CMS: Özgün Dinamik Sayfa URL'leri Oluşturma

10 dakikalık okuma
Dinamik sayfalarınızın URL kısa ismi yapısı hem dinamik sayfanın türünü (öge veya liste) hem de dinamik öge sayfasının her bir sürümü tarafından kullanılan URL kısa isimlerini belirler. 

Web sitenizdeki belirli bir sayfanın açık web adresini temsil eden URL kısa ismi temel olarak URL'nin ana domain adından sonra gelen kısmıdır ve hem kişilerin hem de arama motorlarının içeriğin ne hakkında olduğunu anlamalarına yardımcı olur. 

Her bir koleksiyon ögesinin kendi özgün web adresine sahip olmasını sağlamak için dinamik öge sayfanızın URL kısa ismi yapısına değişkenler eklemeniz gerekebilir. Bu değişkenler koleksiyon ögelerinizin gerçek alan değerleriyle değiştirilen yer tutucular olarak görev yaparlar.
Dinamik öge sayfası URL'lerini düzenleme ve eski URL'ler için otomatik yönlendirmeler ayarlama özelliğini yayınlamak için çalışıyoruz.

URL kısa isimleri ve URL kısa ismi yapıları hakkında

URL kısa ismi bir URL'de (web adresinde) domain adından sonra görünen karakterlerdir. Hem insanların hem de arama motorlarının ilgili sayfa içeriğinin ne hakkında olduğunu anlamalarına yardımcı olurlar. URL kısa ismi yapıları ise fiili URL kısa isimlerinin nasıl oluşturulacağını ve hangi tür dinamik sayfanın (liste veya öge) kullanılacağını belirler.

Örneğin, www.domaininiz.com/kedigiller/büyük/bengal URL'sinde:
 • URL kısa ismi: /kedigiller/büyük/bengal
 • Düzenlenebilir URL kısa ismi yapısı: kedigiller/{kategori-alanı}/{birincil-alan}

Sayfa ayarlarınızın SEO sekmesinde aşağıdaki varsayılan URL kısa ismi yapılarını düzenleyebilirsiniz:
 • Dinamik liste sayfaları: https://www.{domaininiz.com}/{koleksiyon-adı}
 • Dinamik öge sayfaları: https://www.{domaininiz.com}/{koleksiyon-adı}/{birincil-alan}
  Not: CMS, hangi türde olursa olsun ikinci olarak oluşturduğunuz dinamik sayfanın URL kısa ismi yapısına koleksiyon adından sonra -1 ekler. Sitenizde kullanılan başka bir URL kısa ismi yapısı ile çakışmasına yol açmadığı sürece bunu silebilirsiniz. 

Koleksiyonunuzdaki Sayfa Bağlantısı alanları ile bunlara karşılık gelen dinamik sayfalar aynı ada sahiptir. Birincil alanınızın yanında bir Bayrak simgesi görünürken, URL kısa isminde kullanılan tüm alan adlarının yanında SLUG etiketi görünür.

URL kısa ismi yapıları dinamik sayfa URL'lerini belirler

Bir dinamik sayfa oluşturduğunuzda, koleksiyonunuza bir Sayfa Bağlantısı alanı eklenir. Bu alanda dinamik sayfanın URL kısa ismi yapısında kullanılan karakterler ve değişkenler bir araya getirilerek koleksiyon ögeleri için özgün URL'ler oluşturulur. Varsayılan olarak, dinamik öge sayfalarında koleksiyonun birincil alanı URL kısa ismi yapısına eklenir. URL kısa isimlerinde kullanılan alan adları tümü küçük harf ve boşlukların yerinde kısa çizgiler olacak şekilde düzenlenir. 
Koleksiyon ögelerinin dinamik öge sayfası URL kısa isimlerini doğrudan Sayfa Bağlantısı alanından değiştirmenize olanak tanıyacak bir özellik yayınlamak için çalışıyoruz. Ayrıca eski bağlantıyı ziyaret eden kullanıcıları ve arama motorlarını yeni dinamik sayfa URL'sine gönderen bir URL yönlendirmesi oluşturabileceksiniz.
URL kısa ismi yapısına bir değişken eklediğinizde, değişkenin temsil ettiği bir koleksiyon alanını seçmiş olursunuz. Eklenen değişken her bir koleksiyon ögesinin mevcut alan değeriyle değiştirilen bir yer tutucu işlevi görür. Bu özellik koleksiyon ögelerinin alan değerlerini dinamik sayfa URL'lerinde kullanmanıza olanak sağlar.
Aşağıdaki örnekte:
Ögeleri tekil olarak göstermek için kullanılan dinamik öge sayfasının URL kısa ismi yapısına 'Kategori' alanını temsil eden bir değişken eklenmiştir. Bunun bir sonucu olarak 'Kategori' alanındaki değerler her bir ögenin Sayfa Bağlantısı alanına eklenerek dinamik öge sayfasının her bir sürümü için özgün URL kısa isimleri oluşturulmasını sağlamıştır. 

