Een privacybeleid opstellen

Leestijd 5 minuten
Aangezien de bezorgdheid over de bescherming van persoonlijke informatie wereldwijd toeneemt, is het belangrijk dat zowel kleine als grote bedrijven een uitgebreid privacybeleid toevoegen, en deze verstrekken aan hun websitebezoekers.

Wat is een privacybeleid?

Een privacybeleid is een verklaring die een aantal of alle manieren beschrijft waarop een website de gegevens van zijn bezoekers en klanten verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beheert. Het voldoet aan een wettelijke vereiste om de privacy van een bezoeker of klant te beschermen.
Landen hebben hun eigen wetten met betrekking tot het gebruik van privacybeleid. Zorg ervoor dat je de wetgeving volgt die relevant is voor je specifieke activiteiten en locatie. 
Belangrijk:
De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven, is slechts algemeen en informatief. Daarnaast bevatten ze voorbeelden. Laat dit artikel niet gelden als juridisch advies, of als aanbeveling voor wat je zou moeten doen. We raden je aan om juridisch advies in te winnen voor meer informatie en om je te helpen bij het opstellen van je privacybeleid. 

Een privacybeleid opstellen

Er zijn meerdere aspecten van de privacywetgeving waaraan alle website-eigenaren moeten voldoen als het gaat over het omgaan met persoonlijke informatie. Hieronder vind je een lijst met onderwerpen waarmee je rekening moet houden wanneer je een privacybeleid aan je website wilt toevoegen:

Welk type informatie verzamel je?

Verduidelijk het type persoonlijke informatie dat je van je websitebezoekers verzamelt. Zoals e-mail, naam, IP-adressen, factuurgegevens, burgerservicenummer, enzovoort. Verzamelde informatie kan worden verstrekt door je websitebezoekers en -gebruikers, of automatisch worden verzameld via monitoringtools.

Hoe verzamel je informatie?

Bij dit onderdeel leg je de processen uit bij het verzamelen van de persoonlijke gegevens van je websitebezoekers. Bijvoorbeeld wanneer je klant je een bericht stuurt via een contactformulier, wanneer je klant een product in je winkel koopt, of wanneer je klant zich abonneert op je nieuwsbrief.

Waarom verzamel je dergelijke persoonlijke informatie?

In dit onderdeel leg je uit waarom je deze persoonlijke informatie (PI) van je websitebezoekers verzamelt. Je kunt bijvoorbeeld e-mailadressen verzamelen voor je marketingcampagnes, of hun persoonlijke adressen voor verzenddoeleinden. 

Hoe bewaar, gebruik, deel en onthul je de persoonlijke gegevens van je websitebezoekers?

In je privacybeleid moet worden beschreven hoe je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld van je bezoekers opslaat en gebruikt voor je website. Je moet de websitebezoekers tevens informeren als, wanneer en hoe dergelijke informatie wordt gedeeld met externe diensten en/of met wetshandhavingsinstanties (in overeenstemming met de relevante lokale voorschriften).

Hoe communiceer je met de websitebezoekers?

Licht indien van toepassing toe welke communicatiemiddelen je gebruikt (bijvoorbeeld e-mail, sms, enzovoort), en voor welke doeleinden (bijvoorbeeld marketingcampagnes, promoties, updates, enzovoort). Leg precies uit hoe je contact opneemt met de websitebezoekers door gebruik te maken van persoonlijke informatie die op je website is verzameld. Leg ook uit hoe zij zich kunnen afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Hoe gebruik je cookies en andere trackingtools?

Houd je website onder andere persoonlijke informatie bij door het gebruik van cookies? Dan moet je dit duidelijk maken aan de websitebezoekers. Wees duidelijk over welke trackingtools (bijvoorbeeld cookies, flash-cookies, webbakens, enzovoort) je website gebruikt en waarom, en welke persoonlijke informatie ze verzamelen.

Het is belangrijk om te vermelden dat diensten van derden, die cookies plaatsen of andere tracking-technologieën gebruiken via de diensten van Wix (zoals Google Analytics of andere applicaties die worden aangeboden via de Wix Appmarkt), hun eigen beleid kunnen hebben met betrekking tot hoe zij informatie verzamelen en opslaan. Aangezien dit externe diensten zijn, vallen dergelijke praktijken niet onder het privacybeleid van Wix.
Klik hier om te zien welke cookies zijn opgeslagen op de computer van je websitebezoekers. 

Je moet uitleggen hoe websitebezoekers hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke informatie kunnen intrekken, en hoe ze de verzamelde informatie kunnen verwijderen of wijzigen.

Updates van het privacybeleid

We raden je aan om je gebruikers te informeren over je mogelijkheid om het privacybeleid van je website te wijzigen of bij te werken.

Vragen en je contactgegevens

Geef geldige adressen/kanalen op, zodat je websitegebruikers of -bezoekers contact met je kunnen opnemen. 
Let op:
Nadat je je privacybeleid hebt opgesteld, raden we je aan om deze aan de voettekst van je website toe te voegen.

Vond je dit artikel nuttig?

|