Wix Stores: ניהול מינויים למוצרים

זמן קריאה: 2 דקות
בכל פעם שלקוח קונה מינוי למוצר מחנות האונליין שלכם, המינוי מופיע בטאב Subscriptions (מינויים) בדאשבורד של האתר. 
חשוב:
כדי לספק הזמנות מינויים (או לבטל / לתת החזר כספי על הזמנה בודדת), עברו אל הטאב Orders (הזמנות). למידע נוסף: איך לספק הזמנה של מינוי?
הנושאים בעמוד זה:

עדכון הכתובת למשלוח

אם לקוח או לקוחה עוברים דירה או רוצים שהמוצרים במסגרת המינוי שלהם יישלחו לכתובת אחרת, אתם יכולים לשנות את הכתובת למשלוח דרך הטאב Subscriptions (מינויים). 

כדי לעדכן כתובת של לקוח:

 1. היכנסו ל-Subscriptions בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את המינוי שאתם רוצים לעדכן.
 3. הקליקו על Edit Shipping Details (עריכת פרטי משלוח) בצד ימין למטה.
 4. עדכנו את הכתובת.
 5. הקליקו על Save (שמירה).

להראות ללקוחות איך לעדכן את אמצעי התשלום שלהם

הלקוחות יכולים לעדכן בעצמם את פרטי כרטיס האשראי שלהם (או כל אמצעי תשלום אחר) – הם פשוט צריכים להתחבר לאזור האישי באתר שלכם ולהיכנס לטאב My Subscriptions (המינויים שלי). 
לאחר מכן הם יוכלו לבחור את המינוי הרלוונטי ולהקליק על הלינק Update Payment Method (עדכון אמצעי תשלום). 

הקפאה זמנית של מינוי למוצר

אם לקוח או לקוחה מבקשים להפסיק באופן זמני את המינוי שלהם, אפשר להקפיא אותו. לא ייווצרו הזמנות חדשות, והלקוחות לא יחויבו עד לביטול ההקפאה.
חשוב:
 • Stripe: חלק מהמינויים שנוצרו לפני 19 בספטמבר 2022 אינם ניתנים להקפאה.
 • Paypal: חלק מהמינויים שנוצרו לפני 22 ביוני 2022 אינם ניתנים להקפאה.

כדי להקפיא מינוי למוצר:

 1. היכנסו ל-Subscriptions בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את המינוי שאתם רוצים לעדכן.
 3. הקליקו על Manage Subscription (ניהול המינוי).
 4. בחרו באפשרות Suspend Subscription (הקפאת המינוי).
 5. הקליקו על Yes, Suspend (כן, להקפיא).
הפשרת מינוי שהוקפא:
ברגע שאתם מוכנים להפעיל מחדש את המינוי,הקליקו על Manage Subscription (ניהול המינוי) ואז על Reactivate Subscription (הפעלת המינוי מחדש).

ביטול מינוי

אתם יכולים לבטל מינוי של לקוח בכל שלב. אחרי הביטול לא ייווצרו יותר הזמנות חדשות שמשויכות למינוי הזה.
שימו לב:
אם אתם רוצים לבטל מינוי שהקפאתם, אתם צריכים קודם להפעיל אותו מחדש.  

כדי לבטל מינוי למוצר:

 1. היכנסו לטאב Subscriptions בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו את המינוי שאתם רוצים לעדכן.
 3. הקליקו על Manage Subscription (ניהול המינוי).
 4. הקליקו על Cancel Subscription (ביטול המינוי).
 5. בחרו ב-Cancel now (ביטול מיידי).
 6. הקליקו על Yes, Cancel (כן, לבטל).
רוצים לקרוא מידע נוסף?
ב-Wix Learn תמצאו קורס באנגלית בנושא בניית החנות. אתם יכולים לצפות בקורס כולו או לדלג ישירות לסרטון שעוסק במכירת מינויים למוצרים.

שינוי תאריך החיוב של לקוחות

כברירת מחדל, תאריכי חידוש המינוי נקבעים לפי תאריך הרכישה המקורית. לדוגמה, אם לקוח מזמין מינוי ב-7 בינואר, הזמנה חדשה תיווצר ב-7 בכל חודש.  
ניתן לשנות את מועד החידוש כך שהלקוח יחויב ב-1 בכל חודש, למשל. למידע נוסף: איך לשנות את מועד החיוב במינויים של לקוחות?

זה עזר לך?

|