Wix Forms: לבחור מי יקבל הודעה על הגשת טפסים

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים לבחור מי יקבל הודעה אחרי שגולש ממלא טופס. בעלי תפקידים באתר יכולים לקבל הודעה על הגשת טפסים ולהגיב ישירות מ-Wix Inbox (תיבת ההודעות של Wix), מהאפליקציות לנייד והמיילים האישיים שלהם. אתם יכולים לשלוח התראות גם למיילים חיצוניים שלא מחוברים לאתר שלכם.
שימו לב:
בעלי תפקידים צריכים לקבל הרשאות ל-Wix Inbox. היכנסו אל Roles & Permissions (תפקידים והרשאות) בדאשבורד שלכם כדי להוסיף או להסיר הרשאות ל-Wix Inbox.

למידע נוסף על:


סוגי ההתראות

כשאתם בוחרים איך לקבל התראות על מילוי טפסים, תוכלו לבחור אחת משתי אפשרויות:
 1. בתיבת ההודעות, במייל ובאפליקציה: אתם וכל מי שעובד איתכם על האתר תקבלו התראה למייל האישי, בתיבת ההודעות של Wix ובאפליקציית Wix Owner. זו האפשרות המומלצת.
 2. רק במייל: זו האפשרות המומלצת לכתובות מייל שאינן חלק מהאתר שלכם.
שימו לב:
ההגדרות של ההתראות שאתם מקבלים במייל על מילוי טפסים שונות מההגדרות של ההתראות מתיבת ההודעות. רוצים לדעת איך משנים את ההגדרות של ההתראות במייל?.

התראות בתיבת ההודעות, במייל ובאפליקציה

מה היתרונות של קבלת התראות בתיבת ההודעות, במייל ובאפליקציה?
 • בעלי תפקידים באתר יכולים להקליק על Respond Now (שליחת תשובה) בתחתית המייל על מילוי הטופס כדי לפתוח אוטומטית את תיבת ההודעות של Wix.
 • כל השיחות אחרי שהטופס נשלח נשמרות, וכל בעלי התפקידים באתר עם גישה לתיבת ההודעות יכולים לראות אותן כדי להתערב ולענות.
 • בעלי התפקידים גם יכולים להקליק על Reply (שליחת תשובה) בתיבת המייל שלהם, וההודעה תישלח מכתובת מייל פיקטיבית ולא מהכתובת שלהם.

התראות למייל בלבד

אתם יכולים להגדיר שיישלחו התראות על מילוי טפסים לכתובות מייל חיצוניות שלא שייכות לבעלי תפקידים באתר. אם תבחרו באפשרות הזו, כל שיחה שתיווצר אחרי שליחת הטופס לא תישמר בתיבת ההודעות של Wix.
אם תבחרו באפשרות 'רק למייל', שימו לב:
 • ההודעות על מילוי הטופס יופיעו בתיבת ההודעות של Wix, אבל התשובות או שאר ההתכתבות לא.
 • כתובת המייל לא תקבל התראות על הגשת טפסים משולחן העבודה או מהאפליקציות של Wix לנייד.
 • במייל עם ההתראה על הגשה אין כפתור Respond Now שמוביל ל-Wix Inbox. במקום זאת, הם צריכים להגיב על הגשת הטופס באמצעות כפתור 'Reply' הרגיל.

בחירת מקבלי ההתראות על הגשת טפסים

אתם יכולים להוסיף בעלי תפקידים באתר וכתובות מייל חיצוניות להתראות על טפסים מ-Form Settings (הגדרות טופס) בלוח הבקרה שלכם.

כדי לבחור מי יקבל התראה על הגשת טפסים:

 1. עברו אל Forms (טפסים) בלוח הבקרה של האתר שלכם. 
 2. בחרו טופס כדי לעדכן את ההגדרות שלו:
  • לטפסים באתר:
   1. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד אחד מהטפסים באתר.
   2. הקליקו על Set Notifications (הגדרת התראות).
    שימו לב: יכול להיות שתתבקשו לפרסם את האתר ב-Editor כדי להמשיך.
  • לטפסים נפרדים:
   1. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד הטופס.
   2. הקליקו על Form Settings (הגדרות טופס)
 3. מתחת ל-Notifications (התראות) בחרו איך אתם רוצים לקבל התראות ולשלוח התראות לאחרים:
4. סמנו את התיבה כדי שהטופס שהגולש שלח יצורף כקובץ PDF להודעה במייל.
שימו לב:
לבעלי האתר, כל הודעות המייל על הגשת טופס נשלחות כברירת מחדל לכתובת המייל שמשויכת לחשבון ה-Wix שלכם.

זה עזר לך?

|