Online Programs: שינוי הגדרות של תוכנית

זמן קריאה: 8 דקות
אחרי שיצרתם תוכנית אונליין, אתם יכולים לעדכן או לשנות את ההגדרות מהטאב Online Programs (תוכניות אונליין) בדאשבורד של האתר.

שנו את שם התכנית שלכם, תארו במה התכונית עוסקת, תמחרו אותה וקבעו לוחות זמנים, החליטו אם לשייך קבוצות ותגים למשתתפים שלכם ועוד.  

במדריך הזה נסביר על:

ערכו את הפרטים הבסיסיים של התוכנית

הוסיפו שם מתאים ותמונה לתוכנית שיוכלו לתת מושג על התוכנית למשתתפים. כתבו תיאור שיעזור למשתתפים פוטנציאליים לשקול להצטרף, והוסיפו קטגוריות כדי לאפשר למשתתפים לסנן תוכניות לפי קטגוריות.

כדי לערוך את הפרטים הבסיסיים:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Basic Info (פרטים בסיסיים) . 
 5. ערכו את ההגדרות לפי האפשרויות הבאות:
  • Program name (שם התוכנית): הכניסו שם חדש או ערכו את השם הקיים.
  • Description (תיאור): עדכנו את תיאור התוכנית או הכניסו תיאור חדש.
  • Category (קטגוריה): הוסיפו עד 10 תוויות של קטגוריות שיופיעו ברשימת התוכניות שלכם.
  • Cover Image (תמונת קאבר): שינוי תמונת הקאבר:
   • Add a new image (הוספת תמונה חדשה): הקליקו על אייקון הוספת התמונה כדי להוסיף תמונת קאבר חדשה.
   • Replace the image (החלפת תמונה): עברו עם העכבר מעל התמונה והקליקו על סמל ההחלפה
   • Delete the image (מחיקת התמונה): עברו עם העכבר מעל התמונה והקליקו על סמל המחיקה .
   • Instructors (מדריכים): הוסיפו מדריכים ושייכו אותם לתוכנית.
 6. הקליקו על Save (שמירה). 

עדכנו את התמחור והחשיפה

בחרו מי יכול לצפות בתוכנית או להצטרף אליה, כמה משתתפים יוכלו להצטרף לתוכנית והדרכים שבהן הם יכולים לשלם כדי להצטרף לתוכנית. 
חשוב:
האתר שלכם צריך להיות משודרג עם תוכנית פרימיום כדי לקבל תשלומים. 

כדי לערוך את התמחור והחשיפה:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Pricing & Visibility (תמחור וחשיפה).
 5. ערכו את ההגדרות לפי האפשרויות הבאות:
  • Visibility (חשיפה): מאפשרת לכם להחליט מי יכול לצפות בתוכנית ולהצטרף אליה. 
   • Public (פתוחה): הגדירו את החשיפה כך שכל אחד יוכל לצפות או להצטרף. 
   • Private (פרטית): הגדירו את החשיפה כך שרק מבקרים שקיבלו אישור יוכלו להצטרף.  
   • Secret (סודית): הגדירו את החשיפה כך שרק המשתתפים שהזמנתם יוכלו לצפות. 
  • Pricing (תמחור): כאן אתם יכולים להחליט אם לדרוש תשלום עבור ההצטרפות לתוכנית.
   • Free (חינם): ההצטרפות לתוכנית היא ללא תשלום. 
   • Pay to join (תשלום כדי להצטרף): הגדירו את מחיר ההצטרפות ובאיזה דרכים המשתתפים יכולים להצטרף. בחרו בין תשלום לפי תוכנית או לפי מינוי.  
  • Number of Participants (מספר המשתתפים): הגדירו כמה אנשים יכולים להצטרף לתוכנית.
   • Unlimited (ללא הגבלה): אין הגבלה בכמות המשתתפים. 
   • Limited (הגבלה): רק מספר מוגבל של משתתפים יכולים להצטרף. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 

ניהול לוחות זמנים

שנו את קצב התוכנית לקצב עצמי, פתחו אותה לפרק זמן מוגדר מראש, הגדירו את אופן ההשתתפות ובחרו אם להציג את השלבים הבאים בתוכנית. 
טיפ:
אתם יכולים להוסיף שלבים בכל רגע לתוכנית שבאוויר ושיש בה משתתפים. יצירת שלבים עתידיים מוסיפה אותם לתוכנית הלימודים. אבל, אם תוסיפו שלבים לימים שעברו, הם יסומנו כשלבים שפוספסו עבור המשתתפים. לפרטים נוספים על עריכת התוכנית.
חשוב:
אפשרויות התזמון נתנות לשינוי רק אם עוד לא פרסמתם את התוכנית.

