Site Members: איך לאשר את חברי האתר

זמן קריאה: 2 דקות
אזור חברי האתר מאפשר לכם לבחור אם חברים חדשים יאושרו אוטומטית או ידנית אחרי בדיקה. כדי לאשר או לחסום בקשות ממתינות, עברו לרשימת החברים בדאשבורד של האתר. 
כאן תוכלו לקרוא על איך לאשר חבר חדש באתר:

אישור חבר אתר מתוך רשימת החברים

כשאתם צופים ב-Member List (רשימת החברים) בדאשבורד, אתם יכולים לאשר חברים חדשים בקליק אחד מטאב ה-Pending. 

כדי לאשר חבר אתר מה-Member List:

  1. עברו אל Member List (רשימת חברי האתר). 
  2. הקליקו על Pending (בהמתנה) ליד Site Members (חברי האתר) .
  3. הקליקו על Approve (אישור) ליד החבר/ים הרלוונטי/ים.

אישור חבר לאחר בדיקת הפרטים שלו

רוצים שיהיו לכם יותר פרטים על החבר לפני שאתם מאשרים את ההצטרפות שלו? אתם לבדוק את הפרטים שהשאיר בהרשמה, ורק אחרי זה להחליט אם לאשר. 

כדי לאשר חבר לאחר בדיקת הפרטים שהשאיר:

  1. עברו אל Member List (רשימת חברי האתר). 
  2. הקליקו על Pending (בהמתנה) ליד Site Members (חברי האתר) .
  3. הקליקו על החבר הרלוונטי כדי לפתוח את כרטיס הקשר שלו.
  4. צפו בפרטים שאיתם החבר נרשם. 
  5. במידה ואתם רוצים לאשר, הקליקו על Approve (אישור) תחת Member Info (פרטי החבר).

שאלות נפוצות

זה עזר לך?

|