Wix Editor: De indeling van je galerij wijzigen

Leestijd 5 minuten
Pas de indeling van de galerij aan de uitlijning van je website aan. Gebruik opties voor de breedte, afstanden en hoogte om afbeeldingen weer te geven zoals jij wilt.
In dit artikel lees je hoe je:
Let op:
De beschikbare indelingsopties zijn afhankelijk van de galerij die je kiest.

Het aantal rijen en klommen kiezen

Bepaal hoeveel rijen en kolommen je nodig hebt voor je galerijen. Als je galerij bijvoorbeeld negen afbeeldingen heeft, kun je drie rijen en drie kolommen instellen om te zorgen dat ze gelijk verdeeld weergegeven worden.
Na het kiezen van het aantal rijen en kolommen kun je de afstand tussen de afbeeldingen groter of kleiner maken.

Om het aantal kolommen en rijen aan te passen:

 1. Klik op de galerij in de Editor.
 2. Klik op het Indeling-pictogram.
 3. Pas de indeling aan:
  • Kolommen: Sleep de schuifregelaar om het aantal kolommen in te stellen.
  • Rijen: Sleep de schuifregelaar om het aantal rijen in te stellen.
  • Afstand: Versleep de schuifregelaar om de afstand tussen de kolommen / rijen in te stellen.
Screenshot van het Indeling-paneel voor een rastrergalerij. De schuifregelaars voor de kolommen, rijen en afstanden zijn gemarkeerd.
Let op:
Sommige galerijen bevatten alleen de Kolommen-optie.

Afhankelijk van je behoeften zijn er twee manieren om het formaat van je galerij te wijzigen: met de formaatgreep of de optie voor volledige breedte.
 1. Klik op de betreffende galerij in de Editor.
 2. Klik en sleep de grepen aan de rand van de galerij om het formaat aan te passen.
Let op:
Als je het formaat van je galerij niet kunt wijzigen met de formaatgrepen, is deze waarschijnlijk al ingesteld op volledige breedte. Je kunt deze optie indien nodig uitschakelen.
Een GIF van een rastergalerij die uitgerekt wordt met de formaatgrepen.
 1. Klik op de galerij in de Editor.
 2. Klik op het Uitrek-pictogram.
 3. Klik op de Volledige breedte-schakelaar: 
  • Ingeschakeld: Het element wordt over de volledige breedte uitgerekt om op je scherm te passen.
  • Uitgeschakeld: Het element is niet uitgerekt om op je volledige scherm te passen.
 4. (Optioneel) Sleep de Marges-schuifregelaar om de ruimte om de galerij te vergroten of te verkleinen.
Een screenshot van het Uitrek-paneel voor de galerij in de Editor. De schakelaar voor 'Uitrekken naar volledige breedte' is ingeschakeld.
Let op:
The limiet voor de marges van galerijen die over de volledige breedte uitgerekt zijn is 80 pixels.

Sommige galerijen geven afbeeldingen en/of beschrijvingen weer om je bezoekers extra informatie of context te geven. Je kunt de positie van de tekst instellen door een uitlijning te kiezen vanuit het Indeling-paneel.

Om tekst in je galerij uit te lijnen:

 1. Klik op de betreffende galerij in de Editor.
 2. Klik op het Indelingen-pictogram.
 3. Kies een optie onder Tekstuitlijning of Hoe wordt de tekst uitgelijnd?
  • Links: Tekst wordt links van de afbeelding uitgelijnd.
  • Midden: Tekst wordt in het midden van de afbeelding uitgelijnd.
  • Rechts: Tekst wordt rechts van de afbeelding uitgelijnd.
Een screenshot van het Indeling-paneel van een Tegel-galerij. De cursor wijzigt de optie om de tekst in het midden uit te lijnen aan.

Als je zowel horizontale als verticale afbeeldingen in je galerij hebt, kun je de afbeeldingen instellen zodat ze passend zijn. Door ze passend te maken voorkom je dat de afbeeldingen automatisch bijgesneden worden zodat je alle afbeeldingen in de juiste oriëntatie kunt laten zien.
Voordat je begint:
Zorg ervoor dat je afbeeldingen opslaat en uploadt in de oriëntatie die je wilt gebruiken.

Om het formaat van afbeeldingen in te stellen:

 1. Klik op de galerij.
 2. Klik op het Instellingen-pictogram.
 3. Kies een optie onder Bij het verkleinen/vergroten:
  • Bijsnijden: Afbeeldingen worden bijgesneden om in de ruimte te passen en hebben dezelfde oriëntatie.
  • Passend: Afbeeldingen worden in de beeldruimte gepast en in hun oorspronkelijke oriëntatie weergegeven.
Een screenshot van het instellingenpaneel van een rastergalerij. De cursor wijst de optie om afbeeldingen passend te maken aan.

Pas de structuur van je vrije collage-galerij aan door de weergave en draaiing aan te passen. Je kunt de indeling ook willekeurig maken voor een frisse nieuwe uitstraling.
Belangrijk:
Deze optie is alleen beschikbaar voor vrije collage-galerijen.

Om de indeling van een vrije collage-galerij te wijzigen:

 1. Klik op de galerij in de Editor.
 2. Klik op het Indeling-pictogram.
 3. Selecteer een Indelingsoptie onder Hoe worden afbeeldingen weergegeven?
  • Verspreid: Afbeeldingen zijn willekeurig over de galerij verspreid.
  • Gestapeld: Afbeeldingen worden op elkaar gestapeld.
 4. Selecteer Gedraaid om het draaien van afbeeldingen in of uit te schakelen:
  • Ingeschakeld: Afbeeldingen worden onder een hoek geplaatst (gedeeltelijk gedraaid).
  • Uitgeschakeld: Afbeeldingen worden horizontaal geplaatst.
 5. (Optioneel) Klik op Willekeurige indeling maken om willekeurig een andere indeling te kiezen voor je galerij.
Een screenshot van het Indeling-paneel van de vrije collage-galerij. De cursor wijst de 'Gedraaid'-schakelaar aan.

Vond je dit artikel nuttig?

|