Wix Bookings: ניהול אנשי הצוות

זמן קריאה: 5 דקות
הוסיפו את אנשי הצוות שלכם לאתר כדי שהם יוכלו לספe שירותים ולעזור בניהול העסק שלכם. אתם יכולים לתת להם הרשאות שונות לאתר ולחשיפה למידע עסקי.
טאב חברי הצוות (staff) בדראשבורד מציג את פרטי חברי הצוות.
בעמוד עזרה זה תלמדו: 

ניהול שעות הצוות

שעות הצוות מציינות מתי חבר צוות זמין לפגישות.
כדי לנהל את שעות העסק אפקטיבית, Wix Bookings מציע מערכת דו-שלבית. תחילה, הגדירו את שעות הפתיחה כלליות של העסק. 
בשלב הבא, אתם יכולים לשייך את אנשי הצוות את שעות הפתיחה של העסק או להגדיר להם שעות עבודה אישיות (לדוגמה, להגיד לאיש צוות שעות עבודה מ-09:00 עד 14:00 בימי שני, שלישי ורביעי) 

הזמנת חברי הצוות לחבר את יומן הגוגל שלהם

כדי לסייע לחברי לעקוב אחרי הלו"ז שלהם, אתם יכולים, לפי רשות שלהם, לסנכרן את היומן האישי שלהם בגוגל עם הפגישות שלהם ביומן Wix Bookings.

הענקת הרשאות

Wix Bookings מאפשרת לכם להעניק הרשאות שונות לחברי הצוות שלכם ולאנשים אחרים שעוזרים לכם לנהל את העסק.

אתם יכולים להעניק את ההרשאות הבאות לחברי הצוות שלכם:

שימו לב:
אפשרו את Manage Bookings Payments (ניהול תשלומי הרשמה) כדי לתת לחברי הצוות הרשאות לשלוח בקשות תשלום ולחייב כרטיסי אשראי

זה עזר לך?

|