De zoekbalk van je website aanpassen

Leestijd 4 minuten
Laat je bezoekers naar alles op je website zoeken met behulp van de zoekbalk van Wix Site Search. De resultaten van de zoekopdracht worden in een lijst weergegeven, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Je kunt de indeling en het ontwerp van je zoekbalk wijzigen zodat deze overeenkomt met het ontwerp van je website.
Een screenshot met de Wix Site Search-balk op een live website.
Lees in dit artikel meer over: 

De instellingen van de zoekbalk aanpassen

Pas de tijdelijke aanduiding van de tekst en de resultatenuggesties van je zoekbalk aan. 

Om de instellingen van je zoekbalk aan te passen:

 1. Klik in de Editor op de zoekbalk.
 2. Klik op Instellingen
 3. Pas de instellingsopties aan:
  • Placeholdertekst: Voeg een korte tekst toe die wordt weergegeven wanneer de zoekbalk leeg is.
   Let op: Deze tekst verdwijnt wanneer de bezoeker van je website begint te typen in de zoekbalk.
  • Resultaatsuggesties: Schakel resultaatsuggesties in of uit die worden weergegeven wanneer een gebruiker begint te typen.
  • Trending items: Schakel hethet tonen van items die trending zijn voordat een gebruiker begint te typen in of uit.
   Let op: Het inschakelen van trending items is alleen mogelijk als resultaatsuggesties ook zijn ingeschakeld. 
Een screenshot van het Instellingen-paneel van de zoekbalk in de Editor.

De indeling van de zoekbalk wijzigen

Stel de indeling, uitlijning en afstand van je zoekbalk in vanuit het Indeling-paneel.

Om de indeling van je zoekbalk te veranderen:

 1. Klik in de Editor op de zoekbalk.
 2. Klik op het Indelingen-pictogram .
 3. Pas de indelingsopties aan:
  • Kies een indeling: Kies een stijl voor je zoekbalk.
  • Uitlijning pictogram: Selecteer de positie van het zoekpictogram.
  • Tekstuitlijning: Selecteer de positie van de tekst.
  • Tekstopvulling: Stel de afstand in tussen de rand van de zoekbalk en de tekst.
  • Pictogramopvulling: Stel de grootte van het pictogramgebied in.
Een screenshot van de instellingen van het Indeling zoekbalk-paneel in de Wix Editor.
Let op:
De beschikbare opties zijn afhankelijk van de indeling die je kiest.

Het ontwerp van de zoekbalk aanpassen

Personaliseer het ontwerp van je zoekbalk voor de verschillende toestanden:
 • Normaal: Wanneer je balk niet in gebruik is.
 • Aanwijzen: Wanneer bezoekers de balk aanwijzen.
 • Focus: Wanneer bezoekers op de balk hebben geklikt.

Om het ontwerp van je zoekbalk aan te passen:

 1. Klik in de Editor op de zoekbalk.
 2. Klik op het Ontwerp-pictogram.
 3. Selecteer een vooraf ingesteld ontwerp.
 4. Klik op Ontwerp aanpassen om het verder te ontwerpen.
  1. Klik op een tabblad om te kiezen welke toestand je wilt aanpassen: Standaard, Aanwijzen of Focus.
  2. Pas de toestand aan met behulp van de opties:
   • Kleur en opvulling: Stel de kleur van de achtergrond en het pictogram in:
    • Invoerveld: Klik op het kleurvak om de achtergrondkleur van het invoerveld te selecteren en sleep de schuifregelaar om de dekking te vergroten of te verkleinen.
    • Knopachtergrond: Klik op het kleurvak om de achtergrondkleur van het zoekpictogram te selecteren en sleep de schuifregelaar om de dekking te vergroten of te verkleinen.
    • Knoppictogram: Klik op het kleurvak om de kleur van het zoekpictogram te selecteren en sleep de schuifregelaar om de dekking te vergroten of te verkleinen.
   • Rand: Voeg een rand toe en pas deze aan voor je balk:
    • Dekking en kleur: Klik op het kleurvak om de randkleur te selecteren en sleep de schuifregelaar om de dekking te vergroten of te verkleinen.
    • Stijl rand: Selecteer de stijl van je rand en aan welke zijden deze verschijnt.
    • Breedte: Sleep de schuifregelaar om de rand dikker of dunner te maken.
   • Hoeken: Buig de hoeken van je balk:
    • Voer een waarde in op een hoek of klik op het Vergrendel-pictogram en verander de waarden voor alle hoeken tegelijk.
   • Schaduw: Voeg een schaduw toe aan je balk:
    1. Schakel Schaduw tonen in om een schaduw toe te voegen.
    2. Pas de schaduw aan met behulp van de opties:
     • Hoek: Selecteer de schaduwhoek.
     • Afstand: Sleep de schuifregelaar om de afstand van de schaduw te vergroten of te verkleinen.
     • Grootte: Sleep de schuifregelaar om de grootte van de schaduw te vergroten of te verkleinen.
     • Vervagen: Sleep de schuifregelaar om de schaduwvervaging te vergroten of te verkleinen.
     • Dekking en kleur: Klik op het kleurvak en selecteer de schaduwkleur en sleep de schuifregelaar om de schaduwdekking te vergroten of te verkleinen.
   • Tekst: Maak de tekst op de balk op:
    • Kleur plaatshouder: Klik op het kleurvak om de tekstkleur van de tijdelijke aanduiding te selecteren en sleep de schuifregelaar om de dekking te vergroten of te verkleinen.
    • Tekstkleur: Klik op het kleurvak om de kleur van de invoertekst te selecteren.
    • Thema: Klik op het dropdownmenu en selecteer het tekstthema.
    • Lettertype: Klik op het dropdownmenu en selecteer het tekstlettertype.
    • Tekstgrootte: Sleep de schuifregelaar om de tekstgrootte in te stellen.
    • Vet/schuingedrukt: Klik op de opties om de tekst op te maken.
Een screenshot van het ontwerppaneel van de Wix Site Search-balk in de Wix Editor.
Wijzig de positie van je zoekbalk:
Om je zoekbalk te verplaatsen, klik en sleep je deze naar de kop- of voettekst van je website. 

Vond je dit artikel nuttig?

|