Wix Bookings: הגדרת תשלומים אונליין ותשלומים לא מקוונים (ידניים)

זמן קריאה: 5 דקות
Wix Bookings מאפשרת לכם לקבל תשלומים מהלקוחות באופן אישי (לא מקוון) עם מגוון של שיטות תשלום שונות. בחרו בשיטה שהכי מתאימה לעסק שלכם.
שימו לב:
לפרטים נוספים על חיוב פיקדונות, חיוב במחיר משתנה, הצעת שירותים בחינם או חיוב שירות כחלק מחבילה, הקליקו כאן

איך אתם רוצים שלקוחות ישלמו עבור השירותים שלכם?


קבלת תשלומים רק בכרטיסי אשראי או ארנקים דיגיטליים

ב-Wix אנחנו מציעים מגוון רחב של שיטות תשלום אונליין (מקוון). זמינות שיטות התשלום משתנה לפי אזור, כך שהן משתנות בהתאם למיקום שלכם. בעזרת כל אחת מהשיטות האלה, לקוחות יכולים לשלם לכם כשהם קובעים מועד לקבלת שירות.

כדי לקבל תשלום בכרטיסי אשראי או ארנקים דיגיטליים:

 1. הגדירו את כרטיס האשראי ו/או הארנק הדיגיטלי:
  1. יש לעבור לקבלת תשלומים בלוח הבקרה של האתר שלך. 
  2. הקליקו על מתג ההפעלה ליד שיטת התשלום בה אתם רוצים להתשמש, (לדוגמה PayPal, ‏Isracard,‏ Max וכו') או הקליקו על +Add Payment Methods (הוספת שיטת תשלום) לצפייה באפשרויות נוספות.
  3. וודאו שמתג ההפעלה של שיטת התשלום Manual (ידני) לא פעיל.
  4. הקליקו על Connect Me (חברו אותי).
  5. הקליקו על Complete Setup (השלמת ההגדרות) תחת כל שיטת תשלום ועקבו אחר השלבים.
 2. הצגת שיטת תשלום אונליין באתר שלכם:
  1. עברו לטאב ה-Booking Services בדאשבורד של האתר שלכם.
  2. בחרו אפשרות:
   • הקליקו לעריכת שירות קיים
   • הקליקו Add a New Service להוספת שירות חדש
  3. גללו למטה עד ל-Pricing (מחירון).
  4. בחרו אפשרות:
   • Appointments (פגישות):
    1. בחרו ב-Fixed Price (מחיר קבוע) מהתפריט הנפתח Price per Session (מחיר למפגש).
    2. אם האפשרות pay the entire amount online (תשלום הסכום הכולל אונליין) עוד לא נבחרה, הקליקו על Change ובחרו בה. 
   • שיעורים או קורסים: 
    1. בחרו ב-Online (אונליין) מהתפריט הנפתח Accept Payment (קבלת תשלומים).
שימו לב:
אם תבחרו ב-Online כל האפשרויות שבחרתם בטאב Accept Payments יוצגו.

קבלת תשלומים באופן אישי כאפשרות התשלום היחידה

אפשרו ללקוחות שלכם לשלם כשהם מגיעים למפגש. הם יכולים לשלם במזומן, או בכל שיטת תשלום אחרת שאתם מציעים. התשלום עצמו לא מתעדכן אוטומטית בדאשבורד של Wix, אבל אתם יכולים לעדכן אותו ידנית.

כדי להגדיר תשלום באופן אישי:

 1. עברו לטאב ה-Booking Services בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. בחרו אפשרות:
  • הקליקו לעריכת שירות קיים
  • הקליקו Add a New Service להוספת שירות חדש
 3. גללו למטה עד ל-Pricing (מחירון).
 4. בחרו אפשרות:
  • Appointments (פגישות):
   1. בחרו ב-Fixed Price (מחיר קבוע) מהתפריט הנפתח Price per Session (מחיר למפגש).
   2. ‏הקליקו על Change (שינוי).
   3. בחרו Pay amount in person (תשלום הסכום באופן אישי (לא מקוון)).
  • שיעור או קורס:
   1. בחרו ב-In Person (באופן אישי) מהתפריט הנפתח Accept Payment (קבלת תשלומים).