כדי לערוך את לוח הזמנים:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Schedule (תזמון). 
 5. הגדירו שהתוכנית תהיה בקצב עצמי או שתפעל לפי לוח זמנים מוגדר מראש: 
  • Self-Paced (בקצב עצמי): המשתתפים יכולים להשלים את השלבים מתי שהם רוצים:
   1. בחרו את משך התוכנית:
    • No Time limit (ללא הגבלת זמן): המשתתפים יכולים לקחת את התוכנית בקצב שלהם.
    • Time limit (הגבלת זמן): על המשתתפים לסיים את התוכנית בתוך פרק זמן מוגדר. 
   2. בחרו איך המשתתפים יראו את השלבים ויבצעו אותם: 
    • Any order (הסדר לא משנה): המשתתפים יכולים לראות את השלבים בכל סדר ולבצע אותם מתי שהם רוצים. 
    • Fixed order (סדר קבוע): המשתתפים עוברים את השלבים לפי סדר שנקבע מראש. הפעילו את המתג Hide future steps (הסתרת צעדים עתידיים) אם אתם לא רוצים שהמשתתפים יראו את השלבים הבאים.  
  • Scheduled (מתוזמן): על המשתתפים להשלים שלבים ספציפיים בימים ספציפיים. 
   1. בחרו מתי תוכנית מתחילה ומסתיימת:
    • Fixed Duration (תזמון קבוע) הגדירו את משך הזמן המדויק של התוכנית (לדוגמה, 30 ימים).במקרה כזה, כל משתתף חדש יתחיל את התוכנית שלו מהיום הראשון בלי קשר לשעת ההצטרפות.הגדירו את כמות הימים או השבועות תחת Duration (משך).
    • Specific Dates (תאריכים ספציפיים): התוכנית מתחילה ומסתיימת בתאריכים שתבחרו.בחרו תאריך התחלה ותאריך סיום לתוכנית. 
   2. הקליקו על המתג Step Visibility כדי לשנות את אופן הצגת השלבים הבאים:
    • מופעל: שלבים עתידיים מוסתרים מהמשתתפים. 
    • כבוי: השלבים הבאים מוצגים למשתתפים. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 

הוספת קבוצות תוכניות

הוסיפו קבוצה כדי לתת למשתתפים מקום לדון בהתקדמות שלהם ולקבל עדכונים. קבוצות מעודדות את האינטראקציות באתר ומאפשרות למשתתפים לדבר על התוכנית. אפשר לערוך את הקבוצות בעזרת כללים והרשאות שתגדירו. 

כדי להוסיף קבוצה:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Groups & Badges (קבוצות ותגים). 
 5. הפעילו את המתג Group (קבוצה).
 6. הקליקו על Save (שמירה). 
טיפ:
לפרטים נוספים על ניהול קבוצה

הוספת תגי תוכנית

תנו תגים למשתתפים כדי לתגמל אותם על השלמת התוכנית. אתם יכולים לבחור תג או לעצב משלכם. 

כדי להוסיף תג:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Groups & Badges (קבוצות ותגים). 
 5. הפעילו את מתג ההפעלה Reward (הוקרות).
 6. הקליקו על Choose a Badge (בחירת תג) תחת What badge do they get? (איזה תג הם מקבלים?) כדי לשייך תג או ליצור תג חדש. 
 7. בחרו אם לשייך את התג אחרי שהמשתתפים Complete all steps (השלימו את כל השלבים), Complete at least one step (השלימו לפחות שלב אחד) או Everyone gets a badge (כולם מקבלים תג בסיום).
6. הקליקו על Save (שמירה). 
טיפ:
לפרטים נוספים על יצירה והגדרה של תגים

הגדרת התראות

הגדירו איזה התראות יקבלו המשתתפים שלכם על התקדמות בתוכנית. בחרו בין התראות למייל, לנייד או להתראות בדפדפן. 

כדי לערוך התראות:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על Notifications (התראות). 
 5. בחרו איך לשלוח התראות למשתתפים: 
  • Invitation (הזמנה) הפעילו את המתג Invitation כדי להודיע לחברי האתר שהם הוזמנו להצטרף לתוכנית.
  • Steps For Today (שלבים להיום): הפעילו את המתג Steps For Today כדי להודיע למשתתפים אם יש להם שלבים להשלים ביום נתון. 
  • Missed Steps (שלבים שפוספסו): הפעילו את המתג Missed Steps כדי להודיע למשתתפים על פספוס שלבים. 
  • Program Has Ended (התוכנית הסתיימה): הפעילו את המתג Program Has Ended כדי להודיע למשתתפים שהתוכנית הסתיימה. 
  • All Steps Complete (כל השלבים הושלמו): הפעילו את המתג All Steps Complete כדי להודיע למשתתפים ולברך אותם על השלמת כל השלבים. 
  • הקליקו על Go To Automations (מעבר לאוטומציות) תחת Want to explore more automations? (רוצה לבדוק אוטומציות נוספות?). כדי ליצור מיילים מותאמים אישית עם אוטומציות. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 
טיפ:
הקליקו על Customize Email (התאמה אישית של מייל) ליד כל אחת מההתראות כדי לערוך שינויים בהודעות המייל.

עריכת הגדרות SEO

אתם יכולים לעשות אופטימיזציה להגדרות ה-SEO של התוכנית שלכם כדי לכלול אפשרויות כמו תגי כותרת, תיאורי מטא ועוד. התאימו את התוכנית שלכם לרשתות החברתיות, ועברו לאפשרויות SEO מתקדמות.

כדי לערוך את הגדרות ה-SEO:

 1. היכנסו אל Online Programs בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד התוכנית שאתם רוצים לערוך.
 3. מהתפריט הנפתח בחרו Edit Settings (עריכת ההגדרות). 
 4. הקליקו על SEO.
 5. ערכו את ההגדרות בהתאם לאפשרויות הבאות: 
  • SEO Basics (SEO בסיסי): בדקו איך התוכנית מופיעה במנועי חיפוש, עדכנו תגי כותרת, תיאורי מטא, כתובת האתר שלכם ועוד. 
  • Social share (שיתוף ברשתות חברתיות): ערכו את הדרך בה התצוגה המקדימה של התוכנית מופיעה במנועי חיפוש ורשתות חברתיות.
  • Advanced (מתקדם): סמנו אלמנטים בתוכנית כדי שמנועי החיפוש יוכלו להבין את הנתונים, הוסיפו את התוכן לאינדקס עבור הבוטים, וסייעו למנועי החיפוש לקבל מידע חשוב על התוכנית. 
 6. הקליקו על Save (שמירה). 
טיפ:
הקליקו על Go to SEO Settings (מעבר להגדרות SEO) כדי לערוך הגדרות SEO נוספות לתוכניות שלכם. 

זה עזר לך?

|