Wix Bookings: ניהול התראות המייל שלכם

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים לשנות את ההתראות שהלקוחות והעובדים שלכם מקבלים במייל בכל פעם שמזמינים שירות. אפשר גם ליצור אוטומציות כדי לשלוח התראות על הזמנות אחרות הקשורות לאירועים.
כאן תוכלו לקרוא על:

איך עורכים את מייל האישור שנשלח כברירת מחדל?

ערכו את מייל האישור שהלקוחות מקבלים בהתאם לרוח ולשפה של העסק, כדי ליצור אחידות בחוויית המותג.

כדי לערוך את מייל האישור שנשלח כברירת מחדל:

 1. עברו אל הטאב Booking Settings (הגדרות להזמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Emails & SMS Reminders (תזכורות מייל ו-SMS).
 3. הקליקו על Customize (עריכה) באפשרות Confirmation email (מייל אישור).
  טיפ: אתם יכולים גם להשתמש באוטומציות כדי לשלוח מיילים אישיים. כבו את המתג שליד Confirmation email והיעזרו בהוראות שבחלק הבא כדי ליצור את האוטומציות.
 4. הקליקו על הטאב הרלוונטי כדי לבחור את סוג השירות (פגישות או שיעורים וקורסים).
 5. (לא חובה) הפעילו את המתג שליד Add a video conferencing link to this email (הוספת לינק לשיחת וידאו למייל).
 6. בחרו איזה שדה לערוך:
  • Subject: ערכו את שורת הנושא של המייל כדי לגרום ללקוחות לרצות לפתוח אותו.
  • Message: ערכו את הטקסט של המייל, כולל כל פרט שהלקוחות צריכים לדעת מראש.
 7. (לא חובה) הקליקו על Send test email כדי לשלוח לעצמכם מייל לבדיקה.
 8. הקליקו על Save (שמירה).
שימו לב:
 • במייל האישור שתקבלו יופיע אזור הזמן של העסק שלכם. במייל שהלקוחות יקבלו יופיע אזור הזמן שלהם.
 • במייל לבדיקה יופיעו הסכומים ${priceText} ו-$12.34 כמחיר השירות והסכום הכולל. אלו לא הסכומים שיופיעו במייל האישור בפועל.

איך משתמשים באוטומציות כדי ליצור מיילים אישיים להזמנות?

אתם יכולים לעדכן את הלקוחות על פעולות או אירועים הקשורים להזמנה. לדוגמה, תוכלו לשלוח מייל ללקוחות כשהם מגיעים למפגש הראשון או לברך אותם כשהם מגיעים למספר מסוים של מפגשים.
חשוב:
 • בפגישות שדורשות אישור אי אפשר לשלוח מייל אישור אישי.
 • מייל האישור יישלח מהכתובת appointments@wixbookings.com. אם הלקוחות יענו למייל, ההודעה שלהם תועבר לכתובת שלכם.
 • כשלקוח או לקוחה מזמינים שירות, אתם מקבלים התראת מייל לכתובת שהגדרתם תחת הפרטים העסקיים. אם השירות משויך לחבר או חברת צוות, גם אתם וגם חברי הצוות מקבלים את מייל ההתראה (אחרי שהוספתם את כתובת המייל שלהם).
 • כדי להציג את מדיניות הביטול במייל האישור, הוסיפו את הטקסט להגדרות ה-Cancellation & Rescheduling (ביטולים ושינויים).
שימו לב:
אתר ה-Wix שלכם מגיע עם שתי אוטומציות בחינם. רכשו נוספות ככל שהעסק שלכם גדל בעזרת תוכנית Ascend

כדי ליצור מיילים אישיים להזמנות באמצעות אוטומציות:

 1. עברו לטאב Automations (אוטומציות).
 2. הקליקו על New Automation + (אוטומציה חדשה).
 3. הקליקו על הכותרת למעלה ותנו שם לאוטומציה.
 4. הקליקו על Bookings (הזמנות) במקטע Trigger (גורם מפעיל).
 1. בחרו את הגורם המפעיל.לפרטים נוספים על גורמי הפעלה ב-Wix Automations 
 2. בחרו את השירותים שיופעלו מתוך התפריטים הנפתחים.
 3. בחרו באפשרות Send email to contact (שליחת מייל לאיש הקשר) במקטע Actions (פעולות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) תחת Customize Your Sender Details כדי לערוך את הפרטים שלכם:
  • From name: ערכו את השם שמופיע כשם של מי ששלח את המייל. 
  • Reply-to email: ערכו את כתובת המייל שאליה יישלחו התשובות.
 2. הקליקו על Save (שמירה). 
 3. הקליקו על Edit Template (עריכת תבנית) כדי להתאים אישית את המראה של מייל האישור.
 4. הקליקו על התפריט הנפתח Timing (תזמון) כדי לקבוע זמן ותדירות לשליחת המיילים.
 1. (לא חובה) הקליקו על Add Follow-up Action + כדי להוסיף עוד פעולה שתקרה אחרי הפעלת האוטומציה.
 2. ‏הקליקו על Activate (הפעלה).

מה הלקוחות רואים כשהם מזמינים שירות?

כשהלקוחות מזמינים מכם שירות, Wix שולחת להם מייל אישור. בהתאם לשיטה שבחרתם קודם, במייל מופיעים טקסט רגיל או דברים נוספים, כמו הלוגו של החברה וגרפיקות אחרות.
חשוב:
אם הלקוח הזמין שירות ויש עיכוב בחיוב או שלא מצליחים לחייב אותו, תקבלו עדכון במייל.כשזה קורה בשירותים אונליין, מייל האישור שהלקוח מקבל לא כולל לינק לשיחת וידאו בזום או לשירות. תוכלו לשלוח אליו את הלינק ידנית ברגע שהלקוח ישלם: היכנסו אל יומן ההזמנות ואז הקליקו על המפגש שהוזמן ועל Copy Link כדי להעתיק את הלינק.


זה עזר לך?

|