קבלת תשלומים לא מקוונים (ידניים) בלבד

בחרו בשיטת התשלום manual (ידנית) אם אתם רוצים להציג הוראות תשלום (לדוגמה, העברה בנקאית) שהלקוחות יראו בתהליך ההזמנה. שיטה זאת לרוב משמשת לגביית התשלום לפני שהלקוחות מגיעים לתאריך שנקבע לקבלת השירות. התשלום עצמו לא מתעדכן אוטומטית בדאשבורד של Wix, אבל אתם יכולים לעדכן אותו ידנית. 

להגדרת שיטת תשלום ידנית:

 1. הגדירו תשלום ידני:
  1. עברו לטאב Accept Payments (קבלת תשלומים) בדאשבורד שלכם.
  2. בחרו ב-Manual (ידני).
  3. הקליקו על Connect Me (חברו אותי).
  4. הקליקו על Manage Manual Payments (נהול תשלוים ידניים).

  5. הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו כותרת להוראות התשלום.
  6. הכניסו את ההוראות בתיבת הטקסט (לדוגמה "יש להעביר את התשלום לבנק "מעות בע"מ" חשבון מספר 123456).
  7. הקליקו על Done (סיום).
  8. וודאו שמתגי ההפעלה ליד שיטות התשלום האחרות אינם פעילים.
 2. הצגת שיטת תשלום ידני באתר:
  1. עברו לטאב ה-Booking Services בדאשבורד של האתר שלכם.
  2. בחרו אפשרות:
   • הקליקו לעריכת שירות קיים
   • הקליקו Add a New Service להוספת שירות חדש
  3. גללו למטה עד ל-Pricing (מחירון).
  4. בחרו אפשרות:
   • Appointments (פגישות):
    1. בחרו ב-Fixed Price (מחיר קבוע) מהתפריט הנפתח Price per Session (מחיר למפגש).
    2. אם האפשרות pay the entire amount online (תשלום הסכום הכולל אונליין) עוד לא נבחרה, הקליקו על Change ובחרו בה. 
   • שיעורים או קורסים: 
    1. בחרו ב-Online (אונליין) מהתפריט הנפתח Accept Payment (קבלת תשלומים).
שימו לב:
אם תבחרו ב-Online כל האפשרויות שבחרתם בטאב Accept Payments יוצגו.

קבלת תשלום בשילוב של כמה שיטות תשלום המוזכרות מעלה

כשאתם יוצאים שירות, אתם יכולים לבחור בין 3 אפשרות תשלום: Online (אונליין), In Person (באופן אישי) או שניהם Online & In Person. הנה מה שקורה בבחירה של כל אחת מהאפשרויות האלה:
 • Online: (אונליין/מקוון) יוצגו כל השיטות שאפשרתם בטאב Accept Payments. זה אומר שאם אפשרתם תשלום ידני וגם בכרטיס אשראי וארנק דיגטלי, הלקוחות שלכם יראו את ההוראות לתשלום הידני יחד עם אפשרויות התשלום המקוונות האחרות. 
 • In Person: (באופן אישי) אם בחרתם תשלום באופן אישי, הלקוחות ישלמו כשהם יגיעו לקבל את השירות. שימו לב שיש להבדיל בין שיטת התשלום "באופן אישי" לבין "ידנית". ההוראות שהכנסתם בשיטת התשלום הידנית בטאב Accept Payments, לא יופיעו באתר שלכם.
 • Online & In Person: (אונליין ובאופן אישי) לקוחות יכולים לבחור את אפשרות התשלום באופן אישי ולשלם כשהם מגיעים, או להקליק ולבחור בכל אחת האפשרויות האחרות שאפשרתם בטאב Accept Payments.

זה עזר לך?

|