Wix Editor: שינוי העיצוב של הכפתורים

זמן קריאה: 8 דקות
אתם יכולים לעצב כפתורים יפהפיים שמושכים את העין ותואמים לאתר, כדי לגרום לגולשים להקליק עליהם. 
כשתהיו מוכנים להתחיל בעיצוב, הקליקו על אייקון העיצוב  שבכפתור.

שינוי המצבים של הכפתור

אתם יכולים לשנות את המצב של כל אחד מהכפתורים באתר בנפרד כדי ליצור אפקטים מהממים שהגולשים רואים כשהם מנווטים באתר.
לדוגמה, אתם יכולים לבחור צבע אחד למראה הרגיל של הכפתור, צבע שני למראה שלו כשעוברים עם העכבר מעליו וצבע שלישי למראה שלו אחרי הקלקה עליו. כך תוכלו לסמן לגולשים שהכפתור הוא אינטראקטיבי.
חשוב:
האפקטים של מעבר עם העכבר (או הקשה) על כפתורי סמלים לא נתמכים כרגע ב-iOS. זה אומר שגולשים שיציגו את האתר שלכם במכשיר iOS לא יראו את מצב המעבר עם העכבר אם הם ילחצו על הכפתור.

עיצוב הכפתור

יש מגוון רחב של אפשרויות עיצוב. בהתאם לסוג הכפתור, אתם יכולים לשנות את הרקע, הטקסט והסמל שלו. תוכלו לבחור את הצבעים, המילוי, הפינות, הצלליות ועוד.

בחרו בפעולה שאתם רוצים לבצע:

הקליקו על כל אחד מהלינקים הבאים כדי לקרוא על עיצוב סוגים אחרים של כפתורים:

מילון מונחי עיצוב

אפשרויות לעיצוב הכפתור

אפשרויות
הסבר
איך משתמשים?
Background Fills - מילויי הרקע
הוספת מילויים שונים, כמו צבעים, תמונות, דפוסים והדרגתיות כדי ליצור אפקטים מהממים וצבעוניים בכפתור
 • הקליקו על תיבת הצבע של כל אחת מהשכבות, בחרו את סוג המילוי ושנו את רמת השקיפות באמצעות פס ההזזה.
 • שנו את הסדר של שכבות המילוי על ידי גרירה למעלה ולמטה ברשימה. 
Borders - מסגרות
התאמה אישית של מסגרת הכפתור כדי להבליט אותו. תוכלו לשנות את כל הצדדים של הכפתור או כל צד בנפרד בהקלקה על אייקון המנעול.
 • הקליקו על השדה Width (רוחב) והקלידו את הרוחב בפיקסלים (או שנו אותו באמצעות פס ההזזה).
 • הקליקו על הרשימה הנפתחת Style (סגנון) ובחרו סגנון למסגרת.
 • הקליקו על תיבת הצבע Fill (מילוי), בחרו את צבע המסגרת ושנו את רמת השקיפות באמצעות פס ההזזה. 
Corners - פינות
שינוי הפינות של הכפתור למעוגלות או מרובעות יותר. תוכלו לשנות את כל הפינות או כל פינה בנפרד בהקלקה על אייקון המנעול.
הקליקו על שדה הפיקסל בפינה והקלידו את מספר הפיקסלים הרצוי.
Shadows - הצללה
הוספת שכבות של הצללה לכפתור ושינוי הצבע, הגודל ואפשרויות נוספות.
 • הקליקו על תיבת הצבע של כל אחת משכבות הצלליות ובחרו את הצבע, הסוג, הזווית, הגודל, המרחק ורמת הטשטוש. אחר כך, השתמשו בפס ההזזה כדי לשנות את רמת השקיפות של הצללית.
 • שנו את הסדר של שכבות הצלליות על ידי גרירה למעלה ולמטה ברשימה. 
אם אתם משתמשים בכפתור העלאה:
 • הקליקו על מתג ההפעלה כדי להפעיל את אפקט הצללית.
 • השתמשו בפסי ההזזה כדי לערוך את הזווית, המרחק, הגודל ורמת הטשטוש ואז בפס ההזזה כדי לערוך את רמת השקיפות והצבע.
Layout - פריסה

שינוי הפריסה של הכפתור
 • הקליקו על התפריט הנפתח Choose what to show ובחרו אם אתם רוצים להציג טקסט, אייקון או גם וגם.
 • בחרו את היישור, המיקום והריווח של הטקסט ו/או הסמל (מה שרלוונטי).
 • בחרו כמה חלל ריק יהיה מסביב לטקסט ו/או לסמל.

אפשרויות לעיצוב הטקסט

אפשרויות
הסבר
איך משתמשים?
Show Text - הצגת טקסט
הצגה או הסתרה של טקסט בכפתור
הקליקו על מתג ההפעלה כדי להציג או להסתיר את הטקסט בכפתור.
Theme - ערכת נושא
בחירת ערכת נושא לטקסט של הכפתור
בחרו ערכת נושא לטקסט מהתפריט הנפתח.
Fonts - פונטים
בחירת פונט לטקסט בכפתור
הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו פונט.
Font Size - גודל הפונט
שינוי הגודל של הטקסט בכפתור
הזיזו את הפס או הקלידו מספר כדי להגדיל או להקטין את הפונט.
Text Formatting - עיצוב הטקסט
הוספת עיצוב לטקסט 
 • עצבו את הטקסט באמצעות האפשרויות: מודגש, נטוי, קו תחתון, קו חוצה, צבעים, אות רישית, כיוון הטקסט ויישור.
Character Spacing - מרווח בין תווים
שינוי המרווח בין תווי הטקסט
הזיזו את הפס או הקלידו מספר כדי להגדיל או להקטין את הריווח.
Shadows - הצללה
יצירת צלליות לטקסט. אתם יכולים ליצור יותר מצללית אחת
הקליקו על Add a shadow (הוספת צללית) כדי להוסיף צללית חדשה. הקליקו על הסמל Customize Shadow (שינוי הצללית) כדי לשנות את העיצוב של הצללית.

אפשרויות לעיצוב האייקון

אפשרויות
הסבר
איך משתמשים?
Show icon - הצגת הסמל
הצגה או הסתרה של סמל בכפתור
הקליקו על מתג ההפעלה כדי להציג או להסתיר את הסמל בלחצן.
Size - גודל
שינוי הגודל של הסמל
הזיזו את הפס או הקלידו מספר כדי להגדיל או להקטין את הסמל.
Color (צבע)
שינוי הצבע של הסמל
הקליקו על תיבת הצבעים ובחרו צבע.
Rotation - סיבוב
סיבוב הסמל
גררו את ידית האחיזה או הקלידו את מספר המעלות בתיבת הטקסט כדי לסובב את הסמל.

זה עזר לך?

|