Dinamik sayfa türünü değiştirmek için değişkenleri kullanma

Koleksiyonunuzdaki her Sayfa Bağlantısı alanı belirli bir dinamik sayfayı temsil ederken, bu alanlardaki her değer bir koleksiyon ögesinin URL kısa ismini temsil eder. Bir dinamik sayfanın URL kısa ismi yapısını değiştirmek için değişkenler eklediğinizde, Sayfa Bağlantısı alan değerleri buna göre uyarlanır. 

Koleksiyonunuzdaki birden fazla ögenin Sayfa Bağlantısı alan değeri aynıysa, CMS bu ögelerin aynı sayfayı paylaşması gerektiğine hükmeder. Eğer bu bir dinamik liste sayfasıysa, böyle bir durumda dinamik öge sayfasına dönüşür. 

Bu dinamik öge sayfası her özgün Sayfa Bağlantısı değeri (URL kısa ismi) için farklı bir sürüme sahip olur ve dinamik sayfa veri kümesine bağlı bir tekrarlayıcı, galeri veya tablo aynı URL kısa ismini paylaşan koleksiyon ögelerini liste halinde gösterir.
Aşağıdaki örnekte:
Dinamik liste sayfasının URL kısa ismi yapısına 'Kategori' alanını temsil eden bir değişken eklenmiştir. Sayfa Bağlantısı alan değeri artık her ögede aynı olmadığı için dinamik liste sayfası bir dinamik öge sayfasına dönüşmüştür. 
Aşağıdaki örnekte:
Sayfa Bağlantısı alanında yalnızca iki özgün URL kısa ismi yer almaktadır. Dolayısıyla dinamik öge sayfasının yalnızca iki sürümü olur:
 • /kedigiller/büyük adresinde aynı URL kısa ismini paylaşan 2 ögenin gösterildiği sürüm
 • /kedigiller/orta adresinde aynı URL kısa ismini paylaşan 3 ögenin gösterildiği sürüm

Dinamik sayfa URL'lerine neden değişken eklemelisiniz?

Dinamik öge sayfasının her koleksiyon ögesi için özel bir sürüm oluşturabilmesi, Sayfa Bağlantısı alanında özgün bir URL kısa isminin bulunmasıyla mümkündür. Aksi takdirde sayfa her bir öge için var olamaz. Her ögenin özgün bir URL'ye sahip olmasını sağlamak için URL kısa ismi yapısına değişkenler eklemeniz gerekebilir.

Koleksiyonunuzdaki iki ögenin birincil alanı aynı değere sahipse ve dinamik öge sayfasının URL kısa ismi yapısına bir değişken eklemezseniz, bu iki öge için yalnızca bir URL oluşturulur. Bunun nedeni, birincil alanın varsayılan olarak dinamik öge sayfasının URL kısa ismi yapısında kullanılmasıdır. Her iki öge için yalnızca bir URL oluşturulduğundan, yalnızca biri dinamik öge sayfasının özel bir sürümüne sahip olur. 
Örnek:
Örneğin, dinamik öge sayfanızın URL kısa ismi yapısı /ekip/{birincil-alan} ile bitiyorsa ve koleksiyonda her iki ögenin birincil alanında "Elif" yazıyorsa, /ekip/elif içeren tek bir bir URL oluşturulur. Böylece iki koleksiyon ögesinden yalnızca biri özgün bir dinamik öge sayfası sürümüne sahip olur. 

Bu sorunu gidermek için URL kısa ismi yapısına bir değişken alanı ekleyebilirsiniz. Örneğin, "telefon" alanında her ögenin farklı bir değeri varsa, URL kısa ismi yapısına "telefon" alanı ekleyin. Bu durumda URL yapısı /ekip/elif/{telefon} şeklinde olacağı için her bir ögenin kendi özgün dinamik öge sayfası URL'sine sahip olması sağlanır.

