איך מסננים וממיינים את התוכן מהאוסף באלמנטים של דפים

זמן קריאה: 5 דקות
כשמחבר של מערך נתונים מחובר לאוסף, יש לו גישה לכל השדות והפריטים שבאותו אוסף. כשאתם מסתירים שדה במנהל התוכן, הוא לא מוסתר מהמחבר של מערך הנתונים. אותו הדבר נכון לגבי מיון או סינון: כשאתם ממיינים או מסננים פריטים במנהל התוכן, דבר לא משתנה במחבר. זאת אומרת שאם אתם רוצים להחליט אילו פריטים יופיעו בעמוד שלכם ובאיזה סדר, אתם צריכים לעשות את זה מהמחבר עצמו בדף.

הסינון והמיון של מחברים של מערכי נתונים מתבצע מחלונית ההגדרות של מערך הנתונים.
שימו לב:
 • סינון ומיון של מערך נתונים משפיעים רק על מערך הנתונים, ולא על האוסף. 
 • אי אפשר למיין או לסנן מערכי נתונים במצב "לכתיבה בלבד", אלא רק במצבים "לקריאה בלבד" או "קריאה וכתיבה".

סינון המחבר של מערך הנתונים

כשאתם מסננים את מערך הנתונים, אתם מגדירים שלושה דברים:
 1. השדה שלפיו אתם רוצים לסנן.
 2. התנאי שלפיו ייבדק אם הפריטים עומדים בקריטריונים לסינון.
 3. הערך שצריך להתאים למסנן.

נשמע מסובך? לא בהכרח. נסתכל על דוגמה. נניח שיש לכם אתר שבו אתם מפרסמים מתכונים, וחילקתם אותם לקטגוריות לפי סוג המטבח. עכשיו אתם רוצים לסנן את המחבר של מערך הנתונים כדי להציג רק מתכונים מהמטבח המקסיקני. השדה יהיה Cuisine (מטבח), התנאי יהיה Is (הוא) והערך יהיה "Mexican" (מקסיקני). תוכלו להיעזר בתמונה הבאה כדי להבין איך זה נראה.
שימו לב:
בחלונית ההגדרות של מערך הנתונים, הקליקו על Add Filter + (הוספת מסנן) כדי לפתוח את החלונית Add Filter.

שדה

הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו את השדה מהאוסף שלפיו אתם רוצים לסנן. שימו לב שאתם יכולים לסנן רק לפי השדות טקסט, מספר, ערך בוליאני, רפרנס ובעלים.

תנאי

הקליקו על התפריט הנפתח ובחרו את התנאי לסינון לפי השדה הזה. תנאי הסינון האפשריים משתנים בהתאם לסוג השדה שבוחרים לסנן לפיו.
 • לשדות טקסט יש תנאים כמו Is (הוא) או Starts with (מתחיל ב-).
 • לשדות מספרים יש תנאים כמו Greater than (גדול מ-) או Equals (שווה ל-).
 • שדות בוליאנים יכולים להיות רק True (נכון) או False (לא נכון).

אתם יכולים לסנן לפי שדה רפרנס רק אם לעמוד שלכם יש מערך נתונים שמחובר לאוסף רפרנס. לשדות רפרנס יש רק תנאי אחד, Same as (זהה ל-).

כשאתם מסננים לפי שדה הבעלים, אתם יכולים לבחור בין התנאים Is (הוא) ו-Is not (הוא לא) למשתמש שמחובר כרגע לחשבון.
שימו לב:
אתם גם יכולים לסנן מערך נתונים אחד לפי מערך נתונים אחר כדי להציג מידע קשור מכמה אוספים באותו עמוד, גם אם האוספים עצמם לא קשורים באמצעות שדות רפרנס. רוצים לדעת איך? 

ערך

זה הערך שבו אתם רוצים להשתמש לתנאי הסינון שהגדרתם.
 • בסינון לפי שדות רפרנס, בחרו את אוסף הרפרנס.
 • בסינון לפי השדה "בעלים", הערך logged-in user (המשתמש שמחובר לחשבון) ממולא אוטומטית.

איך משנים או מוחקים מסננים

אחרי שהגדרתם מסנן, התיאור שלו מופיע בחלונית ההגדרות של מערך הנתונים. • כדי לשנות את המסנן, הקליקו עליו ואז על אייקון הפעולות הנוספות ועל Edit (עריכה).
 • כדי למחוק את המסנן, הקליקו עליו ואז על אייקון הפעולות הנוספות ועל Delete (מחיקה).

סינון לפי כמה שדות

אתם יכולים להוסיף יותר ממסנן אחד. לדוגמה, אתם יכולים לסנן את המתכונים מהדוגמה שלנו לפי מטבח מקסיקני אבל גם להציג רק מתכונים ללא גלוטן.

