Wix Studio: ניהול הצוות שלכם

זמן קריאה: 5 דקות
סביבת העבודה ב-Wix Studio היא המקום שבו חברי הצוות עובדים יחד בבניית אתרים, ניהול מינויים ודומיינים ועוד. כבעלי סביבת העבודה, אתם יכולים להוסיף חברי צוות ולקבוע את התפקידים שלהם.
בחרו את הגישה שתהיה לכל חבר או חברת צוות לסביבת העבודה ולאתרים שלכם. אתם יכולים להתאים את הגישה של כל אחד מחברי הצוות בנפרד כדי להבטיח שיהיו להם ההרשאות הנחוצות לאזור בו הם עובדים.

כשמדובר במעצבי אתרים בצוות שלכם שעובדים ב-Wix Studio Editor, יש לכם אפשרויות ניהול נוספות. התאמה אישית של הגישה ל-Studio Editor מאפשרת לכם לקבוע מי יוכל לעשות שינויים באתרים של הלקוחות שלכם.
הנושאים בעמוד הזה:

הזמנת חבר או חברת צוות להצטרף לצוות

כדי להרכיב את הצוות שלכם, שלחו הזמנות במייל לאנשי מקצוע אחרים שאתם רוצים ביחד אתכם. לפני שליחת ההזמנה, אתם צריכים לשייך תפקיד ספציפי לכל אחד מחברי הצוות. אתם תמיד יכולים לשנות את התפקידים האלה מאוחר יותר, ולהבטיח שהמערך של הצוות נשאר גמיש.

התפקידים שאתם יכולים לשייך מכסים את כל ההיבטים של העסק שלכם, לדוגמה מנהלי אתר (Website Manager), מנהלי חיובים (Billing Manager) ומנהלי שיווק (Marketing Manager). לפרטים נוספים על התפקידים וההרשאות של Wix (שימו לב שחלק מהם לא רלוונטיים ל-Wix Studio).

כדי להזמין חבר או חברה להצטרף לצוות שלכם:

 1. עברו אל Team בסביבת העבודה של Wix Studio.
 2. הקליקו על ‎+ Invite Teammates (הזמנת חברי צוות).
 3. הכניסו את המייל של חבר/ת הצוות החדש/ה בשדה Email(s).
 4. סמנו את התיבה שליד התפקיד שאתם רוצים לשייך לחבר/ת הצוות.
 5. הקליקו על Send Invite (שליחת ההזמנה).

הגדרת התפקידים של חברי הצוות בסביבת העבודה

כל תפקיד שאתם משייכים מגיע עם סט הרשאות. אם חבר או חברת צוות לא קיבלו את התפקיד או ההרשאות הנכונים, יכול להיות שפיצ'רים ופעולות מסוימים לא יהיו זמינים עבורם.

אתם יכולים להגדיר את התפקיד וההרשאות של חברי הצוות כשאתם מזמינים אותם להצטרף לצוות שלכם, או בכל שלב אחרי ההצטרפות. כשצורכי הגישה משתנים, אתם יכולים לעדכן תפקידים והרשאות, או ליצור תפקידים חדשים עם הרשאות גישה בהתאמה אישית.

כדי להגדיר את התפקידים וההרשאות בסביבת העבודה של חברי הצוות:

 1. עברו אל Team בסביבת העבודה של Wix Studio.
 2. בחרו מה אתם רוצים לעשות:

בחירת האתרים שחברי הצוות שלכם יוכלו לגשת אליהם

אתם יכולים לתת לחברי הצוות גישה לאתרים מסוימים בלבד כדי שתהיה לכם שליטה על מה שחברי הצוות עושים בעבודה. כך תוכלו לשייך להם פרויקטים או אתרים ספציפיים בהתאם למומחיות שלהם. מצד שני, אולי יהיו חברי צוות שתרצו לתת להם גישה לכל האתרים והתיקיות.

אם אתם רוצים שלחבר/ת צוות יהיה תפקיד אחד באתר אחד (לדוגמה, Co-Owner – בעלים שותפים) ותפקיד אחר באתר אחר (לדוגמה Website Manager – מנהל/ת אתר), אתם יכולים לשייך להם כמה תפקידים שלכל אחד מהם יש גישה לאתר ספציפי.

כדי לבחור את האתרים שחברי הצוות שלכם יוכלו לגשת אליהם:

 1. עברו אל Team בסביבת העבודה של Wix Studio.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד חבר/ת הצוות הרלוונטי/ת.
 3. הקליקו על Change Role (שינוי התפקיד).
 4. גללו לתחתית ובחרו אפשרות:
  • All sites and folders (כל האתרים והתיקיות): חבר או חברת הצוות יוכלו לגשת לכל האתרים והתיקיות בסביבת העבודה.
  • Specific sites or folders (אתרים או תיקיות ספציפיים): לחבר או חברת הצוות תהיה גישה לאתרים ולתיקיות שתבחרו.
 5. (לא חובה) הקליקו על ‎+ Add another role on different sites כדי לשייך לחבר/ת הצוות כמה תפקידים שלכל אחד מהם יש גישה לאתר ספציפי.
הקטע Give Site Access (מתן גישה לאתר) בעמוד התפקיד

פתיחת הגישה של חברי הצוות ל-Studio Editor

עבור חברי צוות שישתפו פעולה ב-Studio Editor כדי לעצב ולבנות אתרים, אתם יכולים לשייך תפקידי עריכה באתר (למשל Website Manager – מנהל/ת אתר ו-Website Designer – מעצב/ת אתרים). 

כשתסתכלו בהרשאות של התפקידים האלה, תראו הרשאות ספציפיות ל-Studio Editor. לפרטים נוספים על הרשאות Studio Editor ושיתוף הפעולה בתוך Studio Editor.
ההרשאות ל-Studio Editor

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות שלמטה לפרטים נוספים על השימוש ב-Wix Studio.

זה עזר לך?

|