משהו שאתם עושים (לדוגמה, יוצרים חשבונית).

הטריגרים שיופיע לכם משתנים בהתאם לאפליקציה שאתם משתמשים בה (לדוגמה, Wix Forms,‏ Wix Stores). בחרו באפליקציה ואז בחרו את באחד מהטריגרים האפשריים.

כדי לבחור בטריגר:

 1. הקליקו על האפליקציה שעליה אתם רוצים לבסס את הטריגר שלכם במקטע Trigger.
 1. בחרו בטריגר המתאים מתוך האפשרויות המופיעות.
  שימו לב: האפשרויות משתנות בהתאם לאפליקציה שבחרתם בשלב 1.

שלב 3 | בחרו פעולה

אחרי בחירת טריגר, החליטו איך אתם רוצים להגיב אליו. לדוגמה, אם הטריגר שלכם היה 'Visitor submits a form on your site' (גולש שלח טופס באתר), אולי תרצו לשלוח לו אוטומטית מייל 'תודה'. Wix Automations מציעה לכם מספר פעולות שונות, כל אחת מהן ניתנת לעריכה בהתאם לצרכים שלכם.

כדי לבחור פעולה:

 1. הקליקו על הפעולה שבחרתם במקטע ה-Action.
  שימו לב: הפעולות שיופיעו משתנות בהתאם לטריגר הנבחר.
 1. הגדירו את הפעולה באמצעות האפשרויות שמופיעות. הקליקו מטה על הפעולה הרלוונטית לקבלת פרטים נוספים:

שלב 4 | בחירת תזמון

בחרו מתי ובאיזו תדירות הפעולה הזו צריכה להתרחש. ייתכן שתרצו לבצע את הפעולה מיידית אחרי שהטריגר מתרחש, או אחרי שפרק זמן מסוים עבר. לדוגמה, אם הטריגר שלכם הוא "Customer abandons a cart" (לקוח נטש עגלה) והפעולה היא "Send an email" (שליחת מייל), אתם בוודאי תעדיפו לשלוח את המייל אחרי שעבר זמן מסוים.

כדי לבחור תזמון לאוטומציה שלכם:

 1. הקליקו על המקטע Timing (תזמון) כדי לפתוח אותו.
 2. הקליקו על התפריט הנפתח Choose a time to send this action כדי לבחור מתי הפעולה תתרחש:
  • מיידית: הפעולה תתבצע ברגע שהטריגר מתרחש.
  • Set custom time: (בחירת זמן מותאם אישית) הפעולה תתבצע לאחר הטריגר, במועד שאתם קובעים. הקליקו על החצים למעלה ולמטה כדי לבחור במספר ואז הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו בין ימים (Days), שעות (Hours) ודקות (Minutes).
 3. הקליקו על התפריט הנפתח Limit frequency to (הגבלת תדירות) כדי לבחור את תדירות הטריגר:
  • Don't limit (trigger every time): (ללא הגבלה - טריגר מופעל בכל פעם) הפעולה תופעל בכל פעם שגולש מפעיל טריגר.
  • Once per contact: (פעם אחת לכל איש קשר) הפעולה תופעל רק פעם אחת לכל איש קשר.
  • Once per contact every 24hrs: (פעם אחת לאיש קשר בכל 24 שעות) הפעולה תופעל פעם אחת לכל איש קשר בחלון זמן של 24 שעות.
רוצים ליצור פעולת המשך?
הוסיפו שרשרת של עד 10 פעולות המשך מהפעולה הראשונית.

שלב 5 | הפעלת האוטומציה

הקליקו על Activate (הפעלה) כדי לשמור ולהפעיל את האוטומציה. היא תופיע עכשיו בעמוד ה-Automations (אוטומציות), שם תוכלו לערוך, להשהות או למחוק אותה לפי הצורך.

רוצים ללמוד עוד?

זה עזר לך?

|