Wix Bookings: Standaard werktijden instellen

Leestijd 1 minuten
Voeg je standaardtijden toe, zodat klanten weten wanneer je beschikbaar bent voor afspraken. Deze uren gelden automatisch voor alle nieuwe medewerkers.
Je standaard werktijden bepalen de beschikbaarheid voor klanten om online afspraken te boeken. Standaardtijden hebben geen invloed op de beschikbaarheid van lessen en cursussen. Wanneer je dat type diensten aanmaakt, stel je de uren afzonderlijk in.
Screenshot met het Standaarduren-gedeelte van het dashboard.
Let op:
Je kunt de werktijden handmatig aanpassen als je medewerkers diensten aanbieden buiten je standaardtijden of als ze hun diensten wijzigen. Je kunt ook begin- en einddatums instellen voor de aangepaste werktijden van een medewerker, wat handig is voor bijvoorbeeld vakantie-overuren of zwangerschapsdekking.

Om standaard werktijden voor je bedrijf in te stellen:

  1. Ga naar Standaard werktijden op het dashboard van je website.
  2. Selecteer de dagen waarop je bedrijf open is.
  3. Voer een begin- en eindtijd in voor de eerste dag (bijvoorbeeld 9.00 tot 13.00 uur).
  4. (Optioneel) Voeg een extra tijdsperiode toe voor dezelfde dag:
    1. Klik op het Tijden toevoegen-pictogram.
    2. Vul een begin- en eindtijd in (bijvoorbeeld 16:00 tot 19:00 uur).
  5. Herhaal dit voor alle andere werkdagen. 
  6. Klik op Opslaan.

Vond je dit artikel nuttig?

|