Pricing Plans: חשבוניות אוטומטיות על רכישת תוכניות – הפעלת הפיצ'ר דרך אפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 1 דקות
אם מפעילים את פיצ'ר החשבוניות של תוכניות המינויים, הלקוחות מקבלים חשבונית באופן אוטומטי על כל רכישה. בהזמנות שמתחדשות על בסיס קבוע, נשלחת חשבונית אחת בכל מחזור תשלומים. 
חשוב:

כדי להפעיל את שליחת החשבוניות האוטומטית למי שרוכש תוכנית:

  1. היכנסו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
  2. לחצו על Manage  (ניהול) בתחתית המסך.
  3. לחצו על Pricing Plans (תוכניות מינויים) תחת Get Paid (תשלומים).
  4. לחצו על Settings (הגדרות) בראש המסך.
  5. הזיזו את המתג Invoices (חשבוניות) כדי להפעיל את שליחת החשבוניות האוטומטית ללקוחות שרוכשים תוכניות.
כדי לראות את החשבוניות ששלחתם:
  1. היכנסו לאתר שלכם באפליקציית Wix Owner.
  2. לחצו על Manage  (ניהול) בתחתית המסך.
  3. לחצו על Subscriptions (מינויים) תחת Business (העסק).

זה עזר לך?

|