Studio Editor: הזמנת אנשים שיעזרו לערוך את האתר

זמן קריאה: 6 דקות
יש חברי צוות או אנשים חיצוניים שאתם רוצים שיעבדו איתכם על אתר כלשהו? אפשר להזמין אותם ישירות מ-Studio Editor. ניתן לבחור תפקיד בהתאם לתחום המומחיות של כל אחד ואחת, או ליצור תפקידים עם ההרשאות הרצויות. התפקידים שתשייכו יקבעו את ההרשאות ב-Editor. 
בנוסף, אתם יכולים להגדיר את הרשאות העריכה בעמוד כדי לקבוע אילו עמודים חברי הצוות ובעלי התפקידים החיצוניים יוכלו לעדכן. ה-Editor מותאם אוטומטית לתפקיד של כל אחד ואחת, כדי שהפעולות הלא מורשות יהיו מוסתרות או מושבתות.
בעמוד זה תלמדו איך:
טיפ:
ה-Studio Editor מאפשר עריכה במקביל, כדי שכולם בצוות יוכלו לערוך את אותו האתר בו-זמנית. השינויים שלך מסונכרנים בזמן אמת. 

הזמנת אנשים לאתר

אתם יכולים להזמין אנשים לעזור לכם בעריכה ובניהול של אתר Studio Editor שאתם עובדים עליו. באמצעות פרטי התחברות נפרדים, בעלי התפקידים באתר מקבלים גישה לפיצ'רים הרלוונטיים לתפקיד שלהם (ב-Editor או בדאשבורד). 

כדי להזמין אנשים לצוות האתר שלכם:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio  בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Invite People to Collaborate (הזמנת אנשים לשיתוף פעולה).
 5. הכניסו את כתובת המייל של מי שאתם רוצים להזמין.
 6. סמנו את התיבה ליד התפקיד/ים שאתם רוצים לשייך לאדם הזה.
  טיפ: אפשר ליצור תפקידים בהתאמה אישית לאנשים וכך לבחור בעצמכם את ההרשאות. 
 7. הקליקו על Send Invite (שליחת ההזמנה).
המסך שבו אתם מכניסים את כתובת המייל של בעל/ת התפקיד ובוחרים את התפקיד שלהם
מה השלב הבא?
מי שהזמנתם יקבל מייל שדרכו הוא או היא יוכלו לאשר את ההזמנה ולהצטרף לאתר.

שליחת הזמנה חוזרת

אם מי שהזמנתם לא קיבל את המייל הראשון ששלחתם, אתם תמיד יכולים לשלוח שוב את ההזמנה. גם אם ההזמנה שנשלחה עדיין בתוקף וגם אם לא, אפשר פשוט לשלוח הזמנה נוספת ישירות מ-Wix Studio. 

כדי לשלוח הזמנה חוזרת:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio  בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Roles & Permissions (תפקידים והרשאות).הערה: העמוד הרלוונטי ייפתח בטאב חדש בדפדפן.
 5. (בטאב החדש) הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד האדם הרלוונטי.
 6. הקליקו על Resend Invite (שליחה חוזרת של ההזמנה).
צילום מסך של בעל/ת תפקיד שנמצא בהמתנה, וההזמנה נשלחת שוב

יצירה וניהול של תפקידים

אתם יכולים לנהל את התפקידים באתר שלכם בכל זמן שתרצו. ניתן ליצור ולערוך תפקידים בהתאמה אישית, למחוק תפקידים שאתם כבר לא צריכים או לשכפל תפקידים מוגדרים מראש כדי לשנות את ההרשאות שלהם. 

כדי ליצור ולנהל תפקידים:

 1. היכנסו ל-Sites בסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio.
 2. עברו עם העכבר מעל אייקון בעלי התפקידים באתר הרלוונטי. 
 3. הקליקו על Manage Roles & Permissions (ניהול תפקידים והרשאות).
 4. בחרו מה לעשות מכאן:
טיפ:
כשחברי הצוות יעברו עם העכבר מעל האווטאר שלהם בפינה השמאלית העליונה, הם יראו את התפקידים שלהם במערכת:
צילום מסך של הטולטיפ שמופיע עם השם והתפקיד כשעומדים עם העכבר מעל האווטאר

ניהול הרשאות לכל עמוד

בנוסף לתפקידים באתר ובצוות, בעלי אתרים יכולים להפעיל עוד סוג של הרשאה ששולטת בעמודים ובמקטעים גלובליים. 
תפקידי האתר והצוות קובעים אילו פעולות אנשים יוכלו לבצע, ואילו ההרשאות לכל עמוד קובעות על אילו עמודים ובמקטעים גלובליים הם יכולים לעבוד. 

כדי לנהל את ההרשאות לכל עמוד:

 1. הקליקו על האייקון של Wix Studio בפינה השמאלית העליונה.
 2. עמדו עם העכבר מעל Site (אתר).
 3. עמדו עם העכבר מעל Team Work (עבודת צוות).
 4. הקליקו על Permissions Per Page (הרשאות לעמוד).
 5. הקליקו על התפריט הנפתח ליד שם של משתמש או משתמשת כדי לערוך את ההרשאות שלהם.
 6. סמנו את התיבות שליד רמת הגישה הרלוונטית:
  • All pages (כל העמודים): הרשאה לערוך את כל עמודי האתר.
  • All pages and global sections (כל העמודים והמקטעים הגלובליים): יכולים לערוך את כל העמודים ואת כל המקטעים הגלובליים.
   הערה: כדי לבחור באפשרות הזו, אתם צריכים קודם לסמן את התיבה All pages (כל העמודים).
  • Specific pages (עמודים ספציפיים): סמנו את התיבות שליד העמודים שאתם רוצים לאפשר לאדם הזה לערוך.
צילום מסך של החלונית Permissions Per Page, עם אפשרות לסמן את התיבות שליד עמודים מסוימים

ביצוע פעולה בלתי מורשית ב-Editor

לכל משתמש ומשתמשת יש תפקיד במערכת עם הרשאות שבעלי האתר יכולים לשנות בכל שלב. 
אזורים שלא כלולים בהרשאות שלכם מופיעים באפור ואי אפשר להקליק עליהם.
כדי לגשת לפיצ'ר מושבת, צרו קשר עם בעלי האתר ובקשו מהם להוסיף את ההרשאות הרלוונטיות לתפקיד שלכם.

זה עזר לך?

|