Wix Bookings: להציע שירותים במספר מיקומים שונים

זמן קריאה: 6 דקות
הציעו את השירותים שלכם במספר מיקומים כדי לתת ללקוחות ולצוות שלכם גמישות ובחירה מכמה אפשרויות. אתם יכולים ליצור פגישות ושיעורים שמתרחשים ביותר ממקום אחד או ליצור שירותים נפרדים לכל סניף. 
כאן תוכלו לקרוא על:
הערה:
כשלקוחות מזמינים שירותים, המיילים נשלחים לכתובת המייל שמחוברת למיקום ברירת המחדל של העסק. 

הוספת המיקומים השונים של העסק

הוסיפו מיקומים חדשים ב-Business Info (פרטי העסק) באתר כדי שהלקוחות שלכם יכירו את כל המקומות שהם יכולים למצוא אתכם. לאחר מכן הם יוכלו לבחור את המיקום הנוח ביותר להזמנת השירותים שלכם.

כדי להוסיף מיקומים של העסק באתר:

 1. היכנסו אל Business Info  (פרטי העסק) בדאשבורד של האתר.
 2. גללו מטה עד ל-Location & Contact Info (מיקום ופרטי קשר).
 3. אם עוד הכנסתם בעבר, הכניסו עכשיו את המיקום הראשון שלכם:
  1. הכניסו את כתובת העסק.
  2. (לא חובה) הכניסו תיאור, לדוגמה, "כניסה מהדלת הצדדית שליד המעליות".
  3. הכניסו את פרטי יצירת הקשר הרלוונטיים למיקום הזה.
  4. הכניסו את שעות הפעילות ואת אזור הזמן הרלוונטי. טיפ: אפשר להציג רק את אזור הזמן המקומי בעזרת החלק Booking Policy (מדיניות הזמנות) בדאשבורד של האתר.
 4. הקליקו על Add a Second Location‏ / Add New Location (הוספת מיקום משני / הוספת מיקום חדש).
 1. הכניסו את הפרטים של המיקום החדש שלכם:
  1. הכניסו את כתובת העסק.
  2. (לא חובה) הכניסו תיאור, לדוגמה, "הכניסה מהחצר האחורית".
  3. הכניסו את הפרטים הרלוונטיים ליצירת קשר עבור המיקום הזה.
 2. חזרו על שלבים 4 ו-5 כדי ליצור מיקומים נוספים.
 3. הקליקו על Save (שמירה).

עדכון המיקומים של אנשי הצוות

הוסיפו את אנשי הצוות שלכם לכמה מיקומים כדי לאפשר גמישות בקביעת מפגשים ושיעורים. זאת דרך להציע חלופות נוחות יותר ללקוחות שלכם.
הערה:
הקליקו כאן לפרטים נוספים על סיבות נוספות שיכולות להשפיע על זמינות הצוות

כדי לעדכן את המיקומים של חברי הצוות:

 1. קודם כל, חשוב להתחיל בהגדרת שעות ברירת המחדל של העסק
 2. היכנסו אל Staff (חברי הצוות) בדאשבורד של האתר.
 3. עברו עם העכבר מעל איש הצוות שאתם רוצים לעדכן והקליקו על Edit (עריכה).
 4. הקליק על Edit Staff Availability (עריכת זמינות הצוות) (אם תתבקשו, הקליקו על Save & Continue - שמירה והמשך).
 5. הקליקו על Customize staff hours (עריכת שעות פעילות של הצוות).
 6. סמנו את תיבת הסימון שליד היום הראשון שאתם רוצים להגדיר.
 7. בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Location (מיקום). 
 8. הגדירו את השעות למיקום שבחרתם.
 9. (לא חובה) צרו עוד חלון זמנים פתוח לאותו היום:
  1. הקליקו על אייקון ההוספה .  
  2. בחרו מיקום ושעה למקטע החדש. 
 10. חזרו על שלבים 6 עד 9 עבור ימים נוספים. 
 11. הקליקו על Save (שמירה).
עכשיו, אחרי שהגדרתם את זמינות הצוות, אתם יכולים ליצור או לערוך פגישות בכל המיקומים שלכם.