URL kısa ismi yapıları mevcut yapılarla çakışamaz

Sitenizdeki diğer sayfalar tarafından kullanılmakta olan bir URL kısa ismi yapısı belirleyemezsiniz. URL kısa ismi yapısının özgün olabilmesi için sitenizdeki başka bir sayfanın URL yapısındaki aynı ön eke (ör. {Koleksiyon adı}) ve (değişkenler farklı olsa bile) aynı sayıda değişkene sahip olmaması gerekir. 

CMS, mevcut bir yapıyla çakışması durumunda URL kısa ismi yapısındaki değişiklikleri kaydetmenize izin vermez. Bu nedenle, dinamik sayfalarınızın URL kısa ismi yapılarını güncellerken, aynı ön ekten sonra aynı sayıda değişkene sahip olmadıklarından emin olun. 

Dinamik sayfa URL'si yapılarına değişkenler ekleme

URL kısa ismi yapınızı kontrol etmek için editörünüzdeki dinamik sayfa ayarlarınızın SEO sekmesine gidin. Buradan yapıyı manuel olarak düzenleyebilir ve koleksiyon ögelerinin mevcut alan değerlerini kullanan değişkenler ekleyebilirsiniz. 
Önemli:
Dinamik sayfalarınızın URL kısa ismi yapısını değiştirirseniz, bu sayfalara yönlenen mevcut bağlantıların hiçbiri çalışmaz. Sitenizdeki bağlantılar, harici olarak paylaştığınız bağlantılar ve arama motorlarındaki SEO bağlantıları buna dahildir. Ziyaretçileri ve arama motorlarını eski URL'den yenisine yönlendiren bir otomatik yönlendirme özelliği yayınlıyoruz. 
Wix Editör
Studio Editor
 1. Editöre gidin.
 2. Sayfalar ve Menü simgesine tıklayın.
 3. Dinamik Sayfalar'a tıklayın. 
 4. İlgili dinamik sayfanın üzerine gelerek sağdaki Diğer Eylemler simgesine tıklayın.
 5. SEO'ya tıklayın.  
 6. URL kısa ismi yapısı alanını düzenleyin: 
  • URL kısa ismi yapısında dinamik değerler kullanmak için Değişken Ekle'ye tıklayın ve ilgili metin veya sayı alanını seçin. 
  • URL kısa ismi yapısında statik değerler kullanmak için ilgili metin veya sayı değerlerini girin. 
  • URL kısa ismi yapısında yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için klavyenizdeki Enter tuşuna basın. 

Belirli dinamik öge sayfaları için URL kısa isimlerini düzenleme

Koleksiyonunuzdan, belirli dinamik öge sayfaları tarafından kullanılan URL'nin sonunu özelleştirebilirsiniz. URL kısa ismini değiştirdiğinizde eski bağlantılar artık çalışmaz. Ancak, ziyaretçileri ve arama motorlarını eski URL'den yenisine yönlendiren bir otomatik yönlendirmeyi kolayca ekleyebilirsiniz.
Önemli:
Henüz tüm Wix hesaplarında kullanıma sunulmayan bu özelliği yayınlamak için çalışıyoruz.

Bir ögenin URL kısa ismini düzenlemek için:

 1. Sitenizin kontrol panelindeki İçerik Yöneticisi sekmesine gidin. Alternatif olarak, editörde CMS simgesine  ve ardından Koleksiyonlarınız'a tıklayabilirsiniz.
 2. İlgili koleksiyona tıklayın.
 3. İlgili ögenin Sayfa Bağlantısı alanına tıklayın.
  Not: Sayfa Bağlantısı alanının varsayılan başlığı {Koleksiyon adı} (Item) şeklindedir.
Bir ögenin dinamik sayfasındaki Sayfa Bağlantısı alanına tıklanırken ekran görüntüsü.
 1. URL kısa ismi alanına tıklayın ve URL'yi düzenleyin. 
  İpucu: Öge URL'sini düzenle bilgisini görmüyorsanız, henüz bu özelliğe erişiminiz yoktur. 
 2. Eski URL'nin yenisine yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçmek için geçiş düğmesine tıklayın: 
  • Etkin: (Önerilir) Eski URL'ye giden ziyaretçiler ve arama motorları otomatik olarak yenisine yönlendirilir. 
  • Devre Dışı: Eski URL'ye giden ziyaretçiler ve arama motorları bir 404 hata sayfası görür.
 3. Kaydet'e tıklayın. 
Bir dinamik öge sayfasının URL kısa isminin düzenlenmesinin ekran görüntüsü.

SSS

Özgün dinamik sayfa URL'leri oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki sorulardan birine tıklayın.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|