Studio Editor: הוספה ועריכה של רפיטר מצגת (Slideshow)

זמן קריאה: 4 דקות
בעזרת רפיטר מצגת אפשר ליצור מצגות אינטראקטיביות לאתרים של לקוחות במהירות. העיצוב והפריסה חוזרים על עצמם, אבל התוכן משתנה בכל שקף. כך נשמר המראה האחיד לאורך כל המצגת, ואין צורך לעצב כל שקף מאפס.
דוגמה לרפיטר מצגת באתר פעיל
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

הוספה והגדרה של רפיטר מצגות

בחרו מבין עיצובי המצגת השונים שלנו כדי להתחיל. אחרי הוספת מצגת לעמוד, אתם יכולים להוסיף, להזיז או להסיר אלמנטים לפי הצורך. 

כדי להוסיף ולהגדיר רפיטר מצגת:

 1. הקליקו על Add Elements  (הוספת אלמנטים) בצד שמאל של ה-Editor.
 2. הקליקו על Layout Tools (כלי פריסה).
 3. הקליקו על Slideshow Repeater (רפיטר מצגת).
 4. גררו עיצוב מועדף לעמוד.
 5. התאימו את תוכן המצגת לצורכי הלקוחות:
  • הקליקו על אלמנטים (למשל טקסט, תמונות) כדי לערוך אותם. 
  • הוסיפו עוד אלמנטים לשקפים.
  • מחקו אלמנטים שאתם לא צריכים. 
  • חברו את האלמנטים ל-CMS (מערכת ניהול תוכן).
העיצובים הזמינים של המצגת בחלונית Add Elements (הוספת אלמנטים)

ניהול השקפים

בחלק העליון של חלונית ה-Inspector, אתם יכולים לראות את המספר הנוכחי של הפריטים (שקפים) ואת האפשרות לנהל אותם בנפרד. 
אתם יכולים לשכפל פריטים כדי להוסיף שקפים או להסיר שקפים שהתוכן שלהם לא רלוונטי. אתם יכולים גם לתת לכל שקף שם שאפשר לזהות, כדי לזכור במה הוא עוסק. 
חלונית ה-Inspector בעת בחירת מצגת, שמראה את מספר הפריטים בחלק העליון

כדי לנהל את השקפים:

 1. בחרו את רפיטר המצגת. 
 2. הקליקו על החץ לפתיחת חלונית ה-Inspector  בפינה הימנית העליונה של ה-Editor.
 3. הקליקו על Manage (ניהול) בחלק העליון של ה-Inspector.
 4. עברו עם העכבר מעל הפריט (השקף) הרלוונטי והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
 5. בחרו מה לעשות הלאה: Duplicate ‏ (שכפול), ‏ Rename (שינוי שם) או Delete (מחיקה). 
אפשרויות הניהול שמופיעות עבור כל כל פריט / שקף במצגת

שינוי הגדרות המצגת

דאגו שהמצגת תפעל בדיוק כמו שאתם צריכים. אתם יכולים להציג או להסתיר את כפתורי הניווט, להגדיר את המצגת כך שתפעל אוטומטית, להוסיף מעבר בין שקפים ועוד. 

כדי לשנות את הגדרות המצגת:

 1. בחרו את רפיטר המצגת.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. בחרו מה לעשות מכאן:
  • Show navigation buttons: הקליקו על המתג כדי להציג או להסתיר את כפתורי הניווט.
  • Transitions: בחרו אם להפעיל אפקט מעבר בין שקפים.
  • Autoplay: הפעילו את המתג כדי שהמצגת תפעל אוטומטית, ללא צורך באינטראקציה של הגולשים. 
   • Time on each item: החליטו לכמה זמן להציג שקף לפני שמצגת עוברת לשקף הבא אוטומטית.
   • Pause on hover: הפעילו את המתג כדי לעצור את המצגת כשהגולשים עוברים מעליה עם העכבר. זה מאפשר להם להתמקד בתוכן.  
  • Infinite loop: כשהמתג מופעל, למצגת אין סוף. היא חוזרת מיד להתחלה. 
החלונית Slideshow Settings (הגדרות מצגת שקפים) ליד מצגת בקנבס

עיצוב רפיטר המצגת

התאימו את המראה של רפיטר המצגת כך שיתאים לסגנון של הלקוחות. אתם יכולים להוסיף צבע רקע לשקפים, ולהוסיף למצגת מסגרת או הצללה כדי להבליט אותה. 

כדי לעצב את רפיטר המצגת:

 1. בחרו את רפיטר המצגת. 
 2. הקליקו על החץ לפתיחת חלונית ה-Inspector  בפינה הימנית העליונה של ה-Editor.
 3. גללו למטה אל Design (עיצוב).
 4. בחרו מה לעשות מכאן:
  • בחרו צבע רקע לשקפים והגדירו את רמת השקיפות שלהם. 
  • הוסיפו מסגרת כדי למסגר את המצגת.
  • הפכו את הפינות של המצגת לעגולות או מלבניות. 
  • הוסיפו הצללה מאחורי המצגת. 
האפשרויות הזמינות לעיצוב המצגת ב-Inspector.

עריכת כפתורי הניווט

רפיטרים של מצגות מגיעים עם 2 כפתורים מובנים, שמאפשרים לגולשים לנווט בין שקפים. אתם יכולים להחליף את האייקונים, לשנות את הגודל שלהם ולהוסיף טקסט שימושי ליד הכפתורים (למשל, "הקודם", "הבא").
אתם יכולים גם להסיר את הכפתורים לגמרי, כדי שלגולשים לא תהיה אפשרות לחזור אחורה או לדלג קדימה. עברו לחלונית Slideshow Settings (הגדרות המצגת) כדי להסתיר אותם.

כדי לערוך את כפתורי הניווט:

 1. בחרו את רפיטר המצגת. 
 2. בחרו כפתור ניווט.
  טיפ: זה לא משנה באיזה שקף אתם נמצאים, כי ההגדרות חלות על כל השקפים.  
 3. הקליקו על Change Text & Icon (שינוי טקסט ואייקון) כדי להחליף את האייקון ולהוסיף טקסט לכפתור. 
אפשרויות העריכה שמופיעות בסרגל הכלים כשבוחרים כפתור ניווט

זה עזר לך?

|