הוספת מיקומים נוספים לפגישה או לשיעור

ככל שהעסק שלכם יגדל, ייתכן שתרצו להוסיף עוד מיקומים לשירותים הקיימים שלכם. זוהי דרך מעולה להגדיל את מעגל הלקוחות ולהציע יותר נוחות ללקוחות הקיימים שלכם. 

כדי להוסיף עוד מיקומים לפגישה או לשיעור:

 1. עברו אל Booking Services (שירותי Booking) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. הקליקו על פגישה או שיעור קיימים כדי לערוך אותם. 
 3. הקליקו על Edit (עריכה) תחת Location (מיקום) תחת Service Details (פרטי השירות).
 4. הקליקו על Business Location (מיקום העסק).
 5. בחרו את כתובות העסק הרלוונטיות מהתפריט הנפתח Choose locations
 1. הקליקו על Save (שמירה).
 2. בקטע Availability (זמינות), סמנו את תיבות הסימון שליד כל איש צוות שמציע את השירות הזה.
 1. (לא חובה) אפשר לקבוע מועדים לשיעורים במספר מקומות על ידי גלילה מטה ל- Schedule (לוח זמנים). 
  1. Add Sessions (הוספת מפגשים) (אם התבקשתם, הקליקו על Save & Continue - שמירה והמשך).
  2. הוסיפו את המפגשים הנדרשים, כולל המיקומים.
  3. הקליקו על Add more recurring sessions+ (הוספת מפגשים חוזרים) כדי לקבוע מפגשים נוספים.
 2. הקליקו על Save (שמירה).

הצעת קורסים במיקומים שונים

אתם יכולים ליצור קורס ולהציע אותו בכל אחד מהמיקומים שלכם. אי אפשר ליצור קורס בודד שמתקיים במספר מיקומים. 
כדי להציע קורס במספר מיקומים, צרו את הקורס והציעו אותו במיקום אחד. אחרי זה, שכפלו את הקורס והגדירו אותו להתקיים במיקום אחר. קורס בודד לא יכול לקיים מפגשים ביותר ממיקום אחד

כדי להציע קורס בכמה מיקומים:

 1. עברו אל Booking Services (שירותי Booking) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. הקליקו על קורס קיים כדי לערוך אותו.
 3. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Location (מיקום) תחת Service Details (פרטי שירות).
 4. בחרו איפה הקורס יתקיים: 
  • Business location: בחרו באחת מכתובות העסק שלכם.
  • Custom Location: (מיקום ייחודי) בחרו מיקום שאינו כתובת העסק שלכם.

 5. הקליקו על Save (שמירה).
 6. הקליקו על פעולות נוספות ליד הקורס שיצרתם למעלה בטאב Booking Services.
 7. הקליקו על Duplicate (שכפול).

 8. הקליקו על Edit (עריכה) תחת Location (מיקום) תחת Service Details (פרטי שירות).
 9. בחרו איפה אתם רוצים שהחלק השני של הקורס יתקיים:
  • Business location: בחרו באחת מכתובות העסק שלכם.
  • Custom Location: בחרו מיקום שאינו כתובת העסק שלכם.
  • (לא חובה) חזרו על שלבים 6 עד 9 לפי הצורך, בהתאם למספר המיקומים שאתם רוצים לכלול בקורס. שימו לב: הלקוחות שלכם יצטרכו להירשם לכל מפגש בקורס בכל אחד מהמיקומים. 
 10. הקליקו על Save (שמירה).

הצגת שירותים לפי מיקום

אם תבחרו לכלול טאבים ברשימת השירותים שלכם, תוכלו להציג את השירותים שלכם לפי מיקום, במקום לפי קטגוריות שירות. 

כדי להציג שירותים לפי מיקום:

 1. עברו לעמוד השירות ב-Editor.
  טיפ: זה עשוי להופיע בתור "Book Online".
 2. הקליקו על האלמנט Service List בעמוד.
 3. הקליקו על Settings (הגדרות). 

 4. הקליקו על הטאב Display (תצוגה).
 5. הפעילו את מתג ההפעלה Show tabs on Service List כדי להוסיף את הטאבים שמציגים את המיקומים השונים שלכם.
 6. בחרו ב-Locations (מיקומים) תחת Use tabs to filter (לסנן בטאבים לפי).

זה עזר לך?

|