Wix Stores: קבלת תשלומים על ידי הוספה ידנית של פרטי האשראי

זמן קריאה: 1 דקות
חשוב:
האפשרות הזו נמצאת בתהליכי הפצה ועדיין לא זמינה לכל המשתמשים.
אתם יכולים לקבל תשלומים עבור כל הזמנה שלא שולמה על ידי הוספת פרטי האשראי של הלקוחות שלכם. 
זה יכול להיות שימושי במקרה בו, למשל, אתם מקבלים הזמנה בטלפון.
חשוב:

כדי להוסיף פרטי אשראי בצורה ידנית:

  1. עברו לטאב ה-Orders בדאשבורד שלכם.
  2. בחרו בהזמנה הרלוונטית.
  3. הקליקו על Collect Payment (גביית תשלום).
  4. הקליקו על Charge with Credit Card (גבייה באמצעות כרטיס אשראי).
  5. הכניסו את פרטי הכרטיס.
  6. הקליקו על Charge (תשלום).

זה עזר לך?

|