Wix Bookings: ביטול מפגש

זמן קריאה: 2 דקות
כשמפגש לא מתקיים, אתם יכולים לבטל אותו ולהסיר אותו מהיומן שלכם. אתם יכולים לבחור שתשלח הודעת ביטול למשתתפים במפגש. 
טיפים:

לפרטים על ביטול מפגשים:


ביטול פגישה

 1. עברו לטאב Booking Calendar (יומן מפגשים) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על הפגישה שאתם רוצים לבטל
 3. הקליקו על Delete (מחיקה).

 4. (לא חובה) סמנו את התיבה Notify participants with an email (שליחת הודעת ביטול במייל למשתתפים) והכניסו את תוכן ההודעה.
 5. הקליקו על Yes, Cancel Session (כן, בטלו את המפגש) לאישור.

ביטול שיעור בודד או סדרת מפגשים בקורס

 1. עברו לטאב Booking Calendar (יומן מפגשים) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על השיעור או המפגש בקורס שאותו אתם רוצים לבטל.
 3. הקליקו על Cancel Session (ביטול המפגש).

 4. הקליקו על This session (המפגש הזה).
 5. (לא חובה) סמנו את התיבה Update participants about changes with an email (עדכון המשתתפים במייל לגבי השינוי) והכניסו את ההודעה.
 6. הקליקו על Yes, Cancel Session (כן, בטלו את המפגש) לאישור.
טיפ:
אתם גם יכולים לבטל סדרת מפגשים בקורס המתוכננת להתקיים ביום ובשעה ספציפיים. לדוגמה, אם יש לכם שיעור זומבה שמתקיים בכל שלישי וחמישי ב-12:00, אתם יכולים לבטל את כל המפגשים העתידיים שתוכננו ליום שלישי, כך שתישארו רק עם סדרת השיעורים של חמישי. עושים זאת בבחירת כל המפגשים העתידיים (all future sessions):

זה עזר לך?

|