Roles & Permissions: שינוי התפקיד של בעלי תפקידים

זמן קריאה: 2 דקות
תפקידים שונים מספקים לבעלים שלהם גישה לחלקים שונים באתר ובדאשבורד. אפשר לעדכן את התפקיד של בעלי תפקידים, במקרה שתחומי האחריות שלהם משתנים עם הזמן.
הנושאים בעמוד זה:
טיפ:

בדיקת התפקיד של בעל/ת תפקיד

אם אתם לא בטוחים מה התפקיד של בעלי התפקידים שלכם, או לאן הם יכולים לגשת, אתם יכולים לבדוק בעמוד Roles & Permissions (תפקידים והרשאות). 

כדי לבדוק התפקיד של אדם ספציפי:

 1. עברו אל Roles & Permissions (תפקידים והרשאות) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו או חפשו את בעל או בעלת התפקיד הרלוונטיים.
 3. לפרטים נוספים, עברו עם העכבר מעל לתפקיד בעמודה Role (תפקיד).

שינוי התפקיד של בעל/ת תפקיד

יש לכם שליטה מלאה על התפקידים של בעלי התפקידים. אתם יכולים לשנות אותן בהתאם לצרכים שלכם או להוסיף תפקיד נוסף.

כדי לשנות תפקיד של בעל/ת תפקיד:

 1. עברו אל Roles & Permissions (תפקידים והרשאות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד בעל התפקיד הרלוונטי.
 3. הקליקו על Change Role (שינוי תפקיד).
 1. בחרו או בטלו את הבחירה בתפקידים הרלוונטיים.
 2. הקליקו על Save (שמירה).

הסרת בעל/ת תפקיד מהאתר

הסירו את הגישה של בעלי התפקידים, כך שהם לא יוכלו יותר להתחבר או לשנות שום דבר באתר ובדאשבורד.

כדי להסיר את הגישה של בעל/ת תפקיד:

 1. עברו אל Roles & Permissions (תפקידים והרשאות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד בעל התפקיד הרלוונטי.
 3. הקליקו על Remove (הסרה).
צילום מסך של עמוד התפקידים וההרשאות. האפשרויות הנוספות פתוחות מעל בעל תפקיד, סמן העכבר נמצא מעל
 1. הקליקו על Remove (הסרה) כדי לאשר.
לבעלי תפקידים:
אם אתם כבר לא רוצים להשתתף באתר, אתם יכולים להסיר את עצמכם כבעלי תפקידים.

זה עזר לך?

|