Wix Bookings: איך לשנות מועד של פגישה או שיעור

זמן קריאה: 2 דקות
לא יכולים להגיע לפגישה או לשיעור בתאריך או בשעה שקבעתם? אתם תמיד יכולים לשנות את המועד. תוכלו לבחור אם יישלח למשתתפים מייל עם עדכון בקשר לשינוי.

לפרטים נוספים על שינוי מועד של מפגשים:


שינוי מועד של פגישה

 1. עברו לטאב Booking Calendar (יומן מפגשים) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על הפגישה שאתם רוצים לשנות את המועד שלה
 3. הקליקו על Edit (עריכה).

 4. שנו את התאריך ו/או השעה.
 5. (לא חובה) הקליקו על התיבה Notify participants with an email כדי לשלוח מייל עדכון למשתתפים.
 6. הקליקו על Save Changes (שמירת שינויים).

שינוי מועד של שיעור אחד או מפגש בודד בקורס

 1. עברו לטאב Booking Calendar (יומן מפגשים) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על השיעור או המפגש בקורס שאתם רוצים לשנות את המועד שלו.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. הקליקו על This session (המפגש הזה).

 5. שנו את התאריך ו/או השעה.
 6. (לא חובה) הקליקו על התיבה Update participants about changes with an email כדי לשלוח מייל עדכון למשתתפים.
 7. הקליקו על Save (שמירה).

שינוי המועדים העתידיים של שיעורים או מפגשים בקורס.

אם אתם משנים את מועד המפגשים של שיעור או קורס, אתם יכולים לשנות את המועד לכל השיעורים או המפגשים הבאים. לדוגמה, אם אתם מעבירים סדנת בישול כל יום שני ויום רביעי ב-19:00, אתם יכולים לשנות את כל המפגשים של ימי שני לשעה 19:30.

כדי לשנות את המועד של כל השיעורים או המפגשים בקורס:

 1. עברו לטאב Booking Calendar (יומן מפגשים) בדאשבורד של האתר שלכם.
 2. הקליקו על השיעור או המפגש בקורס שאתם רוצים לשנות את המועד שלו.
 3. הקליקו על Edit (עריכה).
 4. הקליקו על All future sessions (כל המופעים העתידיים).

 5. שנו את התאריך ו/או השעה.
 6. הקליקו על Save (שמירה).
 7. (לא חובה) הקליקו על התיבה Update participants about changes with an email כדי לשלוח מייל עדכון למשתתפים.
 8. הקליקו על Edit All (עריכת הכל).

זה עזר לך?

|