כשאתם מגדירים יותר ממסנן אחד, שני תנאי הסינון פועלים יחד. זאת אומרת שהפריטים צריכים לעמוד בשני הקריטריונים כדי להופיע. אם אף פריט מהאוסף לא עומד בשני הקריטריונים יחד, לא יופיע כלום.

סינון עמודים דינמיים.

חשוב לזכור שעמודים דינמיים כבר מסוננים לפי כתובת ה-URL שלהם. זאת אומרת שהוספת תנאי סינון לעמוד דינמי יוצרת שני תנאי סינון לאותו עמוד.

בעמוד פריט דינמי, העמוד יוצג רק אם הפריט יעמוד גם בתנאי הסינון של כתובת ה-URL וגם בתנאי הסינון החדש. אם מישהו ינסה להגיע לעמוד באמצעות כתובת ה-URL, הוא יגיע לעמוד 404. בעמוד רשימה דינמי, העמוד יכלול רק פריטים שעומדים גם בתנאי הסינון של כתובת ה-URL וגם בתנאי הסינון החדש.

אתם יכולים להשתמש בזה לטובתכם כדי להחליט אילו עמודי מוצרים יופיעו בלי לשנות את כתובת ה-URL. לדוגמה, אתם יכולים להוסיף לאוסף שדה בשם Active (פעיל) ואז להוסיף תנאי סינון המבוסס על אותו שדה כך שרק פריטים פעילים יופיעו.

מיון המחבר של מערך הנתונים

מיון המחבר של מערך הנתונים קובע באיזה סדר הפריטים יופיעו ברכיבי תוכן חוזר, טבלעות וגלריות. אם למערך הנתונים מחוברים כפתורי ניווט קדימה ואחורה, המיון קובע באיזה סדר הפריטים יופיעו כשהגולשים ינווט באמצעות הכפתורים.
כשאתם ממיינים את מערך הנתונים, אתם מגדירים שני דברים:
 1. השדה שלפיו אתם רוצים למיין.
 2. הסדר שבו אתם רוצים שהפריטים יופיעו.

כברירת מחדל, הפריטים ממוינים לפי תאריך ההוספה, כשהפריטים החדשים יותר מופיעים קודם. התאריך הזה מופיע בשדה המערכת Date_Created. כשאתם מוסיפים תנאי מיון חדש, תנאי ברירת המחדל למיון נעלם.

אם נמשיך בדוגמה שנתנו קודם, נמיין את המתכונים לפי שם בסדר אלפביתי. אז השדה שלנו יהיה Recipe (שם המתכון) והסדר יהיה A-Z.  תוכלו להיעזר בתמונה הבאה כדי להבין איך זה נראה. 
שימו לב:
בחלונית ההגדרות של מערך הנתונים, הקליקו על Add Sort + (הוספת מיון) כדי לפתוח את החלונית Add Sort.

שדה

הקליקו על Choose כדי לפתוח את התפריט הנפתח ובחרו את השדה מהאוסף שלפיו אתם רוצים למיין את מערך הנתונים. אתם יכולים למיין לפי השדות טקסט, מספר, ערך בוליאני ותאריך.

הזמנה

הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור את סדר המיון. אפשרויות המיון משתנות בהתאם לסוג השדה שבוחרים לסנן לפיו. לדוגמה, אפשר למיין שדות מספרים רק מהקטן לגדול או מהגדול לקטן. אפשר למיין שדות בוליאנים רק לפי True first (קודם נכונים) או False first (קודם לא נכונים).

איך משנים או מוחקים תנאי מיון

אחרי שהגדרתם תנאי מיון, התיאור שלו מופיע בחלונית ההגדרות של מערך הנתונים.

 • כדי לשנות את תנאי המיון, הקליקו עליו ואז על אייקון הפעולות הנוספות ועל Edit (עריכה).
 • כדי למחוק את תנאי המיון, הקליקו עליו ואז על אייקון הפעולות הנוספות ועל Delete (מחיקה).

מיון לפי כמה שדות

אתם יכולים למיין לפי כמה שדות, אם תרצו. הסדר של הפריטים ייקבע קודם לפי תנאי המיון הראשון, אחר כך לפי תנאי המיון השני וכו'.

האפשרות הזו רלוונטית אם יש יותר מפריט אחד שתואם לתנאי המיון הראשון. לדוגמה, אם בחרתם למיין את המתכונים לפי סוג המטבח, תוכלו להוסיף תנאי מיון שני לפי שם המתכון, כך שמתחת לכל מטבח יופיעו המתכונים בסדר אלפביתי.

אתם יכולים גם להוסיף במיוחד שדה לאוסף כדי למיין לפיו את הפריטים במחבר של מערך הנתונים (לדוגמה, מספר, או שדה מסוג אחר).