Toegankelijkheid: ARIA-attributen toevoegen aan aangepaste webapplicaties

Leestijd 4 minuten
ARIA-attributen bieden aanvullende informatie over de semantiek van elementen voor ondersteunende technologieën zoals schermlezers. Misschien wil je ARIA-attributen toevoegen aan aangepaste elementen of toepassingen op je website.
ARIA-attributen zijn belangrijk, omdat ze bepalen hoe aangepaste elementen en toepassingen toegankelijk kunnen worden gemaakt wanneer dit niet mogelijk is met de oorspronkelijke HTML van het element. 
Belangrijk:
Deze functie is bedoeld voor gebruikers die aangepaste toepassingen/elementen hebben waarvoor ARIA-attributen vereist zijn. Als je deze niet op je website hebt, hoef je de ARIA-attributen niet te bewerken.

ARIA-attributen toevoegen

We hebben ARIA-attributen al hardgecodeerd voor de meeste elementen in de Editor. Als je echter aangepaste toepassingen hebt gemaakt, wil je misschien je eigen ARIA-attributen toevoegen voor toegankelijkheidsdoeleinden.

Je kunt ARIA-attributen toevoegen aan de volgende elementen:

Element
Eigenschappen
Lightbox
Label
Tekst 
label, role [heading, status, alert], live, relevant, atomic, hidden, current, level
Verzamelvak
label, tabindex, role [region, group, none, status, alert], live, relevant, atomic, current, controls, hidden
Strook
label, tabindex, role [heading, status, alert], live, atomic, hidden, current
Repeater
label, role [heading, status, alert]
Tekstknop
tabindex, pressed, expanded, haspopup
We werken voortdurend aan de mogelijkheid om ARIA-attributen aan meer elementen toe te voegen. Neem contact met ons op als je specifieke verzoeken hebt over ARIA-attributen. 

ARIA-attributen bewerken

Nada je attributen aan aangepaste toepassingen hebt toegevoegd, kun je deze op elk gewenst moment bewerken en bijwerken met het Toegankelijkheidspictogram . Dit pictogram wordt automatisch toegevoegd aan elementen waaraan je attributen hebt gekoppeld.

Om het attribuut te bewerken:

  1. Selecteer het element/de toepassing in je websitebouwer.
  2. Selecteer het Toegankelijkheids-pictogram .
  3. Wijs het relevante attribuut aan en selecteer het Meer weergeven-pictogram .
  4. Selecteer Bewerken.
  5. Breng de relevante wijzigingen aan en selecteer Opslaan.

Soorten ARIA-attributen

Attribuut naam
Categorie
Tokens
tabindex

0, -1
Rol

token: volgens definitie in primitief
aria-level

int
aria-live
Live
token: polite, assertive
aria-multiline 
Beschrijving
true, false
aria-multiselectable
Beschrijving
true, false
aria-pressed
Staat
true, false
aria-relevant
Live
token: all, additions, removals, text
aria-activedescendant
Verhoudingen
ID_REF
aria-atomic
Live
true, false
aria-autocomplete
Beschrijving
true, false
aria-controls
Verhoudingen
ID_REF
aria-current
Staat
step, page, true, false
aria-describedby
Verhoudingen
ID_REF (door spaties gescheiden items)
aria-expanded

true, false
aria-haspopup
Verhoudingen
dialog, menu, true, false
aria-hidden

true, false
aria-invalid
Staat
true, false
aria-label

string
aria-labelledby 
Verhoudingen
ID_REF (door spaties gescheiden items)
Belangrijk:
Je kunt de geavanceerde toegankelijkheidsinstellingen op elk moment uitschakelen en de ARIA-attributen worden niet verwijderd.