Wix Stores: שמירת הפרטים וחיוב של כרטיסי אשראי של לקוחות

זמן קריאה: 3 דקות
שמירת פרטי הכרטיסים של לקוחות מאפשרת לכם לגבות מהם תשלום ללא נוכחותם. עם זאת, על אף שבנסיבות מסוימות יותר קל לבצע עסקאות כאשר פרטי הכרטיסים שמורים אצלכם, חשוב להשתמש באמצעי התשלום הזה בצורה נכונה כדי להימנע מחיוב בלתי צפוי של לקוחות. 
יש שתי דרכים לשמור את כרטיסי האשראי או החיוב של לקוחות: האחת היא לאפשר ללקוחות לבחור באפשרות הזו במהלך התשלום, והשנייה היא לשמור את פרטי הכרטיס של הלקוח באישור שלו בזמן כשמקלידים אותם ידנית. אם שמרתם את פרטי הכרטיס, אתם יכולים להשתמש בו כדי לגבות תשלום עבור הזמנות עתידיות, כל עוד הלקוחות מסכימים לכך.
חברות הסליקה הבאות מאפשרות לכם לשמור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ולחייב את הכרטיס לפי הפרטים השמורים:
הנושאים בעמוד זה:

שמירת פרטי כרטיס בעמוד התשלום

אפשר להוסיף לעמוד התשלום תיבת סימון שהלקוחות יכולים לסמן כדי להביע את הסכמתם לשמירת פרטי הכרטיס לצורך עסקאות עתידיות.
טיפ:
הסכמת הלקוח לשמירת פרטי הכרטיס שלו שונה מהמקרה שבו הלקוח שומר את פרטי הכרטיסים שלו ב-My Wallet (הארנק שלי) באזור האישי לחברי האתר.  
צילום מסך של עמוד התשלום עם תיבת הסימון שמתירה לעסק לשמור את פרטי הכרטיס

כדי להציג את תיבת הסימון לשמירת פרטי הכרטיס:

 1. הקליקו על Settings בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על Checkout (תהליך התשלום).
 3. בחרו ב-Payments (תשלומים).
 4. הפעילו את המתג Save customers' cards on file (שמירת פרטי כרטיסים של לקוחות).
צילום מסך של המתג לשמירת פרטי כרטיסים של לקוחות תחת הגדרות תהליך התשלום.

שמירת הפרטים של הכרטיס בזמן ההקלדה שלהם

אתם יכולים להקליד את פרטי כרטיס האשראי או החיוב של לקוח כדי לחייב אותו על הזמנה. כשמקלידים את פרטי הכרטיס אפשר לשמור אותם בצורה מאובטחת לשימוש עתידי, כל עוד קיבלתם את הסכמת הלקוח. 
חשוב:
חשוב לקרוא את המידע לגבי שמירת פרטי כרטיסים בצורה אחראית.
צילום מסך של חלון הקלדת פרטי כרטיס, עם תיבת הסימון מסומנת

כדי לשמור ידנית את פרטי הכרטיס של לקוח:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את ההזמנה הרלוונטית.
 3. הקליקו על התפריט הנפתח Collect Payment (גביית תשלום) ובחרו ב-Charge card manually (חיוב הכרטיס ידנית).
 4. הקלידו את פרטי הכרטיס.
 5. סמנו את התיבה Save this card to the customer's file (שמירת פרטי הכרטיס בתיק הלקוח).
 6. הקליקו על Charge (חיוב).
 7. שלחו ללקוח טופס הרשאה ושמרו את הטופס החתום.
  חשוב: מומלץ לשלוח את הטופס תוך 24 שעות. קראו מידע נוסף על שיטות המומלצות לאחסון פרטי כרטיסים.

חיוב כרטיס שמור

ברגע ששמרתם את פרטי הכרטיס, אפשר להשתמש בו לחיוב על הזמנות עתידיות, כל עוד קיבלתם את הסכמת הלקוח.
חשוב:
כשמבצעים חיוב כזה, צריך להודיע ללקוח על העסקה ולמסור לו כמה שיותר פרטים. זו הדרישה של חברות האשראי כמו ויזה ומאסטרקארד, ובנוסף, תקשורת ברורה יוצרת אמון ועוזרת ללקוח לזהות את התשלום. אם הלקוח לא יזהה את החיוב, הוא עלול להגיש בקשה להכחשת עסקה (chargeback).

כדי לקבל תשלום באמצעות כרטיס שמור:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את ההזמנה הרלוונטית.
 3. הקליקו על התפריט הנפתח Collect Payment (גביית תשלום) ובחרו ב-Charge card manually (חיוב הכרטיס ידנית).
 4. בחרו כרטיס שמור שקיבלתם הסכמה מהלקוח לשמור.
צילום מסך של החלון לחיוב בכרטיס אשראי
 1. הקליקו על Charge (חיוב).

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות כדי לקבל פרטים נוספים בנושא השמירה של פרטי כרטיסי אשראי.

זה עזר לך?

|