Facebook Ads: Bekijken welke winkelbestellingen worden toegeschreven aan je campagne

Leestijd 3 minuten
Belangrijk:
Dit artikel is alleen relevant voor campagnes met het doel 'Krijg meer winkelbestellingen'.
Je lijst met winkelbestellingen kan worden aangepast, zodat je de gegevens kunt kiezen die voor het belangrijkst voor jouw zijn. Voor winkels die een Facebook-advertentiecampagne uitvoeren, wordt in een 'bron'-kolom weergegeven welke bestellingen zijn gedaan naar aanleiding van je advertenties. Omdat de gegevens van de bestellijst en Facebook-advertenties echter anders worden berekend, zie je mogelijk verschillen tussen deze twee.

Lees meer over:


Bekijken welke bestellingen aan je campagne worden toegeschreven

Voeg een bron-kolom toe aan je bestellijst om te zien hoeveel bestellingen er waren als gevolg van je Facebook-advertentiecampagne.

Om te zien welke bestellingen aan je campagne worden toegeschreven:

  1. Ga naar Bestellingen op het dashboard van je website.
  2. Klik rechtsboven op het Kolommen aanpassen-pictogram.
  1. Schakel het Bron in onder Weer te geven kolommen.
Er wordt een nieuwe 'bron'-kolom toegevoegd aan je bestellijst Elke bestelling met een Facebook-pictogram in de bronkolom wordt toegeschreven aan je Facebook-advertentiecampagne.

Verschillen tussen je bestellijst en het Facebook-advertentiedashboard

Wanneer iemand een bestelling plaatst, worden de gegevens op je Facebook-advertentiedashboard rechtstreeks van Facebook gehaald en in realtime gerapporteerd. De gegevens in de bron-kolom (die de bestelling toeschrijven aan je campagne) zijn echter gebaseerd op een schattingsmodel. Het model is gebouwd met een combinatie van de gegevens van Facebook en de gegevens van Wix en gebruikt slimme algoritmen om ze te matchen.
Vanwege het schattingsmodel kunnen er verschillen tussen de gegevens zijn. Deze kunnen om de volgende redenen bestaan:
  • De gegevens op basis van het schattingsmodel lopen minimaal 24 uur achter.
  • Bestellingen die zijn gedaan waarbij de betalingen niet zijn doorgekomen, worden niet meegeteld in het schattingsmodel, maar worden nog steeds geteld op het Facebook-advertentiedashboard.
  • Bestellingen die zijn geplaatst en vervolgens zijn geannuleerd, worden niet meegeteld in het schattingsmodel, maar worden wel meegeteld op het Facebook-advertentiedashboard.
Let op:
Gegevens over de bron van een bestelling zijn pas beschikbaar vanaf juli 2021.

Vond je dit artikel nuttig?

|