Wix Stores: Foutmeldingen bij het importeren van producten

Leestijd 4 minuten
Bij het importeren van producten uit een andere webshop naar je Wix-webshop, kun je enkele foutmeldingen tegenkomen. 

Voorbeeld van een foutmelding

Foutmeldingen bestaan doorgaans uit twee delen. Laten we eens kijken naar dit voorbeeld:
  • De tekst voor de dubbele punt geeft aan in welke kolom de fout optreedt, in dit geval de fieldType-kolom.
  • De tekst na de kolom legt uit wat het probleem is. Hier is de fout dat de tekst 'Product' of 'Variant' moet zijn en dat er een andere tekst is ingevoerd.

Foutmeldingen en oplossingen

Hieronder volgt een lijst van mogelijke foutmeldingen en hoe je deze kunt corrigeren. 
Foutmelding
De fout begrijpen en corrigeren
Elke variant moet uniek zijn
In variantrijen van hetzelfde product kun je in de productOptionDescription-kolommen niet dezelfde optiecombinatie herhalen (bijvoorbeeld klein; blauw).
Mag alleen TRUE of FALSE zijn
Vul voor elk product of elke variant 'TRUE' of 'FALSE' in.
Korting is niet geldig
Je moet een cijfer invoeren (bijvoorbeeld 3, niet drie). 

Indien de discountMode van een item 'percent' is, moet de kortingswaarde tussen 1 - 99 liggen.

De discountValue kan niet meer dan 9 cijfers lang zijn.
Maximum aantal karakters voor elke optiekeuze is
{ X }
Je hebt te veel tekens in dit veld ingevoerd. Het aantal tekens in de foutmelding mag niet worden overschreden.
Moet een aantal zijn
Je moet een cijfer invoeren (bijvoorbeeld 3, niet drie). 
Moet 'Amount' of 'Percent' zijn
Voer voor elk product of elke variant 'AMOUNT' of 'PERCENT' in hoofdletters in.
Elke keuzemogelijkheid moet uniek zijn
In productrijen kun je bij het invoeren van beschikbare opties in de productOptionDescription-kolommen een optie niet herhalen, bijvoorbeeld klein; medium; medium; groot. Verwijder de herhaalde optie.
Toeslag (heffing +/- voor productvarianten) nummer is niet geldig
Laat dit veld leeg voor producten. 

Laat dit veld leeg voor varianten zonder toeslag. 

Vul een positief getal in als de variant meer kost dan het product.

Voer een negatief getal in als de variant minder kost dan het product.

De toeslag mag niet meer dan 9 cijfers bevatten. 

De toeslag mag niet meer dan 2 cijfers achter de komma hebben. 
Prijs is niet geldig
Laat dit veld leeg voor variabelen.

De prijs kan een positief getal of nul zijn; hij kan niet negatief zijn.

De prijs mag niet meer dan 9 cijfers bevatten. 

De prijs mag niet meer dan 2 cijfers achter de komma hebben.
Maximaal 1000 varianten per product
ondersteund
Je hebt meer dan de maximaal toegestane 1000 varianten per product ingevoerd. Je moet een aantal varianten verwijderen.
HandleId moet uniek zijn voor elk
product.
Elk product moet een andere handleId hebben. Bewerk het handleId-veld zodat geen twee ID's hetzelfde zijn.

Let op: Varianten van een product moeten dezelfde handleId hebben als het product. 
Moet 'COLOR' of 'DROP_DOWN' zijn
Vul voor elke optie met hoofdletters 'COLOR' of 'DROP_DOWN' in in de kolom voor het type productoptie. 

Voer 'COLOR' in voor kleuropties en 'DROP_DOWN' voor al het andere.
Productcode moet uniek zijn
Elke SKU moet anders zijn.

Je hoeft geen SKU-waarden voor varianten in te voeren.
Moet 'Product' of 'Variant' zijn
Voer voor elk product 'Product' in.

Vul voor elke variant 'Variant' in.

Als je geen SKU's gebruikt, laat dan leeg.
Maximaal { X } keuzes per
productoptie
Je hebt meer dan het maximum aantal productkeuzes per optie ingevoerd (bijvoorbeeld te veel maten). Schrap enkele keuzes.
Maximaal 15 afbeeldingen
Je hebt meer dan de maximaal toegestane 15 afbeeldingen per product of variant ingevoerd.  
Verplicht veld
Je hebt een verplicht veld leeg gelaten. Voer de gewenste waarde in.

Tip: Rij 3 in het template-bestand geeft aan welke kolommen vereist zijn.
Variant moet hetzelfde 'handleid'
als het product hebben
Bewerk de handleID zodat elke variant van een product dezelfde handleId heeft als het product. 
Moet ofwel 'in_stock', 'out_of_stock',
of een getal zijn.
Als je de voorraad bijhoudt, voer dan het nummer in van het product of de variant die je in voorraad hebt (bijvoorbeeld 100).

Als je de voorraad niet bijhoudt, vul je in of het artikel InStock of OutOfStock is.
Onjuiste optie keuze
Voor productrijen:
Als een product opties heeft, vermeld je alle keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld: 'klein; medium; groot'.
De keuzes moeten worden gescheiden door puntkomma's en mogen maximaal 20 tekens bevatten.

Voor variantrijen:
Voor elke variantrij moet je de variant invoeren. Dit moet overeenkomen met de informatie in de productregel. Dus als je bijvoorbeeld in de productrij 'klein; groot'  en 'blauw; groen' hebt ingevuld, vul dan in elk van de variantrijen 'klein;blauw', 'klein;groen' 'groot;blauw' en 'groot;groen' in.

Voor zowel producten als varianten:
Als je 'COLOR' koos voor het productOptionType, dan moet je in de productOptionDescription-kolom een van de volgende zaken invullen:

1. RGB + een RGB-waarde + tekstbeschrijving (bijvoorbeeld RGB(94,162,38):groen
2. Een hexadecimale waarde + tekstbeschrijving (bijvoorbeeld #ffffff:wit)

Als je 'DROP_DOWN' hebt gekozen voor het productOptionType, dan moet je in de productOptionDescription-kolom een tekstbeschrijving per optie invoeren.

De tekstbeschrijving mag niet meer dan 20 tekens per optie bevatten.

Wat nu?

Nadat je alle fouten hebt gecorrigeerd, klik je op Nieuwe CSV uploaden om het gecorrigeerde bestand te uploaden. 

Vond je dit artikel nuttig?

|