Studio Editor: הוספה ועריכה של נתיב ניווט

זמן קריאה: 5 דקות
נתיב ניווט (breadcrumbs) משפר את יכולת ההתמצאות באתר של הלקוח. הצגת נתיב ברור חזרה לעמודי ההורה ולעמוד הבית מעודדת את הגולשים להישאר ולשוטט זמן רב יותר.
דוגמה לאלמנט נתיב ניווט באתר Studio Editor שבאוויר
הנושאים בעמוד זה:

הוספה והגדרה של נתיב ניווט

הוסיפו נתיב ניווט כדי לספק לגולשים תצוגה ברורה של ההיררכיה באתר. אם תוסיפו את נתיב הניווט לראש העמוד הגלובלי , הוא יופיע בכל העמודים באתר. עם זאת, אפשר גם להוסיף נתיב ניווט לעמוד ספציפי באתר על ידי מיקום האלמנט בגוף העמוד. 
משתמשים בעמודים דינמיים?
נכון לעכשיו, אין אפשרות להוסיף נתיב ניווט לעמוד דינמי.

כדי להוסיף ולהגדיר את נתיב הניווט:

 1. עברו ל-Editor.
 2. הקליקו על Add Elements (הוספת אלמנטים) בצד שמאל של ה-Editor.
 3. הקליקו על Menu & Search (תפריט וחיפוש).
 4. הקליקו על Breadcrumbs (נתיב ניווט).
 5. גררו את העיצוב שבחרתם לעמוד.
 6. הקליקו על Settings (הגדרות).
 7. החליטו מה אתם רוצים להציג בנתיב הניווט:
  • Default state: בחרו אילו פריטים יופיעו בנתיב הניווט:
   • Full trail: הציגו גם את עמוד הבית וגם את העמוד הנוכחי. העמוד הראשי מוצג גם אם הגולשים עוברים לעמוד משנה.
   • Hide homepage: הסתירו את עמוד הבית מהנתיב.
   • Hide current page: הסתירו מהנתיב את העמוד שבו הגולשים נמצאים כרגע.
  • Display home page as: בחרו איך להציג את עמוד הבית בנתיב: 
   • Text: שם עמוד הבית מופיע בנתיב הניווט. 
   • Icon: אייקון שמייצג את עמוד הבית מופיע בנתיב הניווט. הקליקו על האייקון שמתחת לאייקון עמוד הבית כדי לבחור אייקון מ-Wix, או העלו גרפיקה וקטורית משלכם.   
עבודה עם נקודות ברייקפוינט:
הבחירות שלכם בחלונית ההגדרות של נתיב הניווט יופעלו על כל נקודות הברייקפוינט. 
הגדרת נתיב הניווט ב-Studio Editor, בחירת אייקון אישי חדש לעמוד הבית

עדכון עמודי הורה

נתיב הניווט מציג את המיקום של העמוד הנוכחי בהיררכיה של האתר. כדי לארגן את האתר בצורה טובה יותר, ולמטרות SEO, אתם יכולים ליצור היררכיה של עמודי הורה (כלומר עמודים בדרגה גבוהה יותר), שתחתיהם נמצאים עמודי צאצא. 
דוגמה לאלמנט נתיב ניווט, שמציג את עמוד הבית, עמוד הורה ועמוד צאצא
כדי לבחור הורה חדש לעמוד שאתם עובדים עליו (reparenting), עברו לחלונית Page Settings (הגדרות עמוד). 
שימו לב:
אי אפשר לשנות את ההורה של עמוד הבית ושל עמודים שקשורים לאפליקציות של Wix (למשל, עמודים של Wix Stores).

כדי לבחור הורה חדש לעמוד:

 1. עברו ל-Editor.
 2. הקליקו על Pages  (עמודים) בצד שמאל של ה-Editor.
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  בעמוד הרלוונטי.
 4. הקליקו על SEO Basics (הגדרות SEO בסיסיות).
 5. בחרו את העמוד הרלוונטי מהתפריט הנפתח תחת Parent page (site hierarchy) (עמודי הורה - היררכיית אתר).
הטאב SEO Basics בחלונית הגדרות העמוד, שבו אפשר לעדכן את עמוד ההורה

שינוי הפריסה של נתיב הניווט

משליטה בטקסט שגולש ועד לשינוי המרווח האנכי והאופקי, אתם יכולים להתאים את הפריסה של נתיב הניווט לאתר של הלקוח. בנוסף, אתם יכולים לבחור את היישור והכיוון של הפריטים למראה מהוקצע.

כדי להתאים את פריסת נתיב הניווט:

 1. עברו ל-Editor.
 2. בחרו את אלמנט נתיב הניווט.
 3. הקליקו על אייקון הפריסה .
 4. שנו את הפריסה בעזרת האפשרויות הזמינות:
  • Overflow items: בחרו איך להציג פריטים שארוכים מדי לנתיב במסכים קטנים:
   • Show all items: אם הפריטים לא מתאימים, תיווצר שורה נוספת לנתיב.
   • Collapse items: הפריטים מוצגים בשורה אחת בלבד. אם הם לא נכנסים במלואם,חלק מהטקסט יושמט.
  • Show separators: הפעילו את המתג כדי להציג מפרידים בין פריטים בנתיב, ואז בחרו את האייקון שבו אתם רוצים להשתמש: חץ או קו נטוי קדמי
  • Vertical spacing: גררו את פס הזזה כדי לשנות את המרווח מעל ומתחת לפריטים.
  • Horizontal spacing: גררו את הפס כדי לשנות את המרווח בין הפריטים. 
  • Item alignment: יישרו את הפריטים לימין, למרכז או לשמאל.
  • Item direction: בחרו את הכיוון שבו יופיעו הפריטים: מימין לשמאל או משמאל לימין
עבודה עם נקודות ברייקפוינט:
הבחירות שלכם בחלונית הפריסה של נתיב הניווט יופעלו על כל נקודות הברייקפוינט. 
החלונית Breadcrumbs Layout (פריסת נתיב ניווט) לצד אלמנט נתיב הניווט ב-Studio Editor

עיצוב נתיב הניווט

התאימו את המראה של נתיב הניווט בחלונית ה-Inspector (עריכה). בין אם אתם משנים את הרקע, המפרידים או את הפריטים עצמם, יש לכם שליטה מלאה בעיצוב. עברו בקלות בין מצבים שונים כמו עמוד 'רגיל', 'מעבר עם עכבר' או 'עמוד נוכחי'. 

כדי לעצב את נתיב הניווט:

 1. עברו ל-Editor.
 2. בחרו את אלמנט נתיב הניווט.
 3. הקליקו על האייקון לפתיחת כלי העריכה  בפינה הימנית העליונה של ה-Editor.
 4. בחרו את החלק שאתם רוצים לעצב: Background (רקע), Separators (מפרידים) או Items (פריטים).
 5. בחרו את המצב הרלוונטי מהתפריט הנפתח: Regular (רגיל), Hover (מעבר עם העכבר) או Current page (עמוד נוכחי).
 6. השתמשו באפשרויות הזמינות כדי לעצב את נתיב הניווט.
עבודה עם נקודות ברייקפוינט:
אתם יכולים לעצב את נתיב הניווט עבור כל נקודת ברייקפוינט כדי לוודא שהאלמנט נראה טוב בכל מסך. 
עיצוב נתיב הניווט בחלונית ה-Inspector, בחירה של חלק ומצב ספציפיים

זה עזר לך?

|