Wix Events: חיבור האירוע לקבוצה באפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 2 דקות
עם Wix Groups, אתם יכולים ליצור מקום שבו החברים יכולים לפרסם עדכונים, לשתף תמונות וסרטונים של אירועים, לקיים דיונים ועוד. 
אתם יכולים ליצור קבוצה חדשה עבור אירוע. לחלופין, אם אתם כבר משתמשים ב-Wix Groups, אתם יכולים לחבר אירוע לקבוצה קיימת.
שימו לב:
אתם גם יכולים פשוט להציג את האירוע שלכם בקבוצה קיימת, בלי לקשר אותו. 

שלב 1 | בחרו אירוע וחברו אותו לקבוצה

אחרי שיצרתם אירוע ופרסמתם אותו, אתם יכולים לחבר אותו לקבוצה. אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בקבוצות, תתבקשו ליצור את הקבוצה. אם כבר יש לכם קבוצה שאתם רוצים לחבר לאירוע, אתם יכולים לבחור אותה מהרשימה. 

כדי לבחור אירוע ולחבר אותו לקבוצה:

 1. עברו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
 2. לחצו על Manage  (ניהול) למטה.
 3. לחצו על Events (אירועים) תחת Business (עסק).
 4. לחצו על Published Events (אירועים שפורסמו).
 5. לחצו על האייקון האפשרויות הנוספות ליד האירוע הרלוונטי. 
 1. לחצו על Manage Event (ניהול אירוע).
 2. לחצו על Event Promotion (קידום אירוע).
 3. לחצו על Groups (קבוצות).
 4. בחרו אפשרות:
  • לחצו על Create Group (יצירת קבוצה).
  • לחצו על קבוצה קיימת ואז על Done (סיום).

שלב 2 | ערכו את הקבוצה

עכשיו אתם יכולים לערוך את התמונה והשם של הקבוצה, ולהגדיר את רמות הפרטיות שלה. 

כדי לערוך את הקבוצה:

 1. הוסיפו את פרטי הקבוצה
  1. לחצו על Add Cover Image (הוספת תמונת שער) כדי להוסיף תמונה קבוצתית משלכם.
  2. תנו שם לקבוצה.
  3. בחרו הגדרת פרטיות:
   • Public: כולם יכולים לראות את הקבוצה, החברים שלה והפוסטים.
   • Private: כולם יכולים לראות מי בקבוצה הזו, אבל רק חברים יכולים לראות פוסטים.
    1. הקליקו על המתג Show in group list (הצגה ברשימת הקבוצות):
     • מופעל: הקבוצה תופיע ברשימת הקבוצות
     • כבוי: רק אדמינים יכולים להזמין חברים
    2. בחרו מי מורשה להצטרף לקבוצה:
     • רק חברים שאושרו על ידי מנהל/ת הקבוצה
     • כל משתתפי האירוע
 2. לחצו על Done (סיום) בחלק העליון.
 3. לחצו שוב על Done (סיום) כדי לחבר את הקבוצה שיצרתם לאירוע. 
השלבים הבאים:

זה עזר לך?

|