Site Members: חסימה או מחיקה של חבר

זמן קריאה: 3 דקות
אתם יכולים להסיר חברים מה-Member's Area בשתי דרכים: מחיקה או חסימה מלאה של החבר. חסימה של מישהו מונעת ממנו להירשם שוב (באמצעות אותה כתובת מייל), בעוד שמחיקה רק מסירה אותו מרשימת החברים הנוכחית.  
כאן זה תוכלו לקרוא פרטים נוספים על חסימה או מחיקה של חברים:
הערה:
ייתכן שיחלפו מספר שעות עד שהשינוי ייכנס לתוקף.

חסימה או מחיקה של חבר אתר מרשימת החברים

בזמן שאתם גולשים ברשימת החברים שלכם, אתם יכולים לחסום או למחוק חברים כדי להסיר אותו מאזור החברים שלכם. 

כדי לחסום או למחוק חבר מרשימת החברים:

 1. היכנסו אל Site Members בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד החבר הרלוונטי.
 3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Block Member: (חסימת חבר) פעולה זו חוסמת חבר, כך שהוא יוסר מהאזור של חברי האתר ולא יכול להירשם שוב באמצעות אותה כתובת מייל. 
  • Delete Member: (מחיקת חבר) פעולה זו מסירה חבר מהאזור של חברי האתר. עם זאת, כתובת המייל שלו לא נחסמת כך שהוא תמיד יוכל להירשם שוב.    
 4. לחצו על Block או Delete בחלון הקופץ כדי לאשר.
חסימה או מחיקה של חבר באתר מרשימת החברים בדאשבורד.

חסימה או מחיקה של חבר מ-Contact Card

בזמן צפייה בכרטיס יצירת הקשר, אתם יכולים למחוק או לחסום אותם במהירות תחת Member Info (פרטי החבר).

כדי לחסום או למחוק חבר מכרטיס איש הקשר שלו:

 1. היכנסו אל Site Members בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על החבר הרלוונטי כדי לפתוח את כרטיס איש הקשר שלו.
 3. הקליקו על Manage Member (ניהול חבר) ליד Member Info.
 4. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Block Member: (חסימת חבר) פעולה זו חוסמת חבר, כך שהוא יוסר מהאזור של חברי האתר ולא יכול להירשם שוב באמצעות אותה כתובת מייל. 
  • Delete Member: פעולה זו מסירה חבר מהאזור של חברי האתר. עם זאת, כתובת המייל שלהם לא חסומה אז הם תמיד יוכלו להירשם שוב. 
 5. לחצו על Block או Delete בחלון הקופץ כדי לאשר.

ביטול חסימת חברי האתר

שיניתם את דעתכם לגבי חבר שנחסמם? אתם תמיד יכולים לשחזר את הגישה שלהם לאזור חברי האתר שלכם. 

כדי לבטל חסימה של חבר באתר:

 1. היכנסו אל Site Members בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על Blocked (חסומים) לידSite Members .
 3. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד החבר הרלוונטי.
 4. הקליקו על Unblock member (ביטול חסימה). 
 5. הקליקו על Unblock בחלון הקופץ כדי לאשר.   

זה עזר לך?

|