הוספת אלמנטים ב-Editor X

Editor X עובר בהדרגה ל-Wix Studio. עמודי מידע רלוונטיים יועברו לקטגוריית Wix Studio.פרטים נוספים על Wix Studio