Wix-beleid voor herhaalde DMCA-inbreuk

Leestijd 2 minuten
Wix.com neemt het schenden van auteursrechten zeer serieus en verzet zich tegen elke ongeoorloofde inbreuk op intellectueel eigendom. Lees ons beleid aandachtig door om opschorting of beëindiging van je account te voorkomen.
Zoals uitgelegd in onze Gebruiksvoorwaarden, respecteert Wix de intellectuele eigendomsrechten van derden. Om deze rechten te handhaven, kan Wix de accounts van herhaaldelijke inbreukmakers op het auteursrecht beëindigen of opschorten.
Het is ons beleid dat je geen inhoud mag plaatsen zonder de juiste toestemmingen, of op een manier die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schendt. Als je dit doet kan Wix je account beëindigen of opschorten, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere van toepassing zijnde wetten.

Omstandigheden waarin actie wordt ondernomen kunnen bestaan in de volgende gevallen:

  • Als is vastgesteld (door een bevoegde rechtbank) dat je website twee of meer keren inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van een derde partij; of
  • In andere gevallen van herhaaldelijk misbruik van het gebruik van Wix-diensten (bijv. opzettelijke commerciële piraterij of kwaadaardige pogingen om de waarde van auteursrechtelijk beschermde werken te vernietigen); of
  • Als we een melding ontvangen van inbreuk en als gevolg hiervan inhoud van je website wordt verwijderd, vormt dit een eerste auteursrechtwaarschuwing. Als je binnen een periode van een jaar drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten krijgt voor inhoud in je account, kan je account worden beëindigd.
    • Als je echter een tegenvordering indient in reactie op de kennisgeving van de eigenaar van het auteursrecht (binnen het tijdsbestek en op de manier die is gespecificeerd in onze richtlijnen), en een dergelijke tegenvordering wordt niet beantwoord door de eigenaar van de auteursrechten, kunnen we de betreffende waarschuwing intrekken. Evenzo, als de eigenaar van het auteursrecht zijn claim intrekt, kunnen we de waarschuwing intrekken.
Daarnaast behoudt Wix zich het recht voor om je account te beëindigen of op te schorten als Wix van mening is, naar eigen oordeel, dat omstandigheden met betrekking tot de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden een dergelijke actie rechtvaardigen.

Vond je dit artikel nuttig?

|