Wix Editor: Sneltoetsen op je toetsenbord voor in de Editor

Leestijd 2 minuten
Gebruik sneltoetsen in de Editor om elementen, hulpmiddelen en pagina's te beheren. Er zijn sneltoetsen beschikbaar voor algemeen gebruik in de Editor en voor het bewerken van tekst.
Lees in dit artikel meer over:
Als je een Mac gebruikt:
  • Gebruik de Command-toets ⌘ in plaats van de Ctrl-toets.
  • Gebruik de Option-toets in plaats van de Alt-toets. 

Algemene sneltoetsen in de Editor

De onderstaande sneltoetsen zijn beschikbaar in je Editor:
Actie
Beschrijving
Ctrl+X
Knippen 
Ctrl + C 
Kopiëren 
Ctrl + V 
Plakken 
Ctrl + D 
Dupliceren 
Delete Backspace 
Een element verwijderen 
Ctrl +  ↓
Naar achteren verplaatsen 
Ctrl +  ↑
Naar voren verplaatsen 
Ctrl + Shift +  ↓
Naar achtergrond verplaatsen 
Ctrl + Shift + ↑ 
Naar voorgrond verplaatsen 
←, ↑, →, ↓ 
Verplaats enkele pixel (bijv. nudge) 
Shift + ↑, ↓ 
10 pixels verplaatsen 
Ctrl + Z 
Ongedaan maken 
Ctrl + Y 
Opnieuw doen 
Ctrl + Shift + M 
Selecteer volgend element 
Ctrl + M
Selecteer vorig element 
Ctrl + klik op element
Directe elementenselectie (selecteer elementen, waarbij het onderdeel / de strook/ het vak waaraan ze vastzitten wordt overgeslagen)
Shift + klik op element
Meerdere elementen selecteren 
Houd Shift ingedrukt tijdens het draaien van het element 
Draait het element in stappen van 15° 
Houd Shift ingedrukt tijdens het slepen van een element 
Houdt het element uitgelijnd op dezelfde x- of y-as 
Ctrl + S
Opslaan
Ctrl + P 
Voorbeeld 
Shift + F
Verberg/Toon Editor-besturingselementen 
Ctrl + J
Schakelen tussen mobiele/desktop-weergaven
Shift + R
Verberg of toon de linialen
Alt + Sleep
Dupliceer en sleep het nieuwe element
Ctrl + Alt + A
Automatisch opslaan inschakelen / uitschakelen
Esc tijdens slepen, formaat wijzigen of roteren
Annuleer de actie
Shift + Tab 
Navigeer tussen elementen
/
Open het Pagina's-menu
?
Open het Sneltoetsenartikel (dit artikel)
Alt + N
Een blanco pagina toevoegen
Alt + B
Voeg een leeg onderdeel toe
Enter terwijl je op een element staat
Activeer de hoofdactie van het element
Shift + 1/2/3
Open de panelen van het element (instellingen, indelingen, ontwerp)
Shift + T
De Editor-werkbalk tonen of verbergen
Ctrl + element aanklikken in Toevoegen-paneel
Houdt het Toevoegen-paneel open

Sneltoetsen voor tekstbewerking

Je kunt de volgende sneltoetsen gebruiken in de tekstbewerkingsmodus:
Actie
Beschrijving
Ctrl + B 
Vet 
Ctrl + U 
Onderstrepen 
Ctrl + I 
Cursief 
Ctrl + Z 
Ongedaan maken 
Ctrl + Y 
Opnieuw doen 

Vond je dit artikel nuttig?

|