Persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Leestijd 2 minuten
Zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de website-eigenaar om ervoor te zorgen dat Wix-diensten zijn toegestaan en zich houden aan de lokale wetgeving. De hier gegeven informatie is geen juridisch advies en je moet er niet als zodanig op vertrouwen. Als je niet zeker weet wat je verantwoordelijkheden zijn, is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen bij een deskundige.
Persoonlijk identificeerbare informatie (PII) is een term die wordt gebruikt om de soorten gegevens aan te duiden die wettelijke bescherming genieten in landen met privacywetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA). Onder PII kunnen alle gegevens worden verstaan waarmee een specifiek persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, creditcardnummer, enzovoort. 
Zowel in de GDPR als in de CCPA is de definitie van persoonsgegevens ruim:
  • Allerlei soorten gegevens kunnen als PII worden beschouwd. Dit betekent dat er geen gesloten lijst is van wat als PII kan worden beschouwd. 
  • De PII moet betrekking hebben op een natuurlijke persoon, een consument of, in Californië, een huishouden. Dit betekent dat de informatie op een of andere manier moet worden gekoppeld aan een echt individu/huishouden.
  • De natuurlijke persoon is geïdentificeerd of identificeerbaar. Dit betekent dat de informatie op een of andere manier in verband moet worden gebracht met een specifieke persoon of dat de informatie redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met een specifieke persoon.
  • Voorbeelden van PII zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, bankgegevens, creditcardnummer... enz.
Als je besluit PII te verzamelen via je website, moet je deze informatie dienovereenkomstig behandelen. Dit verschilt van rechtsgebied tot rechtsgebied. Wij raden aan jezelf vertrouwd te maken met de voorschriften die op jou en je website van toepassing zijn.
Om de PII correct te kunnen verwerken, raden wij aan de PII-velden nauwkeurig aan te vinken. Zodra je iets als PII markeert, zullen wij ons inspannen om te voldoen aan alle relevante gegevensbeschermingsvoorschriften met betrekking tot de behandeling van PII. Dit geldt ook wanneer je een bepaalde groep gegevensvelden als PII markeert – wij zullen de hele groep als PII behandelen.
Accurate markering zal ons aangeven hoe wij deze gegevens namens jou moeten opslaan. Lees meer over de data van je klanten.

Vond je dit artikel nuttig?

|